2N® PICard Commander – MIFARE DESFire EV2/EV3 - jak nainstalovat a programovat karty

Popis produktu

2N® PICard Commander je softwarová aplikace pro šifrování přihlašovacích údajů na přístupových kartách. Aplikace vytváří projekty, které vygenerují sadu šifrovacích a čtecích klíčů. Čtecí klíče projektu lze importovat do 2N zařízení nebo do 2N® Access Commanderu, který následně zajišťuje distribuci čtecích klíčů do připojených 2N zařízení.

 

Technologie 2N® PICard je určena pro šifrování karet MIFARE® DESFire® EV2 a MIFARE® DESFire® EV3.

 

Související produkty

Hlavními požadavky je nainstalovaný 2N® PICard Commander (download link), RFID USB čtečka a zapisovatelné karty typu Mifare Desfire EV2 nebo EV3.

Detailní popis potřebných produktů naleznete v manuálu 2N® PICard Commander manual.

 

Instalace a licencování

Licencování

Po nainstalování 2N® PICard Commander, který můžete stáhnout ze stránek 2n.com, je potřeba přidat licenci.
Licence je vázána na USB čtečku, která bude používána společně s programem k šifrování karet. K vygenerování licence budete potřebovat Device key, který můžete najít v záložce Help/License.


Ve spodní části okna naleznete Device key připojené USB čtečky (USB čtečka musí být připojena k počítači, na kterém je spuštěn 2N® PICard Commander).

Úspěšné načtení licence bude potvrzeno v 2N® PICard Commander.

 

Pokud připojíte jinou než licencovanou čtečku, budete o tom informováni a případně bude potřeba novou čtečku licencovat.

 

Projekty


Vytvářením nových projektů lze šifrovat karty v různých módech. Každý projekt může být vytvořen pro specifické použití karet.
Každý projekt generuje unikátní šifrovací a čtecí klíče. Pouze jeden klíč lze importovat do 2N zařízení nebo 2N® Access Commanderu.

 

Pro otevření nového projektu klikněte na Start new project nebo File/New project (CTRL + N).

Již existující projekt lze otevřít ve spodní části aplikace nebo stiskem tlačítka Open project a vybráním příslušného souboru.

 

 

Nastavení nového projektu


Při vytváření nového projektu můžete nastavovat tyto parametry:

  • Project name – Název projektu
  • Project description – Popis projektu. Sem můžete zapsat jakékoliv svoje poznámky.

 

V dalším kroku si musíte zvolit Main encryption key (MEK). Ujistěte se, že je dostatečně silný a unikátní. 2N® PICard Commander používá MEK pro generování klíčů používaných k šifrování karet. Pokud dojde ke ztrátě projektu, můžete vytvořit nový se stejným MEK, abyste znovu získali přístup k již zašifrovaným kartám. To znamená, že dva projekty se stejným MEK budou mít stejné sady klíčů.


MEK později již nelze zobrazit ani upravit!

 

Výběr módu

V projektu lze vybírat ze tří módů.

 


Zvolením Card will be used only for access control with 2N se aktivuje Random ID, které již nelze na kartě vypnout!


Výběr Card is already used for other applications je nezvratný!

 

Po dokončení předchozích kroků budete vyzváni k uložení projektu.
Soubor bude uložen jako názevprojektu.picprj.
Zároveň je zde možnost použití hesla k ochraně projektového souboru.

 


Projektové heslo již nelze zobrazit ani změnit.

 

Šifrování karet

 

Po založení projektu můžete začít s šifrováním karet.
Začněte kliknutím na tlačítko Add card v boxu Card encryption.

Zobrazí se výzva k položení karty na čtečku a ponechání ji tam. Po přiložení karty uvidíte změnu okna potvrzující přítomnost karty.

 


Pokud je s kartou nějaký problém, budete na to upozorněni:

The card cannot be personalized – 2N® PICard Commander nemá přístup k MEK přiložené karty.

Not enough free space on the card – Na kartě není dostatek místa k nahrání 2N® PICard technologie.

Unsupported card – Přiložená karta není podporovaného typu.

Only Mifare DESFire EV2 or EV3 are supported – Přiložená karta je MIFARE DESFire EV1.

Communication failure with card – Čtečka nedokázala přečíst kartu. Umístěte kartu na čtečku a neodstraňujte ji, dokud nebude proces šifrování dokončen.

 

Po dokončení šifrovacího procesu budete informováni o úspěšném výsledku.

 

Export čtecích klíčů

 

Aby mohly 2N čtečky přečíst data na kartách, musí znát čtecí klíče projektu.

Čtecí klíče můžete exportovat do 2N zařízení v souboru nebo přímo do 2N® Access Commanderu, který je rozdistribuuje přidruženým zařízením.

Pro exportování klíčů stiskněte tlačítko Export na hlavní obrazovce (nebo v menu Project/Export reader keys).

Otevře se okno s výběrem možností exportování klíčů.

 

Pro exportování klíčů do souboru zvolte cestu pro uložení a zadejte heslo.

Po úspěšném exportování můžete klíče nahrát do zařízení.

Vyberte .picrok soubor a zadejte heslo.

 

Pro export klíčů do 2N® Access Commanderu vyplňte IP adresu a přihlašovací údaje admina.

 

Formátování karet

 

Pokud chcete vymazat aplikaci 2N® PICard, otevřete záložku Project/Format card.

Zde si můžete vybrat, zdali chcete vymazat celou kartu nebo jen aplikaci 2N® PICard.

 

Možné scénáře

 

Zde naleznete odpovědi na nejčastější problémy či otázky týkající se aplikace 2N® PICard Commander.

 

Co když ztratím projektový soubor?

 

Musíte znát Main Encryption Key. Pokud projekt ztratíte, můžete vytvořit nový se stejným MEK a poté budete schopni upravovat stávající karty v projektu, či přidat nové.
Jak bylo zmíněno výše – klíče jsou generovány na základě MEK, tudíž pokud je MEK stejný, lze karty upravovat.

 

Jak vyřešit situaci, kdy jsou na místě přítomny čtečky kompatibilní a nekompatibilní s 2N® PICard Commander?

 

V této situaci musíte přiřadit uživateli dvě karty – jednu používající 2N® PICard Commander aplikaci a druhou, která je ve formátu podporovaném nekompatibilními čtečkami.
Tímto zajistíte možnost přístupu vždy alespoň jednou kartou.

 

Jak zajistím nejvyšší zabezpečení za použití 2N® PICard Commander?

 

Nejbezpečnějším řešením je použití pouze 2N® PICard karet. Pro dodatečné zvýšení bezpečnosti je doporučeno vypnutí ostatních formátů karet ve čtečce (Hardware/Extenders).
Zároveň je doporučeno používat silné projektové heslo a silný MEK.

 

Již používám karty, ale chci začít používat 2N® PICard Commander.

 

Pokud jsou karty a čtečky kompatibilní s 2N® PICard, pak to není problém. Stačí vytvořit nový projekt a nahrát aplikaci do stávajících karet.
Ujistěte se, že jsou karty zapisovatelné a ve formátu MIFARE® DESFire® EV2 nebo MIFARE® DESFire® EV3.