5.3.10 Rozšiřující moduly


Interkomy 2N® IP Verso a 2N® IP Style lze rozšiřovat pomocí tzv. rozšiřujících modulů připojených k základní jednotce interkomu přes VBUS sběrnici. K dispozici jsou níže uvedené moduly:

 • modul s pěti tlačítky
 • modul klávesnice
 • modul infopanelu
 • modul čtečky karet
 • modul bluetooth čtečky
 • modul vstupů a výstupů I/O
 • modul rozhraní Wiegand
 • modul rozhraní OSDP
 • modul indukční smyčky
 • modul displeje
 • modul čtečky otisků prstů
 • modul dotykové klávesnice
 • modul dotyková klávesnice & RFID čtečka 125kHz, 13.56MHz, NFC
 • modul Bluetooth & RFID čtečka 125kHz, 13.56MHz, NFC
 • modul dotyková klávesnice & Bluetooth & RFID čtečka 125kHz, 13.56MHz, NFC

Moduly jsou navzájem propojeny a tvoří řetěz. Každý z modulů má své číslo dané pořadím v řetězu (první modul má číslo 1). Základní jednotka je speciálním případem modulu a má číslo 0.

Většinu z připojených modulů je možné samostatně konfigurovat. Parametry jsou specifické pro daný typ modulu

Upozornění

 • Detekce připojeného modulu neprobíhá automaticky. Pro zobrazení připojeného modulu v seznamu rozšiřujících modulů zařízení restartujte.

Upozornění

 •  Po výměně modulů je nutné nové moduly opět nakonfigurovat. Konfigurace je vázaná na sériové číslo modulu.

Poznámka

 • Připojené rozšiřující moduly jsou zobrazeny v pořadí odpovídajícím jejich propojení. Moduly připojené dále od základní jednotky jsou zobrazeny v seznamu níže. Pokud je k interkomu připojeno více modulů stejného typu, může být obtížné přiřadit nastavení ke konkrétnímu modulu. V takovém případě je možné připojené moduly identifikovat pomocí tlačítka Lokalizovat modul. Po stisku tlačítka modul několikrát krátce zabliká.

Upozornění

 • Po připojení modulu se čtečkou karet k zařízení, ve kterém jsou nahrané čtecí klíče 2N® PICard, je nutné modul se zařízením spárovat. Bez spárování nebude mít modul čtečky přístup ke čtecím klíčům a nebude moct zašifrované karty načíst. Spárování modulu se provede pomocí tlačítka Spárovat modul.

  

Upozornění

 • Jméno modulu musí být unikátní.
 • Moduly, které nemají možnost konfigurace jména, je možné adresovat pomocí ext <pozice_modulu>.

Tip

 • Umístěním kurzoru myši na obrázek modulu se zobrazí jeho základní výrobní a softwarové informace. 

Konfigurace modulu hlavní jednotky

 

 • Lokalizovat zařízení – světelná a zvuková signalizace konkrétního zařízení. Pozn.: Optická signalizace proběhne pouze na zařízeních s podsvícením ovládacích prvků (Verso, Base, Vario, Force, Safety a Uni). Pokud zařízení nemá integrovaný reproduktor, pro přehrání zvukového znamení musí být připojen externí reproduktor (Audio Kit a Video Kit).

Konfigurace modulu tlačítek

 • Funkce tlačítek – umožňuje přiřadit tlačítkům pozice v seznamu uživatelů. 

Konfigurace modulu klávesnice

 • Jméno modulu  nastavuje název modulu. Název modulu se používá při logování událostí z klávesnice.
 • Dveře – nastavuje směr průchodu při použití čtečky (Příchod, Odchod). Parametr směru je využíván docházkovým systémem.
 • Přeposílat na Wiegand výstup – nastavuje skupinu wiegand výstupů, na kterou budou přeposílány všechny stisknuté klávesy.
 • Formát vysílaných kódů – výběr ze 4bit a 8bit (vyšší spolehlivost) formátu vysílaných kódů.


Konfigurace modulu infopanelu

 • Žádné parametry tohoto modulu nejsou v současné době zveřejněny. 

Konfigurace modulu čtečky karet 125 kHz

 • Jméno modulu – nastavuje název modulu. Název modulu se používá při logování událostí čtečky karet.
 • Dveře – nastavuje směr průchodu při použití čtečky (Příchod, Odchod). Parametr směr je využíván docházkovým systémem.
 • Asociovaný spínač – nastavuje číslo spínače aktivovaného po autentizaci uživatele pomocí tohoto modulu. V případě nastavení volby Spínač zámku dveří se použijí pravidla pro autentizaci v menu Hardware / Dveře.
 • Povolené typy karet – umožňuje nastavit typ karty, který bude čtečkou akceptován. Čtečka podporuje v jednom okamžiku pouze jeden typ karty. 
 • Přeposílat na wiegand výstup  – nastavuje skupinu wiegand výstupů, na kterou budou přeposílány všechny přijaté ID RFID karet.

Tip

 • Pro rychlejší čtení přístupových karet doporučujeme vybrat v nastavení daného modulu pouze typy karet, které jsou používány uživatelem.

Konfigurace modulu čtečky karet 13,56 MHz


 • Jméno modulu – nastavuje název modulu. Název modulu se používá při logování událostí čtečky karet.
 • Dveře – nastavuje směr průchodu při použití čtečky (Nespecifikováno, Příchod, Odchod). Parametr směr je využíván docházkovým systémem.
 • Asociovaný spínač – nastavuje číslo spínače aktivovaného po autentizaci uživatele pomocí tohoto modulu. V případě nastavení volby Spínač zámku dveří se použijí pravidla pro autentizaci v menu Hardware / Dveře.
 • Povolené typy karet – umožňuje vybrat jeden nebo více typů akceptovaných karet. Pokud není vybrán žádný typ, pak jsou akceptovány všechny typy podporovaných karet.
 • NFC kompatibilita s telefony Samsung – povoluje NFC kompatibilitu s telefony Samsung.
 • Přeposílat na wiegand výstup – nastavuje skupinu wiegand výstupů, na kterou budou přeposílány všechny přijaté ID RFID karet.

Tip

 •  Pro rychlejší čtení přístupových karet doporučujeme vybrat v nastavení daného modulu pouze typy karet, které jsou používány uživatelem.


Konfigurace modulu čtečky karet 13,56 MHz + 125 kHz 

 • Jméno modulu – nastavuje název modulu. Název modulu se používá při logování událostí čtečky karet.
 • Dveře – nastavuje směr průchodu při použití čtečky (Nespecifikováno, Příchod, Odchod). Parametr směr je využíván docházkovým systémem.
 • Asociovaný spínač – nastavuje číslo spínače aktivovaného po autentizaci uživatele pomocí tohoto modulu. V případě nastavení volby Spínač zámku dveří se použijí pravidla pro autentizaci v menu Hardware / Dveře.
 • Povolené typy karet – umožňuje vybrat jeden nebo více typů akceptovaných karet. Pokud není vybrán žádný typ, pak jsou akceptovány všechny typy podporovaných karet.
 • NFC kompatibilita s telefony Samsung – povoluje NFC kompatibilitu s telefony Samsung.
 • Skupina pro přeposílání přístupových údajů – nastavuje skupinu wiegand výstupů, na kterou budou přeposílány všechny přijaté ID RFID karet.

Konfigurace modulu bluetooth čtečky

 • Jméno modulu – nastavuje název modulu. Název modulu se používá při logování událostí z bluetooth modulu.
 • Dveře – nastavuje směr průchodu při použití čtečky (Příchod, Odchod). Parametr směr je využíván docházkovým systémem.
 • Asociovaný spínač – nastavuje číslo spínače aktivovaného po autentizaci uživatele pomocí tohoto modulu. V případě nastavení volby Spínač zámku dveří se použijí pravidla pro autentizaci v menu Hardware / Dveře.
 • Dosah signálu – nastavuje maximální dosah signálu, tj. vzdálenost, na kterou ještě bude bluetooth modul komunikovat s mobilním telefonem: 
  • Malý – dosah je na většině telefonů menší než 2 m.
  • Velký – dosah je maximálně možný.
 • Spuštění autentizace – nastavuje způsob autentizace pomocí mobilního telefonu:
  • Stiskem na zařízení autentizaci je nutné potvrdit dotykem na čtečce za přítomnosti telefonu se spárovanou 2N® Mobile Key aplikací.
  • Dotyku v aplikaci – autentizaci je nutné potvrdit klepnutím na ikonu ve spuštěné aplikaci na mobilním telefonu. 
  • Detekce pohybu – autentizace bude spuštěna detekcí pohybu za přítomnosti telefonu se spárovanou 2N® Mobile Key aplikací.
 • Profil detekce pohybu – nastavuje profil detekce pohybu, kterým se bude modul pro autentizaci pomocí mobilního telefonu řídit.

Konfigurace modulu vstupů a výstupů I/O


 • Jméno modulu – nastavuje název modulu. Název modulu se používá při specifikaci vstupu nebo výstupu v objektech SetOutput, GetInput a InputChanged v nastavení Automation.  

Konfigurace modulu Wiegand

Modul Wiegand je vybaven vstupním a výstupním wiegand rozhraním, které jsou na sobě nezávislé, mají nezávislé nastavení a mohou přijímat a vysílat kódy současně. Vstupní wiegand rozhraní lze použít pro připojení externích zařízení, jako jsou čtečky RFID karet, biometrické čtečky apod. Pomocí výstupního wiegand rozhraní lze interkom připojit např. k zabezpečovacímu systému v budově (lze odesílat ID RFID karet přiložených k připojené RFID čtečce příp. kódy přijaté na libovolném vstupním wiegand rozhraní). Modul Wiegand je dále vybaven jedním logickým vstupem a jedním logickým výstupem, které lze ovládat pomocí Automation.

 • Jméno modulu – nastavuje název modulu. Název modulu se používá při specifikaci vstupu nebo výstupu v objektech SetOutput, GetInput a InputChanged v nastavení Automation
 • Dveře  –  nastavuje směr průchodu při použití čtečky (Příchod, Odchod). Parametr směr je využíván docházkovým systémem.
 • Asociovaný spínač – nastavuje číslo spínače aktivovaného po autentizaci uživatele pomocí tohoto modulu. V případě nastavení volby Spínač zámku dveří se použijí pravidla pro autentizaci v menu Hardware / Dveře.
 • Formát přijímaných kódů  – nastavuje formát přijímaných kódů (Wiegand 26, 32, 37 a RAW).
 • Skupina Wiegand výstupu  – přiřazuje wiegand výstupu do skupiny, na kterou mohou být přeposílány kódy z připojených čteček karet, příp. wiegand vstupů. 
 • Formát vysílaných kódů  – nastavuje formát vysílaných kódů (26 bit, 32 bit, 37 bit, RAW formát, 35 bit, Corp. 1000, 48 bit, Corp. 1000 a Auto).
 • Změnit Facility Code  – umožňuje nastavit první část kódu přes rozhraní Wiegand. Týká se výstupního režimu rozhraní pro formát vysílaného kódu 26 bit. Ověřte u dodavatele vašeho zabezpečovacího systému, zda je Facility Code vyžadován.
 • Facility Code  – určuje lokaci 2N IP zařízení v zabezpečovacím systému. Zadejte dekadickou hodnotu lokace (0–255).

Konfigurace modulu OSDP

Modul OSDP je vybaven (vstupně-výstupním) OSDP (RS-485) rozhraním. Pomocí OSDP rozhraní lze 2N IP interkom připojit např. k zabezpečovacímu systému v budově, Control Panelu (lze odesílat ID RFID karet přiložených k připojené RFID čtečce, příp. PIN kódy).

 • Jméno modulu – nastavuje název modulu. Název modulu se používá při specifikaci vstupu nebo výstupu v nastavení Automation
 • Skupina pro přeposílání přístupových údajů – přiřazuje OSDP výstupu do skupiny, na kterou mohou být přeposílány kódy z připojených čteček karet, příp. OSDP vstupů.
 • Formát vysílaných kódů – nastavuje formát vysílaných kódů.
 • OSDP Adresa – adresa OSDP modulu v rozmezí 0–126 na OSDP lince.
 • Komunikační rychlost – nastavení komunikační rychlosti v souladu s připojeným zařízením.
 • Šifrovací klíč – vlastní klíč pro šifrovanou komunikaci.
 • Režim – pro vzdálené nastavení šifrovacího klíče na periferii, pokud je to umožněno, je možné využít instalační režim. Po přijetí šifrovacího klíče dojde k automatickému přepnutí do běžného režimu. Instalační režim je signalizován rychlým blikáním signalizační LED na OSDP modulu.
 • Vynutit šifrování – nastavení vynuceného šifrování pouze pro šifrovanou komunikaci.

Upozornění

 • Pokud dojde po nastavení vynuceného šifrování ke komunikaci ze strany zařízení OSDP v nešifrované formě, bude tato komunikace odmítnuta.


Konfigurace modulu indukční smyčky

 • Jméno modulu – nastavuje název modulu. Název modulu se používá při logování událostí indukční smyčky.
 • Maximální příkon – nastavuje maximální vysílací výkon antény indukční smyčky. Vyšší vysílací výkon znamená vyšší dosah, avšak méně výkonu pro ostatní funkce interkomu. Za běžných okolností by měla být vyhovující výchozí hodnota 0,25 W.

Konfigurace modulu displeje


 • Jméno modulu – nastavuje název modulu. Název modulu se používá při logování událostí displeje.
 • Dveře – nastavuje směr průchodu při použití čtečky (Příchod, Odchod). Parametr směr je využíván docházkovým systémem.

Konfigurace modulu čtečky otisků prstů  • Jméno modulu – nastavuje název modulu. Název modulu se používá při logování událostí čtečky otisků prstů.
 • Dveře – nastavuje směr průchodu při použití čtečky (Příchod, Odchod). Parametr směr je využíván docházkovým systémem.
 • Asociovaný spínač – nastavuje číslo spínače aktivovaného po autentizaci uživatele pomocí tohoto modulu. V případě nastavení volby Spínač zámku dveří se použijí pravidla pro autentizaci v menu Hardware / Dveře.  

Poznámka

 • Při odpojení modulu čtečky otisků prstů bude po restartu zařízení v profilu uživatele v Adresáři skryta část Uživatelské otisky prstů, která zobrazuje, kolik otisků má uživatel nahraných v paměti interkomu. Po opětovném připojení jakéhokoliv modulu čtečky otisků prstů se část konfigurace uživatele opět zobrazí.

Konfigurace modulu dotykové klávesnice

 • Jméno modulu – nastavuje název modulu. Název modulu se používá při logování událostí z dotykové klávesnice.
 • Dveře – nastavuje směr průchodu při použití čtečky (Příchod, Odchod). Parametr směru je využíván docházkovým systémem.
 • Zablikat při stisku klávesy – nastavuje světelnou signalizaci zablikáním potvrzující stisk klávesy. Užívá se v hlučném prostředí, kdy není zvuková signalizace jasně zřetelná. 
 • Přeposílat na Wiegand výstup – nastavuje skupinu wiegand výstupů, na kterou budou přeposílány všechny přijaté přístupové kódy uživatelů.
 • Formát vysílaných kódů – výběr ze 4bit a 8bit (vyšší spolehlivost) formátu vysílaných kódů.

Konfigurace modulu dotykové klávesnice & RFID čtečky 125 kHz, 13.56 MHz, NFC

Čtečka karet 13,56 MHz (125 kHz) (sériové číslo modulu)

 • Jméno modulu – nastavuje název modulu. Název modulu se používá při logování událostí z modulu čtečky karet.
 • Dveře – nastavuje směr průchodu při použití čtečky (Příchod, Odchod). Parametr směr je využíván docházkovým systémem.
 • Asociovaný spínač – nastavuje číslo spínače aktivovaného po autentizaci uživatele pomocí tohoto modulu. V případě nastavení volby Spínač zámku dveří se použijí pravidla pro autentizaci v menu Hardware / Dveře.
 • Povolené typy karet – umožňuje nastavit typ a karty, který bude čtečkou akceptován. Čtečka podporuje v jednom okamžiku pouze jeden typ karty. 
 • NFC kompatibilita s telefony Samsung – povoluje NFC kompatibilitu s telefony Samsung.
 • Přeposílat na wiegand výstup – nastavuje skupinu wiegand výstupů, na kterou budou přeposílána všechna přijatá ID RFID karet.

Dotyková klávesnice (sériové číslo)

 • Jméno modulu – nastavuje název modulu. Název modulu se používá při logování událostí z modulu dotykové klávesnice.
 • Dveře – nastavuje směr průchodu při použití čtečky (Příchod, Odchod). Parametr směru je využíván docházkovým systémem.
 • Zablikat při stisku klávesy – nastavuje světelnou signalizaci zablikáním potvrzující stisk klávesy. Užívá se v hlučném prostředí, kdy není zvuková signalizace jasně zřetelná. 
 • Přeposílat na Wiegand výstup – nastavuje skupinu wiegand výstupů, na kterou budou přeposílány všechny přijaté přístupové kódy uživatelů.
 • Formát vysílaných kódů – výběr ze 4bit a 8bit (vyšší spolehlivost) formátu vysílaných kódů. 

Konfigurace modulu Bluetooth & RFID čtečky 125 kHz, 13.56 MHz, NFC

Čtečka karet 13,56 MHz (125 kHz)

 • Jméno modulu – nastavuje název modulu. Název modulu se používá při logování událostí z modulu čtečky karet.
 • Dveře  – nastavuje směr průchodu při použití čtečky (Příchod, Odchod). Parametr směr je využíván docházkovým systémem.
 • Asociovaný spínač – nastavuje číslo spínače aktivovaného po autentizaci uživatele pomocí tohoto modulu. V případě nastavení volby Spínač zámku dveří se použijí pravidla pro autentizaci v menu Hardware / Dveře.
 • Povolené typy karet  – umožňuje nastavit typ a karty, který bude čtečkou akceptován. Čtečka podporuje v jednom okamžiku pouze jeden typ karty. 
 • NFC kompatibilita s telefony Samsung – povoluje NFC kompatibilitu s telefony Samsung.
 • Skupina pro přeposílání přístupových údajů  – nastavuje skupinu wiegand výstupů, na kterou budou přeposílána všechna přijatá ID RFID karet.

Bluetooth

 • Jméno modulu – nastavuje název modulu. Název modulu se používá při logování událostí z bluetooth modulu.
 • Dveře – nastavuje směr průchodu při použití čtečky (Příchod, Odchod). Parametr směru je využíván docházkovým systémem.
 • Asociovaný spínač – nastavuje číslo spínače aktivovaného po autentizaci uživatele pomocí tohoto modulu. V případě nastavení volby Spínač zámku dveří se použijí pravidla pro autentizaci v menu Hardware / Dveře.
 • Dosah signálu – nastavuje maximální dosah signálu, tj. vzdálenost, na kterou ještě bude bluetooth modul komunikovat s mobilním telefonem: 
  • Malý – dosah je na většině telefonů menší než 2 m.
  • Velký – dosah je maximálně možný.
 • Spuštění autentizace – nastavuje způsob autentizace pomocí mobilního telefonu:
  • Stiskem na zařízení autentizaci je nutné potvrdit dotykem na čtečce za přítomnosti telefonu se spárovanou 2N® Mobile Key aplikací.
  • Dotyku v aplikaci – autentizaci je nutné potvrdit klepnutím na ikonu ve spuštěné aplikaci na mobilním telefonu. 
  • Detekce pohybu – autentizace bude spuštěna detekcí pohybu za přítomnosti telefonu se spárovanou 2N® Mobile Key aplikací.
 • Profil detekce pohybu – nastavuje profil detekce pohybu, kterým se bude modul pro autentizaci pomocí mobilního telefonu řídit.

Konfigurace modulu dotykové klávesnice & Bluetooth & RFID čtečky 125 kHz, 13.56 MHz, NFC

RFID karet 13,56 MHz (125 kHz) (sériové číslo modulu)

 • Jméno modulu – nastavuje název modulu. Název modulu se používá při logování událostí z modulu čtečky karet.
 • Dveře – nastavuje směr průchodu při použití čtečky (Příchod / Odchod). Parametr směr je využíván docházkovým systémem.
 • Asociovaný spínač – nastavuje číslo spínače aktivovaného po autentizaci uživatele pomocí tohoto modulu. V případě nastavení volby Spínač zámku dveří se použijí pravidla pro autentizaci v menu Hardware / Dveře.
 • Povolené typy karet – umožňuje nastavit typ karty, který bude čtečkou akceptován. Čtečka podporuje v jednom okamžiku pouze jeden typ karty.
 • NFC kompatibilita s telefony Samsung – povoluje NFC kompatibilitu s telefony Samsung.
 • Skupina pro přeposílání přístupových údajů – umožňuje nastavit skupinu, na kterou budou přeposílány všechny přijaté přístupové kódy uživatelů.

Dotyková klávesnice (sériové číslo)

 • Jméno modulu – nastavuje název modulu. Název modulu se používá při logování událostí z modulu dotykové klávesnice.
 • Dveře – nastavuje směr průchodu při použití čtečky (Příchod / Odchod). Parametr směru je využíván docházkovým systémem.
 • Zablikat při stisku klávesy – nastavuje světelnou signalizaci zablikáním potvrzující stisk klávesy. Užívá se v hlučném prostředí, kdy není zvuková signalizace jasně zřetelná. 
 • Skupina pro přeposílání přístupových údajů – umožňuje nastavit skupinu, na kterou budou přeposílány všechny přijaté přístupové kódy uživatelů.
 • Formát vysílaných kódů – výběr ze 4bit a 8bit (vyšší spolehlivost) formátu vysílaných kódů. 

Bluetooth

 • Jméno modulu – nastavuje název modulu. Název modulu se používá při logování událostí z bluetooth modulu.
 • Dveře – nastavuje směr průchodu při použití čtečky (Příchod / Odchod). Parametr směru je využíván docházkovým systémem.
 • Asociovaný spínač – nastavuje číslo spínače aktivovaného po autentizaci uživatele pomocí tohoto modulu. V případě nastavení volby Spínač zámku dveří se použijí pravidla pro autentizaci v menu Hardware / Dveře.
 • Dosah signálu – nastavuje maximální dosah signálu, tj. vzdálenost, na kterou ještě bude bluetooth modul komunikovat s mobilním telefonem: 
  • Malý – dosah je na většině telefonů menší než 2 m.
  • Velký – dosah je maximálně možný.
 • Spuštění autentizace – nastavuje způsob autentizace pomocí mobilního telefonu. Jednu, kombinaci dvou nebo všech tří. 
  • Stiskem na zařízení autentizaci je nutné potvrdit dotykem na čtečce za přítomnosti telefonu se spárovanou 2N® Mobile Key aplikací.
  • Dotyku v aplikaci – autentizaci je nutné potvrdit klepnutím na ikonu ve spuštěné aplikaci na mobilním telefonu. 
  • Detekce pohybu – autentizace bude spuštěna detekcí pohybu za přítomnosti telefonu se spárovanou 2N® Mobile Key aplikací.