AIP Settings - Jak zjistit IP adresu 2N® VoiceBlue Next?

Využijte 2N programu IPScanner, který Vám proskenuje 2N zařízení ve stejné síti. Program můžete stáhnout z webových stránek www.2n.cz.

Pokud se nemůžete připojit do stejné sítě, kde se nachází 2N® VoiceBlue Next nebo neznáte síťový rozsah, využijte programu Wireshark a vyfiltrujte si ARP pakety.