Licencování od verze 2.0 - 2N® Access Commander

Od verze 2.0 používá 2N® Access Commander licence BasicAdvancedPro Unlimited.

Obecně

Tabulka s přehledem zmíněných licencí a jejich parametrů:


AdvancedProPro Unlimited

Objednací číslo nové licence: (z basic nebo trial licence) 

91379031            

91379032                           

91379033

Objednací číslo upgrade licence:    

N/A

91379034 (upgrade z Advanced)

91379035 (upgrade z Pro)Basic (zdarma)AdvancedProPro Unlimited
Maximální počet uživatelů503001000Neomezeno*
Maximální počet zařízení530100Neomezeno*
Maximální počet administrátorů/manažerů15Neomezeno*Neomezeno*
Přístupové a systémové logy(tick)(tick)(tick)(tick)
Přístupová pravidla(tick)(tick)(tick)(tick)
API správa(tick)(tick)(tick)(tick)
Aktivace/deaktivace účtu(tick)(tick)(tick)(tick)
Omezení počtu neúspěšných přístupů(tick)(tick)(tick)(tick)
Tichý alarm(tick)(tick)(tick)(tick)
Zónový kód(tick)(tick)(tick)(tick)
Monitorování zařízení(tick)(tick)(tick)(tick)
Správa logů(tick)(tick)(tick)(tick)
Import uživatelů z CSV nebo ze zařízení(error)(tick)(tick)(tick)
Hromadná správa firmwaru(error)(tick)(tick)(tick)
Vícenásobná autentizace(error)(tick)(tick)(tick)
Oprávnění uživatele(error)(tick)(tick)(tick)
Notifikace(error)(tick)(tick)(tick)
Přítomnost(error)(tick)(tick)(tick)
CAM Logs(error)(tick)(tick)(tick)
Ovládání výtahu(error)(tick)(tick)(tick)
Dashboard(error)(tick)(tick)(tick)
Nouzové uzamknutí(error)(tick)(tick)(tick)
Mobile Credential Support(error)(tick)(tick)(tick)
Správa návštěv(error)(tick)(tick)(tick)
Hromadné přiřazení přístupových kódů(error)(tick)(tick)(tick)
Reporty(error)(tick)(tick)(tick)
Správa obsazenosti(error)(error)(tick)(tick)
Synchronizace (LDAP & CSV)(error)(error)(tick)(tick)
Anti-passback(error)(error)(tick)(tick)
DocházkaVolitelnéVolitelnéVolitelnéVolitelné

* Neomezeno v rámci maximálních možností softwarové platformy <1.1.4 Doporučený HW>


Kde najdu informace o používané licenci

Webové rozhraní 2N® Access Commanderu > Nastavení > Licence (viz obrázek níže).

Sekce zobrazuje počet dostupných (zbývajících) z celkového počtu vlastněných licencí pro správu zařízení, uživatelů a uživatelů s rozšířeným oprávněním.
Zároveň je zde uvedeno datum nahrání poslední licence. Každá další nahraná licence přehraje tu původní. Licence se nesčítají. 


Verze 3.0+

Verze 2.7.1 a starší


Licence je generována na základě sériového čísla připojeného zařízení

Pro vygenerování licence se používá jedno z připojených zařízení (lze zvolit libovolný typ zařízení = 2N IP interkom, 2N Access Unit).
Sériové číslo odešlete svému distributorovi. Na jeho základě bude vygenerována licence, která bude platná, dokud bude licenční zařízení připojeno (zařízení slouží jako hardwarový klíč).

V případě odpojení licenčního zařízení začne běžet ochranná lhůta, po kterou bude 2N® Access Commander ještě aktivní.
Po uplynutí ochranné lhůty se všechna zařízení přepnou do neaktivního stavu a bude potřeba vygenerovat novou licenci nebo licenční zařízení připojit zpět k 2N® Access Commanderu:


Doba, po kterou bylo zařízení připojeno
k  2N® Access Commanderu

Doba, po kterou bude  2N® Access Commander fungovat
bez připojeného zařízení (na které je svázána licence)

méně než 24 hodin1 den
1 den - 30 dní10 dní
31 dní - 180 dní1 měsíc
více jak 180 dní3 měsíce


Nahrání licence:

Sekce LICENCE umožňuje nahrát novou licenci načtením licenčního souboru z disku počítače - viz obrázek níže.

Verze 3.0+ 


Pozastavení licence

K vypršení licence může dojít, pokud je licenční zařízení odpojené od 2N® Access Commanderu po delší dobu.
Doba, po kterou bude 2N® Access Commander funkční, se odvíjí od doby, po kterou bylo licenční zařízení připojeno.
Čím bylo déle připojeno, tím je doba, do kdy musí být znovu připojeno, delší. Datum a čas, kdy licence vyprší, je zobrazena v detailu o licenci (tlačítko INFO - viz obrázek níže). 

Verze 3.0+

Verze 2.7.1 a starší


         

Po vypršení času a data uvedeného u pozastavení licence se všechna zařízení přepnou do stavu neaktivní.

Licenci lze znovu reaktivovat opětovným zprovozněním zařízení, na které je licence vázána, do stavu aktivní. Po aktivaci licenčního zařízení půjdou aktivovat i všechna ostatní.
V případě nahrání nové licence je potřeba nejdříve aktivovat zařízení, na které je nová licence vygenerována. Po aktivaci licenčního zařízení půjdou aktivovat i všechna ostatní. 

Jak je to v případě nové instalace 2N® Access Commanderu verze 2.0 a vyšší


Pro vyzkoušení je po instalaci aktivní zkušební licence s následujícími parametry: 

  • 1 zařízení
  • 5 uživatelů
  • neomezené funkce

Poté lze kdykoli zdarma aktivovat licenci Basic (tedy 50 uživatelů a 5 zařízení), a sice ve webovém rozhraní > Nastavení > Licence (či přidat jinou, zakoupenou, licenci):

Verze 3.0+

Verze 2.0 - 2.7.1Nastavení pro pokročilé funkce bude ztraceno. Zkušební licenci není možné znovu aktivovat.

Co se stane s mými licencemi po aktualizaci 2N® Access Commanderu z verze 1.17 na verzi 2.0

Pokud již máte na stávajícím Access Commanderu verze 1.17 licenci zakoupenou a aktivní v Access Commanderu, taková licence bude po upgradu na Access Commander 2.0 převedena. Zůstanou tedy zachovány parametry licence tak, aby jste nadále mohli systém využívat jako před provedením upgradu. Stále je třeba licenci po upgardu aktivovat tak jak je popsáno v návodu níže.


Při aktualizaci 2N® Access Commanderu na verzi 2.0 je třeba potvrdit následující upozornění:Po upgradu se ve webovém rozhraní 2N® Access Commanderu dále objeví upozornění ohledně výše zmíněného automatického přejití na příslušnou licenci dle nového modelu
(tak, aby, na základě tabulky v úvodu tohoto článku, nová licence pokryla dosavadní počet uživatelů a zařízení a dané funkce):


Pokud již licenční zařízení bylo někdy jakožto licenční přidáno ve 2N® Access Commanderu 2.0 nebo vyšším,
nebo pokud ve verzi 1.17 žádná licence nahraná nebyla, licence bude obnovena automaticky (bez upozornění výše).Po kliknutí na tlačítko OBNOVIT LICENCI vpravo nahoře (viz obrázek výše) se zobrazí následující informace (lze potvrdit kliknutím vpravo dole na OBNOVIT):

Budete-li kdykoli přidávat do 2N® Access Commanderu zařízení či uživatele, který se již do současné licence "nevejde", budete vyzváni k objednaní odpovídající (vyšší) licence.