Automatický start 2N® Access Commander BOXu po výpadku napájení

2N® Access Commander BOX lze nastavit tak, aby se po výpadku napájení sám opět spustil.

Toto nastavení je možné pouze pro 2N® Access Commander BOX -objednací číslo 91379030.

  1.  pokud je BOX zapnutý, vypněte jej prosím krátkým stiskem tlačítka napájení
  2. Připojte display (VGA/HDMI) a klávesnici (USB) do odpovídajících portů na zařízení.
  3. Spusťte zařízení pomocí tlačítka napájení  4. Jakmile BOX začne bootovat, je třeba pomocí stisku klávesy DEL na úvodní obrazovce spustit BIOS počítače  5. Jakmile vstoupíte do BIOSu, navštivte prosím záložku Chipset a zvolte nastavení Power On u parametru restore AC Power Loss  6. Provedenou změnu uložte na záložce Save & Exit.