Visits / Návštěvy - Správa návštěv v 2N® Access Commanderu od verze 2.1

Od verze 2.1 se v 2N® Access Commanderu nově nachází sekce "Návštěvy" umožňující širší správu navštěvujících osob.

Návštěvy se nezapočítávají do „počtu uživatelů“ v rámci licence (z důvodu omezené doby trvání návštěvy).

Verze 3.0+

Jak nastavit návštěvu a jak ji (předčasně) ukončit, či smazat


 • Nejdříve je nutné vybrat typy Autentizace pro danou společnost, kde budou návštěvy přijaty. Přejděte do sekce Společnosti → "Společnost" → návštěvy → Autentizace, vyberte požadované typy autentizace a volbu uložte:
 • ve webovém rozhraní 2N® Access Commanderu jděte do sekce Návštěvy a vpravo klikněte na +NÁVŠTĚVA:
 • vyplňte údaje o návštěvě - jméno, navštívenou společnost, popř. i navštívenou osobu, kdy se poté "navštívená společnost" zvolí automaticky,
  dále poznámky k návštěvě, datum a čas počátku a ukončení návštěvy:
 • dále zadejte, jestli se uživateli automaticky vygeneruje PIN nebo QR kód a zdejte číslo karty, které lze zadat manuálně, načíst z externí USB-čtečky
  (běží-li na PC 
  2N® USB Driver a je-li čtečka připojena - více zde: Ovladač pro Externí USB čtečky - Jak jej použít?),
  nebo vybrat z přednastavených karet (viz kapitola Možná přednastavení níže):
 • a vyberte skupinu, v rámci které bude mít daná návštěva totožná přístupová oprávnění, a uložte kliknutím na VYTVOŘIT
  (skupinu pro návštěvy můžeme též předdefinovat přímo v nastavení dané společnosti, na kartě Návštěvy, a poté se zde vyplní automaticky - viz kapitola Možná přednastavení níže):

 • poté vidíte návštěvu na seznamu návštěv a po kliknutí na tři tečky vpravo u ní ji můžete ukončit, či rovnou smazat: • návštěva se poté objeví i v rámci uživatelů pod danou skupinou v sekci Skupiny


 • pomocí ikonky ozubeného kola vpravo nahoře zde lze též definovat maximální počet dnů trvání návštěvy.
  Viz info na obrázku níže ohledně uchování detailů a logů takové návštěvy (maximální počet dní je 365):Přístupové údaje a zaslání na e-mail (v případě PIN-kódu nebo QR kódu)


 • ve webovém rozhraní 2N® Access Commanderu jděte do sekce Návštěvy a klikněte na konkrétní návštěvu,
  kde lze zobrazit její detaily (karta, PIN-kód, atd.). Pokud má návštěva vyplněný email, po kliknutí na více možností u detailu autentizace je možné zaslat informace emailem:
 • Máme-li u uživatele vyplněný e-mail a máme-li ve 2N® Access Commanderu v sekci  Nastavení > E-MAIL  nakonfigurovaný SMTP-server
  (více zde - na příkladu Gmailu: SMTP - jak nastavit Gmail jako smtp server v 2N® Access Commanderu ), můžeme dané osobě zaslat jeho PIN-kód e-mailem
  (v nastavení dané společnosti, na kartě Návštěvy, lze předdefinovat vzorový e-mail - viz kapitola Možná přednastavení níže):

Možná přednastavení


NÁVŠTĚVNICKÉ KARTY

 • ve webovém rozhraní 2N® Access Commanderu jděte do sekce Návštěvy, na záložku KARTY, kde klikněte na tlačítko +Návštěvnická karta:
 • následně kartu pojmenujte, zadejte její ID (které lze opět zadat manuálně, nebo načíst z externí USB-čtečky - viz výše) a zvolte, ke které společnosti bude karta přiřazena.
  Nakonec potvrďte kliknutím na VYTVOŘIT:

VZOROVÝ E-MAIL

 • ve webovém rozhraní 2N® Access Commanderu přejděte do sekce Společnosti, na danou společnost a záložka EMAIL,
  kde můžete upravit šablonu e-mailu se zaslaným PIN nebo QR kódem (podle kliknutí na příslušnou možnost níže):
 • zde můžete také definovat barvu pozadí a barvu textu v popředí (na obrázku výše označeno modře)


 • v rámci editace e-mailu lze poté upravit jeho předmět, hlavičku, oslovení a podpis, či přidat vlastní text (potvrdíte kliknutím na ULOŽIT vpravo dole): • můžete také odeslat zkušební e-mail na danou e-mailovou adresu 
SKUPINA PRO PŘIDÁVÁNÍ NÁVŠTĚV

 • ve webovém rozhraní 2N® Access Commanderu přejděte do sekce Společnosti a do záložky NÁVŠTĚVY,
  kde je možné po kliknutí na tlačítko PŘIDAT vybrat skupinu (v rámci dané společnosti), která se jí automaticky předvyplní při přidávání nové návštěvy:

 • je zde také možné definovat, jakou skupinu může "manažer" přidat ručně


  Skupina(y) vybraná v části "Předdefinované skupiny pro nové návštěvy" musí být vybrána také níže v části "Skupiny přidělené manažerům návštěv" !


Správa nevrácených karet


 • byla-li návštěva ukončena, aniž by předem byla vrácena přístupová karta (kliknuto u karty dané návštěvy na "VRÁTIT"),
  lze tak učinit dodatečně v detailu dané návštěvy:


Verze 2.1 - 2.7.1

Jak nastavit návštěvu a jak ji (předčasně) ukončit, či smazat


 • ve webovém rozhraní 2N® Access Commanderu jděte do sekce Návštěvy a vpravo klikněte na NOVÁ NÁVŠTĚVA:
 • vyplňte údaje o návštěvě - jméno, navštívenou společnost, popř. i navštívenou osobu, kdy se poté "navštívená společnost" zvolí automaticky,
  dále poznámky k návštěvě, datum a čas počátku a ukončení návštěvy:
 • dále zadejte číslo karty, které lze zadat manuálně, načíst z externí USB-čtečky
  (běží-li na PC 
  2N® USB Driver a je-li čtečka připojena - více zde: Ovladač pro Externí USB čtečky - Jak jej použít?),
  nebo vybrat z přednastavených karet (viz kapitola Možná přednastavení níže):
 • a vyberte skupinu, v rámci které bude mít daná návštěva totožná přístupová oprávnění, a uložte kliknutím na VYTVOŘIT
  (skupinu pro návštěvy můžeme též předdefinovat přímo v nastavení dané společnosti, na kartě Návštěvy, a poté se zde vyplní automaticky - viz kapitola Možná přednastavení níže):

 • poté vidíte návštěvu na seznamu návštěv a po kliknutí na tři tečky vpravo u ní ji můžete ukončit, či rovnou smazat: • návštěva se poté objeví i v rámci uživatelů pod danou skupinou v sekci Skupiny


 • pomocí ikonky ozubeného kola vpravo nahoře zde lze též definovat maximální počet dnů trvání návštěvy.
  Viz info na obrázku níže ohledně uchování detailů a logů takové návštěvy (maximální počet dní je 365):


Jak přiřadit přístupové údaje a zaslat na e-mail (v případě PIN-kódu)


 • ve webovém rozhraní 2N® Access Commanderu jděte do sekce Návštěvy a klikněte na konkrétní návštěvu,
  kde lze upravit její detaily včetně přiřazení (odebrání) karty, vygenerování PIN-kódu či zadání poznávací značky vozidla:
 • Máme-li u uživatele vyplněný e-mail a máme-li ve 2N® Access Commanderu v sekci  Nastavení > E-MAIL  nakonfigurovaný SMTP-server
  (více zde - na příkladu Gmailu: SMTP - jak nastavit Gmail jako smtp server v 2N® Access Commanderu ), můžeme dané osobě zaslat jeho PIN-kód e-mailem
  (v nastavení dané společnosti, na kartě Návštěvy, lze předdefinovat vzorový e-mail - viz kapitola Možná přednastavení níže):


Možná přednastavení


NÁVŠTĚVNICKÉ KARTY

 • ve webovém rozhraní 2N® Access Commanderu jděte do sekce Návštěvy, na záložku KARTY, kde klikněte na tlačítko PŘIDAT:
 • následně kartu pojmenujte, zadejte její ID (které lze opět zadat manuálně, nebo načíst z externí USB-čtečky - viz výše) a zvolte, ke které společnosti bude karta přiřazena.
  Nakonec potvrďte kliknutím na VYTVOŘIT:

VZOROVÝ E-MAIL

 • ve webovém rozhraní 2N® Access Commanderu přejděte do sekce Společnosti, na danou společnost a záložka EMAIL,
  kde můžete upravit šablonu e-mailu se zaslaným PIN nebo QR kódem (podle kliknutí na příslušnou možnost níže):
 • zde můžete také definovat barvu pozadí a barvu textu v popředí (na obrázku výše označeno modře)


 • v rámci editace e-mailu lze poté upravit jeho předmět, hlavičku, oslovení a podpis, či přidat vlastní text (potvrdíte kliknutím na ULOŽIT vpravo dole): • můžete také odeslat zkušební e-mail na danou e-mailovou adresu (na obrázku výše označeno modře)
SKUPINA PRO PŘIDÁVÁNÍ NÁVŠTĚV

 • ve webovém rozhraní 2N® Access Commanderu přejděte do sekce Společnosti a do záložky NÁVŠTĚVY,
  kde je možné po kliknutí na tlačítko PŘIDAT vybrat skupinu (v rámci dané společnosti), která se jí automaticky předvyplní při přidávání nové návštěvy:

 • je zde také možné definovat, jakou skupinu může "manažer" přidat ručně (na obrázku výše označeno modře)


  Skupina(y) vybraná v části "Předdefinované skupiny pro nové návštěvy" musí být vybrána také níže v části "Skupiny přidělené manažerům návštěv" !


Správa nevrácených karet


 • byla-li návštěva ukončena, aniž by předem byla vrácena přístupová karta (kliknuto u karty dané návštěvy na "VRÁTIT"),
  lze tak učinit dodatečně v detailu dané návštěvy:
 • v sekci Návštěvy lze pod záložkou KARTY aktivovat i přístupové karty nespojené s konkrétní osobou: • kliknutím na ikonku koše u dané karty vpravo můžeme kartu smazat (viz modrý rámeček na obrázku výše)