5. Konfigurace pomocí webového rozhraní


Úvodní přehledová obrazovka

Úvodní stránka se zobrazí po přihlášení do webového rozhraní zařízení. Kdykoli se k ní můžete vrátit pomocí tlačítka , umístěného v levém horním rohu dalších stránek webového rozhraní.

V záhlaví stránky se zobrazuje jméno zařízení (viz parametr Zobrazované jméno v nastavení Služby > Web Server > Základní nastavení). Pro výběr jazyka lze použít menu v pravém horním rohu webového rozhraní. Od zařízení se můžete odhlásit pomocí tlačítka Odhlásit v pravém horním rohu stránky, zobrazit si nápovědu pomocí ikony otazníku nebo pomocí bubliny poskytnout zpětnou vazbu.

Úvodní stránka slouží jako první úroveň menu a rychlá navigace (kliknutím na libovolnou dlaždici) do vybraných částí konfigurace zařízení. V některých dlaždicích se zároveň zobrazuje stav vybraných služeb.

Konfigurační menu

Konfigurace přístupové jednotky 2N je rozdělena do 5 hlavních nabídek – Stav, Adresář, Hardware, Služby a Systém; každá z nabídek je rozdělena do dalších částí, viz následující přehled.


Stav

 • Zařízení – základní informace o zařízení
 • Služby – informace o spuštěných službách a jejich stavu
 • Licence – aktuální stav licence a dostupných funkcích zařízení
 • Historie přístupů – výpis posledních deseti přiložených přístupových karet
 • Události – výpis proběhlých událostí

Adresář

 • Uživatelé – nastavení telefonních čísel uživatelů, tlačítek rychlého volání, přístupových karet a uživatelské kódy pro řízení spínačů
 • Časové profily – nastavení časových profilů    
 • Svátky – nastavení pravidelných a pohyblivých svátků v kalendářním roce

Hardware

 • Spínače  nastavení spínání elektrického zámku, osvětlení apod.
 • Audio  hlasitosti audia, signalizačních tónu apod.
 • Klávesnice – nastavení klávesnice a zadávání kódů

 • Podsvícení – nastavení intenzity podsvícení
 • Čtečka karet  nastavení čtečky karet, Wiegand interface

 • Digitální vstupy – řízení vstupů

 • Rozšiřující moduly  nastavení rozšiřujících modulů zařízení

 • Řízení výtahu – nastavení pro přístup na jednotlivá patra výtahem

Služby

 • Řízení přístupu – nastavení pravidel pro příchod a odchod
 • E-Mail – umožňuje nastavit zasílání emailů například v případě neplatného pokusu o přístup
 • Mobile Key – nastavení Bluetooth a správa připojených zařízení
 • Automatizace – flexibilní nastavení zařízení dle specifických požadavků uživatele
 • HTTP API – aplikační rozhraní pro ovládání vybraných funkcí zařízení
 • Web server  nastavení web serveru a přístupového hesla
 • SNMP – funkcionalita umožňující vzdálený dohled zařízení v síti pomocí protokolu SNMP

Systém

 • Síť  nastavení připojení k lokální síti, 802.1x, zachytávání paketů
 • Datum a čas  nastavení reálného času a časové zóny
 • Licence  nastavení licencí, aktivace trial licence
 • Certifikáty  nastavení certifikátů a privátních klíčů
 • Aktualizace  nastavení automatických aktualizací firmware a konfigurace
 • Syslog  nastavení odesílání systémových zpráv syslog serveru
 • Údržba  záloha a obnovení konfigurace, aktualizace firmware

Upozornění

Varování

Za účelem dosažení plné funkčnosti a zaručených výkonů důrazně doporučujeme vždy již při instalaci ověřit aktuálnost používané verze produktu či zařízení. Zákazník tímto bere na vědomí, že produkt či zařízení může dosahovat zaručených výkonů a být plně funkční dle propozic výrobce pouze v případě, je-li používána nejnovější verze produktu či zařízení, která byla otestována na plnou interoperabilitu a která nebyla výrobcem označena jako nekompatibilní s určitými verzemi jiných produktů, a to pouze v souladu s pokyny, návodem či doporučením výrobce a pouze ve spojení s vyhovujícími produkty a zařízeními jiných výrobců. Nejnovější verze jsou dostupné na internetových stránkách https://www.2n.com/cs_CZ/, popř. jednotlivá zařízení podle svých technických možností umožňují aktualizaci v konfiguračním rozhraní. Používá-li zákazník jinou než nejnovější verzi produktu či zařízení, popř. používá-li verzi, kterou výrobce označil za nekompatibilní s určitými verzemi jiných produktů, nebo používá-li zákazník produkt či zařízení v rozporu s pokyny, návodem či doporučením výrobce nebo ve spojení s nevyhovujícími produkty či zařízeními jiných výrobců, je srozuměn s veškerými případnými omezeními funkčnosti takového produktu či zařízení a s důsledky s tím spojenými. Použitím jiné než nejnovější verze produktu či zařízení, popř. verze, kterou výrobce označil za nekompatibilní s určitými verzemi jiných produktů, nebo použitím produktu či zařízení v rozporu s pokyny, návodem či doporučením výrobce, popř. použitím s nevyhovujícími produkty či zařízeními jiných výrobců, zákazník souhlasí s tím, že společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. není odpovědná za jakékoli omezení funkčnosti takového produktu ani za újmu související s takovým případným omezením funkčnosti.