2N Servisní opravy

Jaký je postup při reklamaci 2N produktu?

 1. V případě, že Váš 2N produkt nefunguje správně, kontaktujte prosím nejprve naši technickou podporu. Pokud nebude možné Váš produkt zprovoznit dálkově, technická podpora doporučí zaslání produktu do opravy a vygenerujeme Vám RMA číslo na základě vyplněného servisního listu. Reklamace je možná pouze s našimi 2N distributory.  Další informace můžete nalézt na našich webových stránkách v sekci "Servis a opravy".  
 2. Aby bylo možno provést opravu rychle a kvalitně, je nutné vždy znát údaje nezbytné pro její provedení. Bez nich nebude možné váš požadavek na servis přijmout.
  • Typ a název zboží
  • Sériové číslo produktu

  • Co nejpřesnější popis problému
 3. Vyplněný servisní list prosím vytiskněte a přiložte k zásilce zboží k opravě.

 4. Následně zboží zašlete na adresu příjmu servisních oprav:

  2N Telekomunikace

  Obchodní 107

  25101 ČestliceJaká platí na produkty záruka? Je možné zjistit cenu opravy předem? 

Všechny naše produkty mají záruku 36 měsíců. 

Před zahájením opravy je zařízení vždy podrobeno diagnostice a pokud by se jednalo o pozáruční výrobek či neuznanou záruku (mechanické poškození apod.), bude Vám sdělena navrhovaná cena opravy ke schválení.

Pokud realizaci opravy na základě nacenění odmítnete nebo bude zjištěno, že zařízení je neopravitelné, jste jako objednatel povinen uhradit práci nutnou k posouzení a vyřízení (včetně odeslání) neoprávněné reklamace ve výši 1100,- Kč za každou započatou hodinu práce plus DPH, jakož i náklady zpětného doručení zařízení kupujícímu.

Dojde-li z Vaší strany k odsouhlasení ceny opravy, hradíte pouze odsouhlasenou cenu opravy + DPH a dopravné, náklady na diagnostiku jsou již zahrnuty v navrhované ceně opravy.

Jak dlouho oprava potrvá?

Pokud se jedná o záruční opravu, společnost 2N garantuje dodržení 30denní lhůty k provedení opravy zařízení, a to v případě zařízení vyrobeného společností 2N. Lhůtu pozáruční opravy nelze garantovat. V případě reklamace zařízení třetích stran je lhůta k opravě určena smluvními podmínkami dodavatelů společnosti, resp. výrobce. 

Tato lhůta počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, kdy bylo zařízení přijato společností k opravě, včetně veškeré dokumentace.

Je možné vrátit již zakoupené zboží?

Vrácení zboží je možné v rámci Rotace skladu, a to jednou za tři měsíce. Vrácené zboží musí být nepoužité, v originálním balení a maximálně 6 měsíců staré. Po tom, co produkty obdržíme, je otestujeme a vystavíme dobropis. Podmínkou je vytvoření kompenzační objednávky na customercare@2n.com, která bude převyšovat hodnotu vráceného zboží. V případě zájmu o Rotaci skladu prosím vyplňte připravenou tabulku a následně ji zašlete na rma@2n.com, poté Vám potvrdíme, která zařízení je možno vrátit.


Jaké jsou další možnosti vyřízení reklamace pro distributory 2N?

Našim distributorům s platnou distribuční smlouvou nabízíme službu Oprava výměnou. Místo čekání na opravu tak dostanete funkční výrobek k dispozici hned po tom, co od Vás obdržíme vadný kus. Tato služba se vztahuje na všechny produkty uvedené v ceníku 2N interkomů po dobu trvání jejich záruky. Služba Oprava výměnou je poskytována zdarma

Vadný kus je mezitím podroben diagnostice a v případě neuznané záruky zasíláme standardně nacenění opravy ke schválení. Pokud bude nacenění schváleno, zařízení opravíme a zůstane ve 2N. V případě, že nebude nacenění schváleno, účtujeme cenu zaslaného náhradního zařízení.


Je možné získat na zakoupené produkty záruku více než 3 roky?

Ano, můžeme Vám nabídnout ke všem produktům od společnosti 2N prodlouženou záruku. Prodloužená záruka může být zakoupena do 1 roku od nákupu výrobku.

Ceny prodloužené záruky:

1 rok prodloužené záruky:       7% z ceny výrobku

2 roky prodloužené záruky:    14% z ceny výrobku


Se svou objednávkou kontaktujte prosím naše obchodní oddělení (obchod@2n.com), svého obchodního zástupce, nebo oddělení customer care (customercare@2n.com).