Automatizace, Multicast - Příjem až z pěti multicastových zdrojů

Každý 2N IP Interkom může přijímat a odesílat jeden multicastový stream bez nutnosti jakékoliv rozšiřující licence. Pokud však potřebujete, aby Váš vrátník naslouchal více multicastových zdrojů — možno až z pěti (příp. odesílal multicast na různé adresy), potom k tomuto budete potřebovat licenci GOLD licenci.

Takovýto scénář se může hodit např. v areálu s několika budovami s více patry o více odděleních, kde:

 • vrátníky v 1. budově budou naslouchat multicast na adrese 224.1.0.0 a portu 11 000
 • vrátníky v 2. budově budou naslouchat multicast na stejné adrese (nebo jiné - např. 224.2.0.0) a portu 12 000 atd.
 • vrátníky v 1. patře 1. budovy budou navíc naslouchat multicast opět na stejné adrese (nebo jiné - např. 224.1.1.0) a portu 11 100
 • vrátníky v 2. patře 1. budovy budou navíc naslouchat multicast opět na stejné adrese (nebo jiné - např. 224.1.2.0) a portu 11 200 atd.
 • vrátníky v 1. patře 1. budovy a 1. oddělení budou ještě navíc naslouchat multicast např. na adrese 224.1.1.1) a portu 11 110
 • vrátníky v 1. patře 1. budovy a 2. oddělení budou ještě navíc naslouchat multicast např. na adrese 224.1.1.2) a portu 11 120 atd.
 • a zároveň budou vrátníky ve všech budovách, patrech i odděleních naslouchat multicast např. na adrese 224.0.0.0) a portu 10 000.

Čili každý vrátník v takovémto scénáři naslouchá na 4 multicastových adresách, resp. portech, najednou.

Nesmí být použita žádná lichá čísla portů (např. 10001, 10003, 10011 atd.)

Jak nastavit vrátník pro příjem až z pěti multicastových zdrojů?

 1. Ve webovém rozhraní interkomu přejděte do sekce Služby > Streamování > Multicast > Příjem multicast audia > Multicastový příjem povolen - zaškrtnout (viz obrázek níže).
 2.  Upravíme následující parametry (např. toho zdroje multicastu, který budou naslouchat vrátníky ve všech budovách společně), čímž umožníme příjem z jednoho zdroje:
     Zdrojová IP adresa: 224.0.0.0
     Zdrojový port: 10 000
     Kodek: odpovídající kodek (který byl zvolen pro vysílání daného multicastu)
 3. Ve webovém rozhraní interkomu přejděte do sekce Služby > Automatizace > zvolte volnou automatizaci > vytvořte a uložte danou automatizaci (viz obrázek níže).
  Dle toho z kolika dalších multicastových adres, resp. portů, chceme mít možnost přijímat multicastový stream, napojíme daný počet bloků "StartMulticastRecv".
  Můžeme takto nastavit příjem z dalších až 4 zdrojů, jelikož zde máme k dispozici kanály (Channel) 0-3, kdy každý může být použit pouze jednou.
  Příklad níže ukazuje, jak by vypadala automatizace v interkomu na 1. oddělení 3. patra ve 2. budově (dle scénáře popsaného v úvodu).
  Poté interkom restartujte (Systém > Údržba > Restartovat), jelikož v tomto případě máme jako spouštěcí událost nastavenou akci "Rebooted".  Automatizaci přímo k nahrání do automatizace v interkomu lze stáhnout zde: Multicast.am

Poznámka: Všechny funkce použité v sekci Automatizace jsou podrobně popsány v našem manuálu pro Automatizaci společně s příklady použití.

                  Další informace: