Elektrický výstup-Jak nastavit elektrické výstupy na 2N IP Interkomu

K čemu jsou elektrické výstupy?

Elektrické výstupy jsou konektory na 2N IP Interkomech, na které můžete připojit dveřní zámek, systém domácí automatizace, EZS, světlo apod. Jednoduše cokoliv, co může být ovládáno elektrickým signálem.

Jaké výstupy jsou k dispozici?

Obecně jsou k dispozici dva druhy:

 • Aktivní výstup - dva konektory, mezi kterými buď je, nebo není napětí. Napětí je mezi 8 až 14 V DC, a může poskytnout až 700mA proudu, podle typu interkomu. Elektrický otvírač nebo zámek je nutné vždy připojit na tento výstup interkomu "Output" pomocí bezpečnostního relé pro zajištění bezpečnosti instalace. Detaily aktivního výstupu jsou vždy uvedeny v instalačním manuálu, který je pro každý typ interkomu specifický. Tyto parametry jsou uvedeny také níže. 
 • Pasivní výstup (Relé, Relátko, spínač) - tři konektory, NO normálně otevřený, C společný, NC normálně zavřený. Vždy dva z těchto konektorů by měli být použity. Jeden z nich musí být C, v kombinaci NO (obvod je v běžném stavu rozpojen) nebo NC (obvod je v běžném stavu spojen). Relé na základní jednotce "Relay" slouží ke spínání osvětlení nebo dalších periferií, které není nutno zabezpečovat. Pro zvýšení bezpečnosti je vždy doporučeno použití 2N® Bezpečnostní relé (obj. č. 9159010) viz. FAQ.

Každý interkom má jiný počet aktivních výstupů a relé. Některé výstupy jsou přímo na základní jednotce interkomu, některé jsou na příslušenství nebo rozšiřujících modulech.

Co jsou zámky v konfiguraci 2N IP Interkomu?

V terminologii 2N IP Interkomů používáme zámky jako objekt v nastavení, který obsahuje sadu parametrů. Nastavení zámku říká, jaké jsou přístupové kódy, časový profil, který elektrický výstup je použit a další parametry. Vždy máte k dispozici čtyři zámky, bez ohledu na to, kolik interkom obsahuje fyzických elektrických výstupů. Tím je možné mít více zámků spojených s jedním elektrickým výstupem. To dává možnost mít dvě sady nastavení pro jeden výstup.

Příklady použití dvou zámku s jedním elektrickým výstupem, například interkom s klávesnicí kontrolující vchod do prodejny:

 • PIN kód 1234* otevírá dveře na 5 sekund, takže zaměstnanec si může otevřít dveře a vejít. Manažer prodejny má ještě k dispozici jiný kód, 4321* kterým ráno otevře dveře prodejny a večer je zase zavře kódem 4322*. Takže zaměstnanec může vejít do prodejny, ale jenom manažer může otevřít prodejnu pro zákazníky.
 • Kód pro zaměstnance z výše uvedeného příkladu 1234* může být ještě omezen časovým profilem který začíná hodinu před otevírací dobou a končí hodinu po ní. Manažer by pro vstup do prodejny měl jiný kód který by fungoval 24/7.

Co když potřebuji více nastavení?

Pro komplikovanější scénáře, ovládání více výstupů a pod, doporučujeme použít vlastní skriptovací funkce — Automatizace.

Jaké jsou možnosti jednotlivých typů interkomů

2N® IP Verso

Počet zámků: 4

Počet výstupů: 1 aktivní výstup a 1 relé na hlavní jednotce. 2 relé na každém I/O module. Maximum 29 I/O modulů v instalaci.

 • Relé: do 30 V / 1 A AC/DC
 • Aktivní výstup: 8 až 12 V DC podle napájení (PoE: 10V; adaptér: napětí zdroje minus 2 V), max 400 mA

2N® IP Vario

Počet zámků: 4

Počet výstupů: 1 výstup na základní jednotce, alternativně aktivní nebo pasivní (relé) mód (nastavuje se pomocí jumprů), jedno relé navíc na přídavném spínači, dvě relé navíc na čtečce karet

 • Relé: do 30 V / 1 A AC/DC
 • Aktivní výstup: 10 až 14 V DC podle napájení (PoE: 14V; adaptér: napětí zdroje), max 700 mA

2N® IP Force and Safety

Počet zámků: 4

Počet výstupů: 1 aktivní výstup a 1 relé na hlavní jednotce. 2 relé na přídavném spínači nebo čtečce karet

 • Relé: do 30 V / 1 A AC/DC
 • Aktivní výstup: 9 až 13 V DC podle napájení (PoE: 9V; adaptér: napětí zdroje minus 1 V), max 700 mA

2N® IP Uni

Počet zámků: 1

Počet výstupů: 1 aktivní výstup a 1 relé; nedají se kontrolovat odděleně

 • Relé: do 30 V / 1 A AC/DC
 • Aktivní výstup: 8 až 12 V DC podle napájení (PoE: 9 V; adaptér: napětí zdroje minus 2 V), max 500 mA

2N® IP Audio Kit and Video Kit

Počet zámků: 4

Počet výstupů: 2 aktivní výstupy a 1 relé

 • Relé: do 30 V / 1 A DC nebo 125 V / 0.3 A AC
 • Aktivní výstup: PoE 10V; adaptér: napětí zdroje minus 2 V, maximum 11 V, max 400 mA

2N® IP Base

Počet zámků: 2

Počet výstupů: 1 aktivní výstup a 1 relé

 • Relé: do 30 V / 1 A AC/DC
 • Aktivní výstup:8 až 12 V DC podle napájení (PoE: 10 V; adaptér: napětí zdroje -2 V), max 600 mA 

 2N® LTE Verso

 Počet zámků: 4

 Počet výstupů: 1 aktivní výstup a 1 relé na hlavní jednotce. 2 relé na každém I/O module. Maximum 29 I/O modulů v instalaci.

 •  Relé: do 30 V / 1 A AC/DC
 • Aktivní výstup: 8 až 12 V DC podle napájení (PoE: 10V; adaptér: napětí zdroje minus 2 V), max 400 mA