HTTP - Jak používat HTTP příkazy

HTTP příkazy jsou jednoduchým nástrojem pro propojení 2N® SIP Audio Converter s jinými vzdálenými systémy. Pro jejich použití je nutná PROFI licence.

Příchozí HTTP příkazy:

  • Příchozími HTTP příkazy můžete řídit zámek 2N® SIP Audio Converter.
  • V části webového konfiguračního nástroje Další nastavení > Různé prosím povolte možnost Řídit zámky pomocí http.
  • Nyní můžete HTTP příkazem ve tvaru http://adresa_sip_speaker/enu/lockstate.xml.p?lockXstate=Y řídit zámek. X je číslo spínače zámku (1) a Y je hodnota 0 pro vypnutí, 1 pro sepnutí nebo 2 pro překlopení stavu. Chování zámku je řízeno nastavením v části Základní nastavení > Spínač.

Odchozí HTTP příkazy:

  • Odchozí HTTP příkazy signalizují sepnutí a/nebo rozepnutí spínače 2N® SIP Audio Converter. Můžou být použity pro zaznamenání nějaké akce nebo pro řízení vzdáleného systému.
  • V části webového konfiguračního nástroje Základní nastavení > Spínač můžete kromě jiných atributů chování spínače zadat i HTTP příkazy. Příkaz při sepnutí vyšle 2N® SIP Audio Converter v momentě sepnutí spínače, obdobně Příkaz při vypnutí je odeslán v momentě vypnutí spínače. Tyto momenty jsou dány dalšími nastaveními spínače. Můžete tedy zároveň sepnout relé nebo jenom vyslat HTTP příkaz  (nastavením Výstupní relé na Žádné).
  • Není nutno zadat oba příkazy, je možné použít i jenom jeden z nich podle potřeby.