Troubleshooting - Základy řešení potíží - Záloha konfigurace, síťový trace, syslog a ping u 2N IP Interkomů

Vážení partneři,

pokud jste narazili na potíže s 2N IP Interkomem, pošlete nám prosím dotaz přes https://support.2n.com/. Nemáte-li přiděleny přihlašovací údaje, kontaktujte svého obchodníka nebo založte ticket skrze tento formulář - zde. Pro urychlení řešení problému prosím přiložte následující informace:

  1. Detailní popis vzniklého problému a situaci, ve které se projevuje.
    1. Připojte popis síťové topologie, nastavení NATu, použité IP adresy, atd.

    2. Pokud máte potíže týkající se nějakého elektrického zapojení. Prosím přiložte schéma elektrického obvodu a specifikace elektrického zařízení ovládaného 2N IP Interkomem. Například specifikace (elektrická zátěž) elektrického zámku, elektro-magnetického zámku, osvětlení atd.

    3. Pokud se jedná o závadu, která se projevuje na pohled např. blikání LED, špatný zvuk, prosím pořiďte fotky a případně nahrajte(třeba na telefon) toto chování a zašlete nám. Můžete zaslat v příloze e-mailu do ticketu nebo nahrát např. přes WeTransfer Dropbox  či Google Drive a zaslat nám odkaz ke stažení.


Záloha konfigurace


Na obrázku níže je popsáno, jak stáhnout zálohu konfigurace 2N IP Interkomu.

Záloha a upgrade firmware

Ujistěte se, že vždy máte zálohu konfigurace před začátkem upgradu firmware. Novější konfigurační soubor nemusí být kompatibilní s předchozí verzí firmware, kdybyste ji potřebovali použít v případě ztráty kompatibility atd.

Poznámka:  Než ohlásíte problém, prosíme prvně vždy otestujte problém s nejnovější verzí FW, kterou stáhnete na našich webových stránkách www.2n.cz


Vždy nám prosím zašlete informaci o verzi firmware a výrobním čísle vrátníku.

Síťový trace


Varování ohledně velikosti bufferu

Protože je buffer pro síťový trace limitovaný, je opravdu nezbytné zapnout ho těsně před začátkem testovacího hovoru a poté ho zastavit dříve, než dosáhne maximální veliskosti – 4096kB!


Lokální zachytávání paketů - "Krátký" trace

Výhoda lokálního zachytávání paketů je ta, že se automaticky aktivuje při startu zařízení, takže je možné zpětně uložit již ukončené hovory, zatímco vzdálené zachytávání je nutno manuálně spustit.Upozornění: Pokud je vrátník streamuje video, může se buffer naplnit velmi rychle, nebo bude výsledný trace soubor velký!

Nejdříve spusťte zachytávání tlačítkem "Start", uskutečněte testovací hovor a ukončete zachytávání tlačítkem "Stop", poté pomocí stisku "Stáhnout" tlačítka stáhněte trace soubor (hiptrace.pcap) a zašlete nám ho.


Vzdálené zachytávání paketů - "Dlouhý" trace

Podobně můžete použít vzdálené zachytávání paketů. Toto nemá limit a lze ho tedy použít pro delší nebo náročnější trasování. Začněte zachytávání stiskem tlačítka "Start" a vyberte si, jak dlouho má trasovat. Jakmile je dosažen časový limit, nebo je stisknuto tlačítko "Stop", je trace soubor stažen automaticky.


Poznámka: Připojte také popis síťové topologie, nastavení NATu, použité IP adresy atd.

Syslog


2N IP interkom umožňuje odesílat systémové zprávy obsahující důležité informace o stavu a procesech zařízení na syslog server, kde tyto zprávy mohou být zaznamenávány a použity pro další analýzu a audit sledovaného zařízení. V běžném provozu interkomu není nutné tuto službu konfigurovat.

Můžete buďto nastavit syslog server, nebo použít lokální syslog, který může běžet až 7 dní (může být kdykoliv přerušen). Pokud bude lokální syslog příliš velký, může se začít jeho začátek přemazávat.

Výhodou lokálního syslogu je to, že se nepřerušuje ani při restartu, zatímco syslog server nám může poskytnout více dat v okamžiku restartu.

Ovládání je totožné se síťovým tracem.

Ping nástroj


slouží k ověření dostupnosti dané adresy v síti jako příkaz „Ping“ v běžných operačních systémech. Po stisknutí tlačítka „Ping“ se zobrazí dialog, ve kterém je možno zadat IP adresu nebo doménové jméno a tlačítkem „Ping“ odeslat zkušební data na tuto adresu.