SIP Proxy - Jak ji vytvořit a přidat VoIP terminál

Vytvoření SIP Proxy

  1. Jděte do záložky Přenašeče ‐> SIP a přidejte nový přenašeč.
  2. V zobrazeném okně zadejte jméno přenašeče a v parametru “Typ“ vyberte možnost “SIP Proxy“.

3. Následně vyberte vytvořený přenašeč a v záložce “Stack” nastavte parametry dle obrázku níže.
Realm (Domain) – IP adresa CPU Netstaru
RTP rozhraní – zde klikněte pravým tlačítkem myši a přidejte VoIP rozhraní
Kodeky – přeneste požadované kodeky ze sloupce “Podporované” do “Povolené”
DTMF dle RFC‐2833 – aktivujte tento parametr pro správný přenos DTMF znaků

Vytvoření VoIP terminálu

  1. Přesuňte se do záložky SIP Proxy ‐> Stack ‐> Terminály a přidejte nový terminál.
  2. Zadejte název terminálu – musí souhlasit s názvem SIP stanice! Následně potvrďte nastavení tlačítkem “OK”.

Vytvoření SIP stanice


  1. Dříve než definujete samotnou SIP stanici, vytvořte si skupinu uživatelů a uživatele. Skupinu uživatelů vytvoříte v Uživatelé ‐> Uživatelé & skupiny, kde po kliknutí pravým tlačítkem myši vyberete možnost “Přidat skupinu”.
  2. Do vytvořené skupiny následně přidejte nového uživatele.
  3. Pro nového uživatele specifikujte název a jeho interní číslo. Zároveň pro urychlení práce můžete ve stejném okně vytvořit SIP stanici. V našem případě má tato stanice název a číslo 100.

5. Pokud jste úspěšně vytvořili SIP stanici, přesuňte se do jejího nastavení a přiřaďte ji k již vytvořenému terminálu 100.

6. V posledním kroku již zbývá pouze vytvořit login pro uživatele 100. Toto můžete provést v záložce Uživatelé ‐> Uživatelská oprávnění.