2N® Network Scanner - Jak najít 2N zařízení v síti a jak nastavit jeho IP parametry

2N® Network Sanner je software pro operační systémy Windows a MacOS který umožňuje na počítačových sítí připojených k počítači vyhledat 2N zařízení.

2N zařízení, která lze vyhledat Network Scannerem: 2N IP Intercomy, Access Unity, Odpovídací jednotky (Indoor Touch, Indoor Talk, Inoor Compact), Lift IP jednotky, zařízení z rodiny SIP Speaker, Access Commander.

U vyhlédaných zařízení zjistíte jejich IP adresu, název, sériové číslo a verzi použitého firmware.

Scanner navíc umožňuje otevřít webové konfigurační rozhraní zařízení (Browse) či vzdáleně nakonfigurovat IP parametry (Config).

2N® Network Scanner je volně ke stažení - zde

Návod krok za krokem

 1. Vyhledání dostupných 2N zařízení na připojených sítích  - Network  scanner po svém zapnutí provede detekci 2N zařízení na připojených počítačových sítích.  Pokud potřebujete vyhledávání zopakovat, prosím stiskněte File - Refresh.


  Případně můžete pravým kliknutím na jedno ze zařízení zvolit volbu Refresh. 2. Změna IP adresy nalezeného 2N zařízení - kliknutím pravého tlačítka myši na jedno z nalezených 2N zařízení můžete pomocí volby Config změnit nastavení jeho IP parametrů


  V následně otevřeném konfiguračním okně můžete měnit nastavení tak, aby zařízení získavalo IP adresu buď od DHCP serveru nebo nastavit IP parametry staticky.
  Změny je třeba potvrdit zadáním hesla které je stejné jako heslo pro přihlášení do webové konfigurace zařízení.  Možnost nastavovat IP parametry lze pouze pro zařízení 2N IP Interkom a 2N Access Unit, a to pouze tehdy, pokud nejsou zašedlé.

 3. Otevřít konfigurační rozhraní zařízení - kliknutím pravého tlačítka myši na jedno z nalezených 2N zařízení můžete pomocí volby Browse otevřít webové konfigurační rozhraní daného zařízení. 


  Výsledky vyhledávání lze také podle potřeby filtrovat. Lze tedy omezit seznam nalezených zařízení podle IP adresy, sériového čísla zařízení, názvu zařízení nebo verze nainstalovaného firmwaru v zařízení.