5.3.5 TlačítkaNa této stránce lze přiřadit tlačítkům zrychlené volby uživatele zadaného v seznamu uživatelů na stránce Adresář / Uživatelé. Ve výchozím stavu jsou všechna dostupná tlačítka interkomu navázána na uživatele v seznamu. Pokud tlačítko není přiřazeno žádnému uživateli, pak je lze stále využít např. v automatizaci nebo pro sepnutí spínače. U modelu 2N® IP Base je nutné nejprve vybrat počet tlačítek v menu Hardware / Rozšiřující moduly.

  • Vymazat přiřazení tlačítek – vymaže všechna přiřazení tlačítek k uživatelům. 


Zobrazuje seznam všech potenciálně dostupný tlačítek na interkomu. Seznam obsahuje tlačítka včetně těch, které nejsou fyzicky v interkomu přítomny. Na některých modelech (2N® IP Vario2N® IP Verso) je seznam tlačítek rozdělen do skupin po 8 příp. 5 tlačítek odpovídajících rozšiřujícím tlačítkovým modulům. Do editačního pole lze přidat uživatele pomocí ikony , jeho označením a potvrzením tlačítkem přidat. Požadovaného uživatele lze také vyhledat v seznamu pomocí fulltextového pole podle jména. Jedno tlačítko rychlé volby může sdílet více uživatelů zároveň. Otestovat nastavené tlačítko rychlé volby lze pomocí ikony  . Po stisku tlačítka se zobrazí dialogové okno s podrobnými informacemi probíhajícího hovoru (účastník, směr hovoru, stav, důvod a čas poslední události).


Poznámka

  • K tlačítku rychlé volby lze navázat až 16 uživatelů.
  • Celkový maximální počet současně volaných čísel je 16, což může nastat při současně použitém skupinovém volání a nastavení více volaných čísel na jednom tlačítku rychlé volby.