Factory Reset / Tovární nastavení - Jak uvést 2N® Access Commander BOX do továrního nastavení

Tento návod platí pouze pro hardwarovou distribuci – 2N® Access Commander Box.

Objednací číslo  91379030

Resetování Access Commander Boxu vymaže všechna uživatelská data (uživatele, zařízení, logy a další nastavení včetně licencí), proto je nutné všechna uživatelská nastavení předem zazálohovat.

 1. Připojte k Boxu klávesnici (USB) a zobrazovací jednotku (VGA/HDMI)
 2. Vypněte  Box krátkým stiskem modře podsvíceného tlačítka na horní ploše zařízení.
 3. U vypnutého Boxu nastartujte bootovací sekvenci stlačením stejného tlačítka:  Během startu zařízení se na obrazovce krátce objeví nabídka v modrém obdélníku. Pokud tento proces nepřerušíte, zařízení pokračuje dale ve standardním bootovacím procesu. Pro zastavení  bootovací sekvence je nutné při objevení modré nabídky start přerušit stisknutím libovolné klávesy a nabídka v modrém obdélníku zůstane trvale na obrazovce.

  Z nabídky v modrém poli zvolte pomocí šipek variantu :

  „Recovery mode – Restore system factory settings“, pokud tuto variantu nevidíte, zvolte variantu s položkou /dev/sda6 na konci řádku


  Pokud vidíte pouze následující možnosti, zvolte - viz obrázek níže:


 4. Následně se objeví následující obrazovka , kde potvrdíte další krok pomocí tlačítka “y”, čímž se spustí reinstalace , která trvá přibližně 10 min. a je zobrazena aktivním proužkem (bargraf)
 5. Reinstalace skončí následující obrazovkou a čeká na úvodní přihlášení  (default = root/2n)
 6. Následně jste vyzváni k nucené změně přihlašovacích údajů, po které se objeví úvodní obrazovka konzole.
 7. Volbou rozšířené nabídky (Advanced menu) otevřete možnost nastavení základních systémových parametrů (jako LAN adresování, systémový čas, heslo ap) .


2N® Access Commander Box je nyní v továrním nastavení, s původní verzí  AC aplikace se kterou byl Box zakoupen !

Reset do továrního nastavení je v podstatě reinstalace AC aplikace ze záložního oddílu na disku.

2N® Access Commander - SW distribuce pro virtuální prostředí  nemá možnost výše uvedeného továrního resetu.

Pokud chcete 2N® Access Commander s továrními hodnotami, proveďte novou instalaci.

Postupujte podle kroků v tomto FAQ:

2N® Access Commander – jak jej nainstalovat do Virtuálního Systému