Kolik Mobility Extension uživatelů mohu použít?

Počet Mobility Extension uživatelů je vázán na počet uživatelů SIP proxy. Pokud mate tedy licenci na 10 SIP Proxy uživatelů, můžete pro každého z nich zapnout funkci Mobility Extension.