Software Upgrade z Access Commanderu 1.9.1 na Access Commander 1.10

Pro aktualizaci Vašeho Access Commanderu z verze 1.9.1 na verzi 1.10 prosím postupujte podle následujících kroků.

Tento postup může být aplikován také na přenesení databáze mezi dvěma systémy Access Commanderu 1.10.


  1. Spusťte Váš VirtualBox, ve kterém je nainstalován současný Access Commander 1.9.1, a naimportujte nový Access Commander 1.10 z OVA souboru.       2. Spusťte Access Commander 1.9.1, přihlašte se účtem root, poznamenejte si IP adresu tohoto systému, aktivujte SSH připojení. 


      3. Spusťte Access Commander 1.10.

Prosím nevypínejte Access Commander 1.9.1, oba systémy nyní musí být aktivní.       4. Přihlašte se do Access Commanderu 1.10 účtem root (tovární heslo je 2n) a nastavte nové silné heslo (nejdříve zadejte staré heslo, poté dvakrát nové heslo).


        5. Ověřte správnost síťového nastavení Access Commanderu 1.10.

IP adresa musí být unikátní, nesmí být stejná, jako IP adresa Access Commanderu 1.9.1         6. Přejděte do Access Commanderu 1.10 - sekce "Backup and Restore" - podsekce "Import", vyplňte IP adresu Access Commanderu 1.9.1 and continue by Apply.


         7. Spuštění aktualizace na Access Commander 1.10 potvrďte volbou Yes a vyplňte heslo root účtu starého systému Access Commander 1.9.1.


         8. Access Commander 1.10 nyní obsahuje veškerá data z Access Commanderu 1.9.1, ověřte prosím.

Po úspěšné aktualizaci je starý systém automaticky vypnut a má deaktivován webový server (nelze se zde již přihlásit do webové správy).

Vaše zařízení se nyní synchronizují pouze s novým Access Commanderem 1.10.
Po ověření nového systému je starý systém připraven na odstranění.