5.3.4 KlávesniceTato část konfigurace slouží k nastavení funkcí numerické klávesnice a tlačítek rychlé volby. Interkomy 2N IP umožňují:


  • použít numerickou klávesnici pro volání zadáním virtuálního čísla uživatele,
  • použít numerickou klávesnici pro zadání přístupového kódu, např. pro otevření dveřního zámku,
  • nastavit funkci klávesy #,
  • nastavit časový limit při zadávání kódů a tel. čísel,
  • zvolit funkci tlačítek a kláves připojených ke 2N® IP Audio/Video Kit. 

Záložka Přiřazení kláves

Modely interkomů 2N® IP Audio Kit a 2N® IP Video Kit jsou vybaveny osmi svorkami pro připojení externích tlačítek nebo klávesnice a umožňují připojení až 16 tlačítek. Funkci každého z tlačítek lze nezávisle nastavit.

Tlačítka jsou organizována do matice 4 sloupce x 4 řádky, viz následující obrázek, a tomu odpovídá i jejich nastavení.

Výchozí nastavení tlačítek je uvedeno na následujícím obrázku.

 Ke každé pozici v matici můžete přiřadit jednu z funkcí – klávesu numerické klávesnice 0 až 9, *, # nebo jedno z tlačítek rychlé volby 1–16.