5.3.6 Podsvícení


Na této záložce lze nastavit nezávisle úroveň podsvícení jmenovek, tlačítek příp. úroveň svitu signalizačních LED.


V případě, že je interkom vybaven senzorem úrovně okolní světla, automaticky zvolí vhodnou úroveň podsvícení v rozsahu nastavených hodnot. Vybrané interkomy umožňují nezávisle řídit úroveň podsvícení jmenovek (tlačítek) a signalizačních led (např. podsvícené piktogramy). Viz tabulky níže:

Vlastnost/Model2N® IP Style

2N® IP Verso/ LTE Verso

2N® IP Solo2N® IP Base

2N® IP Vario

2N® IP Force

2N® IP Safety

2N® IP Uni

2N® IP Audio Kit

2N® IP Video Kit

Řízení úrovně podsvětleníAnoAnoAnoNe

Senzor úrovně okolního světla

Ano

Ne

Ne

Ne

Nezávislé řízení úrovně podsvícení
jmenovek a signalizačních LED
AnoAnoNeNe


Nastavení parametrů ve skupině Podsvícení jsou platná pro podsvícení hlavní jednotky, tlačítek a přídavných modulů.
Nastavení parametrů ve skupině Signalizační LED jsou platná pro signalizační LED rozšiřujících modulů 2N® IP Verso.


 • Intenzita ve dne – nastavuje hodnotu intenzity podsvícení ve dne. Hodnota se udává v procentech z maximálního možného jasu LED. 
 • Intenzita v noci – nastavuje hodnotu jas LED v noci. Hodnota se udává v procentech z maximálního možného jasu LED. V případě, kdy jsou parametru Intenzita ve dne a Intenzita v noci nastaveny na stejnou hodnotu, úroveň okolního světla se nebere v potaz. 
 • Aktuální hodnota – zobrazuje aktuálně automaticky zvolenou hodnotu intenzity LED dle aktuální detekované úrovně okolního světla.

Poznámka

 • Nastavení intenzity jasu ovlivňuje funkčnost, spotřebu a celkový vzhled zařízení. Vysoký jas podsvícení jmenovek a tlačítek může při nízké úrovni okolního světla způsobit oslnění osoby stojící před interkomem, zároveň obecně zvyšuje spotřebu zařízení. Nízký jas signalizační led vede při použití interkomu přímém slunci snížení kontrastu mezi zhasnutou a rozsvícenou LED a obtížné rozpoznání stavu LED.

Nastavení podsvícení displeje interkomu 2N® IP Style

Nastavení parametrů ve skupinách Podsvícení a Podsvícení v režimu úspory energie jsou platná pro podsvícení displeje a ambientní LED.


 • Intenzita v aktivním režimu ve dne – nastavuje maximální hodnotu jasu podsvícení ve dne (hodnota je řízena sensorem okolního světla). Hodnota se udává v procentech z maximálního možného jasu.
 • Intenzita v aktivním režimu v noci – nastavuje maximální hodnotu jasu podsvícení v noci (hodnota je řízena sensorem okolního světla). Hodnota se udává v procentech z maximálního možného jasu.
 • Aktuální hodnota – zobrazuje aktuálně automaticky zvolenou hodnotu intenzity podsvícení dle aktuální detekované úrovně okolního světla. • Snížení při úspoře energie na – úroveň snížení intenzity podsvícení, pokud zařízení přejde do režimu nečinnosti.
 • Přejít do režimu úspory energie po – nastavuje dobu nečinnosti zařízení (tj. dobu, po kterou se zařízením neprobíhá interakce), po které dojde k automatickému přepnutí do režimu úspory energie. Hodnota se udává ve vteřinách v rozmezí 1 až 600.
 • Přejít z režimu úspory energie zpět – nastavuje způsoby interakce, kterými je možné přerušit režim úspory energie. Je možno volit mezi dotykem na obrazovce a mezi dotykem nebo detekcí pohybu. Zařízení navíc vždy přechází z režimu úspory energie při autentizaci uživatele, příchozím hovoru a jiných provozních stavech.


Nastavení parametrů ve skupině Signalizační LED jsou platná pro signalizační LED (podsvícení interní čtečky 2N® IP Style).


 • Intenzita ve dne – nastavuje hodnotu jasu signalizačních LED ve dne. Hodnota se udává v procentech z maximálního možného jasu LED.
 • Intenzita v noci – nastavuje hodnotu jasu signalizačních LED v noci. Hodnota se udává v procentech z maximálního možného jasu LED. V případě, kdy jsou parametru Intenzita ve dne a Intenzita v noci nastaveny na stejnou hodnotu, úroveň okolního světla se nebere v potaz. 
 • Aktuální hodnota – zobrazuje aktuálně automaticky zvolenou hodnotu intenzity LED dle aktuální detekované úrovně okolního světla.