SMS CallBack - Jak jej nastavit na 2N® NetStar

1)      Vytvořte externí stanici (mobility extension) a zaškrtněte volbu Povolen Objekt CallBack:

Menu Uživatelé, uživatelé a skupiny pro příslušnou ME - Základní

2)     Vytvořte nový CallBack objekt pro SMS

 Routování – Routovací objekty – Objekty CallBack – zaškrtnout SMS CallBack a vybrat Destinaci pro zvonění na uživatele 

3)Vytvořte nový Router: Typ – Dle textu pro SMS CallBack, Menu Routování, Routovací objekty

4)      Nastavení Routeru SMS CallBack

Prefix musí obsahovat stejný text, jaký bude obsažen v SMS zprávě - v našem případě „cb“

V části Nahradit použijte šablonu %sm(2,0), kde „2“ značí počet písmen, který bude odstraněn z SMS zprávy. Tzn. V případě zprávy ve tvaru cb123456789 bude vytáčeno číslo 123456789. Vyberte jako Typ destinace Objekt CallBack a jako destinaci SMS CallBack, což jsme vytvořili v bodu 3

5)      Nastavíme routování "Od portu":

Pro uživatele ME vybereme Vlastnosti – routování zpráv a v sekci Routování od portu vybereme Typ Router a Id SMS CallBack, který jsme vytvořili dříve.

6)     Nastavení routování "Bez portu":

Pro vybraného ME uživatele vybereme v menu Vlastnosti – Routování – Bez portu jako typ destinace přenašeč a Id dle naší volby k uživateli.