3.1 Licence

V nastavení na záložce Licence lze vidět aktuální počet licencovaných zařízení, uživatelů a uživatelů s rozšířeným oprávněním. Po úvodní instalaci 2N® Access Commanderu je ihned k dispozici Trial licence (více viz níže). Pro správu více zařízení, uživatelů a uživatelů s rozšířeným oprávněním je nutné objednat rozšiřující licence. K objednání jsou následující typy licencí:Basic (zdarma)AdvancedProPro Unlimited
Maximální počet uživatelů503001000Neomezeno*
Maximální počet zařízení530100Neomezeno*
Maximální počet administrátorů/manažerů15Neomezeno*Neomezeno*
Přístupové a systémové logy(tick)(tick)(tick)(tick)
Přístupová pravidla(tick)(tick)(tick)(tick)
API správa(tick)(tick)(tick)(tick)
Aktivace/deaktivace účtu(tick)(tick)(tick)(tick)
Omezení počtu neúspěšných přístupů(tick)(tick)(tick)(tick)
Tichý alarm(tick)(tick)(tick)(tick)
Zónový kód(tick)(tick)(tick)(tick)
Monitorování zařízení(tick)(tick)(tick)(tick)
Správa logů(tick)(tick)(tick)(tick)
Import uživatelů z CSV nebo ze zařízení(error)(tick)(tick)(tick)
Hromadná správa firmwaru(error)(tick)(tick)(tick)
Vícenásobná autentizace(error)(tick)(tick)(tick)
Oprávnění uživatele(error)(tick)(tick)(tick)
Notifikace(error)(tick)(tick)(tick)
Přítomnost(error)(tick)(tick)(tick)
CAM Logs(error)(tick)(tick)(tick)
Ovládání výtahu(error)(tick)(tick)(tick)
Dashboard(error)(tick)(tick)(tick)
Nouzové uzamknutí(error)(tick)(tick)(tick)
Mobile Credential Support(error)(tick)(tick)(tick)
Správa návštěv(error)(tick)(tick)(tick)
Správa obsazenosti(error)(error)(tick)(tick)
Synchronizace (LDAP & CSV)(error)(error)(tick)(tick)
Anti-passback(error)(error)(tick)(tick)
DocházkaVolitelnéVolitelnéVolitelnéVolitelné

* Neomezeno v rámci maximálních možností softwarové platformy <1.1.4 Doporučený HW>

Aktuální licence

Sekce zobrazuje počet vyžadovaných a vlastněných licencí pro správu zařízení, uživatelů a uživatelů s rozšířeným oprávněním. Zároveň je zde uvedeno datum nahrání poslední licence. Každá další nahraná licence přehraje tu původní. Licence se nesčítají. SN licenčního zařízení pro vygenerování licence

Pro vygenerování licence se používá jedno z připojených zařízení (lze zvolit libovolný typ zařízení = 2N IP interkom, Access Unit, ...). Sériové číslo odešlete svému distributorovi. Na jeho základě bude vygenerována licence, která bude platná, dokud bude licenční zařízení připojeno (zařízení slouží jako hardwarový klíč). V případě odpojení licenčního zařízení začne běžet ochranná lhůta, po kterou bude 2N® Access Commander ještě aktivní. Po uplynutí ochranné lhůty se všechna zařízení přepnou do neaktivního stavu a bude potřeba vygenerovat novou licenci nebo licenční zařízení připojit zpět k 2N® Access Commanderu.


Nahrání licence

Sekce umožňuje nahrát novou licenci načtením licenčního souboru z disku počítače. 


Systém bez licence

Pro vyzkoušení je po instalaci na serveru aktivní zkušební licence s následujícími parametry: 

  • 1 zařízení, 
  • 5 uživatelů,
  • neomezené funkce

Expirace licence

K vypršení licence může dojít, pokud je licenční zařízení odpojené od 2N® Access Commanderu po delší dobu. Doba, po kterou bude 2N® Access Commander funkční, se odvíjí od doby, po kterou bylo licenční zařízení připojeno. Čím bylo déle připojeno, tím je doba, do kdy musí být znovu připojeno, delší. Datum a čas, kdy licence vyprší, je zobrazena v detailu o licenci. 

Po vypršení licence se všechna zařízení přepnou do stavu neaktivní. V případě nahrání nové licence je potřeba nejdříve aktivovat zařízení, na které je licence vygenerována. Po aktivaci licenčního zařízení půjdou aktivovat i všechna ostatní.