5.4.1 Telefon


Služba telefon je základní funkcí interkomu – umožňuje navazování spojení s jinými koncovými zařízeními v IP sítích. Interkomy 2N IP podporují rozšířený protokol SIP a jsou kompatibilní s renomovanými výrobci SIP ústředen a koncových zařízení a jimi certifikovány – CISCO, Avaya, Broadsoft aj.

Interkom podporuje až pět hovorů probíhajících současně – 1 odchozí a až 4 příchozí. Pouze jeden z probíhajících hovorů může být aktivní – audio stream je propojen s mikrofonem a reproduktorem a video stream s kamerou. Ostatní hovory jsou vždy neaktivní – mikrofon a reproduktor jsou ztišené a interkom pouze přijímá DTMF znaky, pomocí kterých může druhá strana interkom řídit – aktivovat/deaktivovat profily, uživatele apod.

Interkomy se obvykle používají především pro odchozí hovory a příchozí hovory jsou vždy neaktivní – mikrofon a reproduktor jsou ztišené. Můžete je však nakonfigurovat tak, aby příchozí hovory byly aktivní a signalizovány zvoněním, viz záložka Hovory. Vyzvednout a ukončit příchozí hovor lze pomocí kláves * a # na numerické klávesnici.

Interkomy 2N IP používají pro kódování (příp. kompresi) audio streamu protokoly G.711L16G.722 a G.729. Širokopásmové kodeky L16 a G.722 jsou k dispozici pouze na vybraných interkomech 2N IP. Pro kompresi videa streamu jsou používány kodeky H.263 nebo H.264. Pomocí nastavení v záložce Audio příp. Video můžete zvolit své preference kodeků.

Vysvětlení pojmů IP telefonie

 • SIP (Session Initiation Protocol) – protokol pro přenos signalizace telefonních hovorů používaný v IP telefonii. Protokol slouží primárně k navazování, ukončování a přesměrování spojení mezi dvěma SIP zařízeními (v tomto v případě interkomem a jiným IP telefonem). SIP zařízení mohou navázat spojení přímo mezi sebou (Direct SIP Call – přímé volání), obvykle však k tomu použijí jeden nebo více serverů – SIP Proxy a SIP Registrar.
 • SIP Proxy – server v IP síti zodpovědný za směrování hovorů (předání hovorů další entitě, která je blíže k cíli). Na cestě mezi účastníky může být jedna nebo i více SIP Proxy.
 • SIP Registrar – server v IP síti zodpovědný za registraci účastníků v určité části sítě. Registrace SIP zařízení je zpravidla nutnou podmínkou pro to, aby účastník byl dostupný pro ostatní na určitém telefonním čísle. SIP Registrar a SIP Proxy bývají velmi často nainstalovány společně na jednom serveru.
 • RTP (Real-Time Transport Protocol) – protokol definující standardní formát paketů pro přenos audia a videa v IP sítích. 2N IP interkomy využívají tento protokol pro přenos audio i video streamu v průběhu hovoru. Parametry (čísla portů, protokoly a kodeky) streamů jsou definovány a vyjednávány pomocí protokolu SDP (Session Description Protocol).

Interkomy 2N IP podporují tři způsoby SIP signalizace:

 • pomocí UDP protokolu, což je nejobvyklejší nezabezpečený způsob signalizace
 • pomocí TCP protokolu, což je méně rozšířený, nicméně doporučovaný způsob nezabezpečené signalizace
 • pomocí TLS protokolu, kdy SIP zprávy jsou zabezpečeny proti odposlouchávání a modifikaci třetí stranou (neplatí pro modely 2N® IP Base, Uni)

Seznam parametrů

Nastavení služby telefon interkomů 2N IP je rozděleno do pěti záložek:

 • SIP 1 a SIP 2 – kompletní nastavení dvou SIP účtu interkomu.
 • Hovory – nastavení týkající se příchozích a odchozích hovorů
 • Audio – nastavení audio kodeků, způsobu přenosu DTMF značek a dalších parametrů audio streamu
 • Video – nastavení video kodeků, rozlišení videa a dalších parametrů video streamu 
 • Lokální hovory – nastavení lokálních hovorů, připojení, parametry videa
 • Volání na ACSnastavení pro volání na Axis Camera Station 


Záložky SIP 1 a SIP 2

Interkomy 2N IP umožňují nakonfigurovat dva nezávislé SIP účty (záložky SIP 1 a SIP 2). Interkom může být takto paralelně zaregistrován pod dvěma telefonními čísly, u dvou různých SIP ústředen apod. Z hlediska příchozích hovorů jsou oba SIP účty ekvivalentní. Odchozí hovory jsou primárně realizovány pomocí 1. účtu. V případě, že účet 1 není zaregistrován (např. z důvodu poruchy SIP ústředny) použije se automatický pro odchozí volání 2. účet. U telefonních čísel v telefonním seznamu lze explicitně uvést číslo účtu, který se má pro odchozí volání použít (např. 2568/1 – volání na číslo 2568 pomocí účtu 1, sip:1234@192.168.1.1/2 volání na sip uri pomocí účtu 2).


 • Povolení SIP účtu – povoluje využívání SIP účtu pro volání. V případě, že účet není povolen, nelze pomocí něj realizovat odchozí hovory ani přijímat příchozí hovory.


 • Zobrazované jméno – nastavuje jméno, které se bude zobrazovat na telefonu volaného jako identifikace volajícího.
 • Telefonní číslo (ID) – nastavuje vlastní telefonní číslo interkomu (příp. jiné jednoznačné ID skládající se ze znaků a čísel). Toto číslo společně s doménou jednoznačně identifikuje interkom při voláních a registraci.
 • Doména – nastavuje doménové jméno služby, u které je interkom zaregistrován. Obvykle se shoduje s adresou SIP Proxy nebo Registraru.
 • Testovací hovor – vyvolá dialogové okno s možností provést testovací hovor na zvolené telefonní číslo, viz níže. 


 • ID pro autentizaci – Alternativní ID uživatele používané při autentizaci zařízení. Telefonní číslo (ID) bude použito v případě, že tento parametr je prázdný.
 • Heslo – heslo používané při autentizaci interkomu. Pokud vaše IP ústředna autentizaci nevyžaduje, parametr se neuplatní.


 • Adresa proxy – IP adresa nebo doménové jméno SIP Proxy.
 • Port proxy* – nastavuje port SIP Proxy. Zařízení použije výchozí port dle transportní vrstvy (5060 nebo 5061) nebo port získaný z DNS v případě, že je parametr prázdný nebo nastaven na 0.
 • Adresa záložní proxy* – IP adresa nebo doménové jméno SIP Proxy. Adresa bude použita v případě, kdy hlavní proxy neodpovídá na požadavky.
 • Port záložní proxy – nastavuje port záložní SIP Proxy. Zařízení použije výchozí port dle transportní vrstvy (5060 nebo 5061) nebo port získaný z DNS v případě, že je parametr prázdný nebo nastaven na 0.


 • Povolení registrace – povoluje registraci interkomu u nastaveného SIP Registraru.
 • Adresa registraru – IP adresa nebo doménové jméno SIP Registraru.
 • Port registraru* – nastavuje port SIP Registraru. Zařízení použije výchozí port dle transportní vrstvy (5060 nebo 5061) nebo port získaný z DNS v případě, že je parametr prázdný nebo nastaven na 0.
 • Adresa záložního registraru – IP adresa nebo doménové jméno záložního SIP registraru. Adresa bude použita v případě, kdy hlavní registrar neodpovídá na požadavky. 
 • Port záložního registraru* – nastavuje port záložního SIP registraru. Zařízení použije výchozí port dle transportní vrstvy (5060 nebo 5061) nebo port získaný z DNS v případě, že je parametr prázdný nebo nastaven na 0.
 • Doba expirace registrace – umožňuje nastavit dobu vypršení registrace, což ovlivňuje zatížení sítě a SIP Registraru periodicky odesílanými registračními požadavky. SIP Registrar může dobu expirace bez vašeho vědomí upravit.
 • Stav registrace – zobrazuje aktuální stav registrace (Neregistrováno, Registruje se..., Zaregistrováno, Registrace se ukončuje...).
 • Důvod selhání – zobrazuje důvod selhání posledního pokusu o registraci – zobrazuje poslední chybovou odpověď registraru, např. 404 Not Found.
   

Tip

 •  Outbound proxy je možné nastavit tak, že adresa Outbound proxy se vyplní do parametrů Adresa proxy a Adresa registraru. Doména = adresa registraru.


Upozornění

 • Pokud je parametr* ponechán prázdný nebo je hodnota parametru 0, použije se výchozí port podle zvoleného transportního protokolu (5060 pro TCP nebo UDP, 5061 pro TLS).

 • Transportní protokol pro SIP – nastavuje protokol používaný pro SIP komunikaci. Lze volit mezi UDP (výchozí), TCP a TLS.
 • Nejnižší povolená verze TLSurčuje nejnižší verzi TLS, která bude povolena pro připojení k zařízením.
 • Ověřit certifikát serveru – ověří veřejný certifikát SIP serveru vůči CA certifikátům nahraným v zařízení.
 • Klientský certifikát – specifikuje klientský certifikát a privátní klíč, pomocí kterých se ověřuje oprávnění interkomu komunikovat se SIP serverem.
 • Lokální port pro SIP – nastavuje lokální port, který interkom používá pro SIP signalizaci. Změna tohoto parametru se projeví až po restartu interkomu. Výchozí hodnota parametru je 5060.
 • PRACK povolen – povoluje metodu PRACK (spolehlivé potvrzování SIP zpráv s kódy 101–199).
 • REFER povolen – povoluje přesměrování hovorů pomocí metody REFER.
 • Odesílat Keep Alive pakety – nastavuje, zda se bude interkom v průběhu hovoru v pravidelných intervalech dotazovat na stav volané stanice pomocí SIP OPTIONS požadavků (slouží k detekci výpadku stanice v průběhu hovoru).
 • Povolení filtru IP adres – umožňuje zapnout funkci blokování příjmu SIP paketů z jiných adres, než je adresa SIP Proxy a SIP Registraru. Funkce slouží primárně ke zvýšení bezpečnosti komunikace a zamezení neautorizovaných telefonních hovorů.
 • Přijímat jen šifrované hovory (SRTP) – nastavuje omezení přijímaných hovorů na tomto účtu na šifrované s protokolem SRTP. Nešifrované hovory budou odmítány. Současně je pro vyšší bezpečnost doporučeno použít TLS jako transportní protokol pro SIP.
 • Šifrované odchozí hovory (SRTP) – nastavuje odchozí hovory na tomto účtu na šifrované s protokolem SRTP. Současně je pro vyšší bezpečnost doporučeno použít TLS jako transportní protokol pro SIP.
 • Použít MKI v paketech SRTP – povoluje použití MKI (Master Key Identifier), který je vyžadován protistranou pro identifikaci hlavního klíče při rotaci více klíčů v paketech SRTP.
 • Nepřehrát příchozí early media – zakazuje přehrávání příchozího zvukového streamu před vyzvednutím hovoru (early media), který posílají některé ústředny nebo jiná zařízení. Místo toho bude přehráván standardní místní vyzváněcí tón.
 • Hodnota QoS DSCP – nastavuje prioritu SIP paketů v síti. Nastavená hodnota se odesílá v poli TOS (Type of Service) v záhlaví IP paketu. Hodnota se zadává jako desítkové číslo. 

  Tip

  Doporučené QoS DSCP hodnoty

  QoS desítkováQoS šestnáctkováQos DSCP desítková (ToS)
  Signalizace24 / 2618 / 1 A96 / 104
  Audio462E184
  Video4028160
 • Externí IP adresa – nastavte veřejnou IP adresu nebo název routeru, ke kterému je interkom připojen. Pokud je IP adresa interkomu veřejná, ponechte toto pole nevyplněné.
 • Počáteční port pro RTP – nastavuje počáteční lokální RTP port v rozsahu o délce 64 portů používaných při přenosu audia a videa. Výchozí hodnota je 4900 (tj. používaný rozsah je 4900–4963). Parametr je společný pro oba SIP účty a nastavuje se pouze u účtu 1.
 • RTP Timeout – nastavuje časový limit pro příjem RTP paketů audio streamu v rámci hovoru. Pokud je tento limit překročen (RTP pakety nejsou doručovány), dojde k ukončení hovoru ze strany interkomu. Tuto kontrolu lze vypnout nastavením parametru na hodnotu 0. Parametr je společný pro oba SIP účty a nastavuje se pouze u účtu 1. 
 • Kompatibilita se zařízeními Broadsoft – nastavuje režim kompatibility s ústřednami Broadsoft. Když v tomto režimu interkom přijme re-invite od ústředny, odpoví namísto kompletní nabídky opakováním naposledy odeslaného SDP s aktuálně používanými kodeky.
 • Rotovat záznamy SRV – povoluje rotaci záznamů SRV pro SIP proxy a registrar. Toto je alternativní metoda přechodu na záložní servery v případě poruchy nebo nedostupnosti hlavních serverů.


Upozornění

 • Pro využití NAPTR / SRV DNS dotazu je nutné zrušit nastavení portu pro Proxy/Registrar.

Záložka Hovory

 • Maximální doba hovoru – nastavuje maximální dobu hovoru, po které je automaticky ukončen. Interkom signalizuje blížící se konec hovoru pípnutím do hovoru 10 s před jeho ukončením. Hovor lze prodloužit odesláním libovolného DTMF znaku do hovoru (např. stiskem klávesy # na IP telefonu). Pokud je maximální doba hovoru nastavena na 0 a SRTP není použito, hovor není časově omezen. • Režim přijímání hovorů (SIP1, SIP2) – nastavuje způsob, jakým bude interkom přijímat příchozí hovory. Lze vybrat ze třech možností: 
  • Vždy obsazeno – interkom příchozí hovory odmítá 
  • Ruční vyzvednutí – interkom signalizuje příchozí hovory pomocí zvonění a uživatel je může přijmout pomocí tlačítka na numerické klávesnice 
  • Automatické – interkom vyzvedne příchozí hovor automaticky. Režim přijímání hovorů pro každý SIP účet nastavit nezávisle.
  • Automatické (pouze DTMF)interkom vyzvedne příchozí hovor automaticky pouze pro příjem DTMF bez napojení na mikrofon a reproduktor.
  • Automatické (skryté) – interkom vyzvedne příchozí hovor automaticky, bez zobrazení identity volajícího nebo jakýchkoliv průvodních znaků o vyzvednutí hovoru. 
 • Režim přijímání lokálních hovorů – nastavuje způsob, jakým bude interkom přijímat lokální příchozí hovory. Lze vybrat ze třech možností: 
  • Vždy obsazeno – interkom příchozí hovory odmítá 
  • Ruční vyzvednutí – interkom signalizuje příchozí hovory pomocí zvonění a uživatel je může přijmout pomocí tlačítka na numerické klávesnice 
  • Automatické – interkom vyzvedne příchozí hovor automaticky. Režim přijímání hovorů pro každý SIP účet nastavit nezávisle.
  • Automatické (skryté) – interkom vyzvedne příchozí hovor automaticky, bez zobrazení identity volajícího nebo jakýchkoliv průvodních znaků o vyzvednutí hovoru. 
 • Vyzvednout počas, po jehož uplynutí se automaticky vyzvedne hovor v režimu automatického přijímání hovorů. Pokud je u zařízení s podporou záznamníku povolený některý z Režimů záznamníku, hovor se po tomto čase vyzvedne a přehraje se zvolená hláška v automatickém i ručním režimu přijímání hovorů. Pokud je tato hodnota 0, hláška se přehrává okamžitě. Společný pro všechny SIPové účty.
 • Vyzvednout příchozí hovor tlačítkem – povoluje vyzvednutí příchozího hovoru vybraným tlačítkem rychlé volby. Při nastavení na 'Žádné' je funkce vypnuta.

Upozornění

 • Funkce Vyzvednout příchozí hovor tlačítkem se nezobrazuje pro modely 2N® IP Force a 2N® IP Vario s klávesnicí. U těchto modelů je možné vyzvednout příchozí hovor tlačítkem označeným zeleným sluchátkem na klávesnici bez nutnosti předchozího nastavení.
 • Povolit ukončení příchozích hovorů – umožňuje uživatelům odmítnout nebo ukončit hovor pomocí interkomu. Když je funkce vypnuta, tlačítko sluchátka pro odmítnutí nebo ukončení hovoru nebude funkční a na displeji se nebude zobrazovat ikona pro odmítnutí nebo ukončení hovoru. Hovor bude možné nadále přerušit zahájením nového odchozího hovoru z interkomu.


 • Maximální doba spojování – nastavuje maximální dobu spojování u odchozích hovorů, po které jsou automaticky ukončeny. Pokud budou hovory směrovány do sítě GSM prostřednictvím GSM bran, je vhodné nastavit hodnotu na dobu delší než 20 s.
 • Maximální doba vyzvánění – nastavuje maximální dobu sestavování a vyzvánění, po které jsou odchozí hovory automaticky ukončeny. Pokud budou hovory směřovány do sítě GSM prostřednictvím GSM bran, je vhodné nastavit hodnotu na dobu delší než 20 s. Minimální hodnota 1 s, maximální hodnota 600 s. Pro vypnutí časového parametru nastavte 0.
 • Maximální počet cyklů volby – nastavuje maximální počet cyklů volby zástupce při nedostupnosti při volání na uživatele v telefonním seznamu. Funkce omezuje zacyklení, pokud je parametr Zástupce při nedostupnosti v telefonním seznamu nastaven na stejného uživatele. Možnosti nastavení limitů volacích cyklů jsou uvedeny v podkapitole 5.4.1.1 Limit volacích cyklů.
 • Ukončit skupinové hovory při prvním odmítnutí – povoluje zařízení ukončit všechny hovory v odchozím skupinovém hovoru, pokud některá z volaných destinací hovor odmítne.
 • Volání virtuálních čísel – povoluje volání nastavených virtuálních čísel uživatelů.
 • Režim volání na patro a byt – povoluje speciální režim volání na patro a byt. V tomto režimu se na numerické klávesnici zadá virtuální číslo přiřazeného uživatele. Tato funkce je dostupná pouze na modelu 2N® IP Vario. Kód patra a bytu se zadává do pole Virtuální číslo na uživateli. Může obsahovat číslice a písmena v rozmezí A–F.
 • Povolení režimu telefon – povoluje možnost sestavovat hovory přímo na telefonní čísla zadaná z numerické klávesnice interkomu. Sestavování hovoru na telefonní číslo je možné pomocí posloupnosti kláves telefonního čísla.

Tip

 • Sestavování hovoru na telefonní číslo u 2N® IP Force 2N® IP Vario je možné pomocí posloupnosti kláves  telefonní_číslo , u 2N® IP Verso  telefonní_číslo  a u 2N® IP Verso s displejem  telefonní_číslo a stisk ikony Volat. Pokud není použit ukončovací znak  (klávesa  v případě klávesnice u 2N® IP Verso), volba je po vypršení časového limitu pro zadání kódu automaticky potvrzena, jako by byla stisknuta klávesa  (klávesa  v případě klávesnice u 2N® IP Verso).
 • Maximální délka čísla – nastavuje maximální počet číslic telefonního čísla v režimu telefon. Po dosažení tohoto počtu dojde k automatickému vytočení i bez následného stisku tlačítka *.
 • Funkce tlačítka během odchozího hovoru – nastavuje funkci tlačítka rychlé volby během odchozího hovoru. Nastavení se týká pouze tlačítka, kterým byl hovor vyvolán.


 • Povolit Crestron Network Discoverypovoluje identifikaci 2N IP interkomů v rámci Crestron sítě.
 • Název Crestron zařízení – název zařízení.
 • Seznam skupin Crestron – název skupiny.
 • Povolit multicast videa pro panely Crestron – povoluje multicast videa pro panely Crestron. To umožní více zařízením Crestron přijímat totéž video a tak ušetřit přenosovou kapacitu místní sítě.
 • Multicastová adresa pro Crestron – multicastová adresa, která bude použita pro multicastové video se zařízeními Crestron.
 • Muticastový port pro Crestron – multicastový port, který bude použit pro multicastové video se zařízeními Crestron.
 • Hodnota TTL pro multicast Crestron – hodnota TTL (Time To Live), která bude použita pro vysílání videa jako early media pro zařízení Crestron. 

Záložka Audio • Umožňuje povolit/zakázat použití jednotlivých audio kodeků nabízených při sestavování spojení a nastavit jejich prioritu nastavit prioritu. Širokopásmové kodeky L16 a G.722 jsou dostupné pouze u vybraných modelů interkomů. Kodek G.729 je dostupný u všech 2N IP interkomů.

Odesílání DTMF slouží k nastavení způsobu odesílání DTMF znaků z interkomu. Pro správnou funkci ověřte možnosti a nastavení příjmu DTMF druhou stranou.


 • Režim odesílání – nastavuje, zda v průběhu hovoru bude možné odesílat DTMF znaky při stisku kláves 0 až 9, * a # na numerické klávesnici interkomu. Odesílání můžete nastavit pouze v příchozích nebo odchozích hovorech, příp. ve všech hovorech.
 • In-Band (Audio) – povoluje klasický způsob odesílání DTMF v audio pásmu pomocí standardizovaných dvojtónů.
 • RTP (RFC-2833) – povoluje odesílání DTMF znaků pomocí RTP protokolu podle RFC-2833.
 • SIP INFO (RFC-2976) – povoluje odesílání DTMF znaků pomocí SIP INFO zpráv podle RFC-2976.

Příjem DTMF slouží k nastavení příjmu DTMF znaků z interkomu. Pro správnou funkci ověřte možnosti a nastavení odesílání DTMF druhou stranou.


 • In-Band (Audio) – povoluje příjem klasických DTMF dvojtónů v audio pásmu.
 • RTP (RFC-2833) – povoluje příjem DTMF znaků pomocí RTP protokolu podle RFC-2833.
 • SIP INFO (RFC-2976) – povoluje příjem DTMF znaků pomocí SIP INFO zpráv podle RFC-2976. • Hodnota QoS DSCP – nastavuje prioritu audio RTP paketů v síti. Nastavená hodnota se odesílá v poli TOS (Type of Service) v záhlaví IP paketu. Hodnota se zadává jako desítkové číslo. Doporučené hodnoty QoS platné pro signalizaci, audio a video jsou zobrazeny v tabulce výše.
 • Jitter Compensation – nastavuje délku vyrovnávací paměti pro kompenzaci nerovnoměrnosti intervalů mezi příchody audio paketů. Nastavení delší vyrovnávací paměti zvýší odolnost příjmu za cenu většího zpoždění zvuku. 

Záložka Video


 • Umožňuje povolit/zakázat použití jednotlivých video kodeků nabízených při sestavování spojení a nastavit jejich prioritu.


 • Rozlišení obrazu – nastavuje rozlišení obrazu při telefonních hovorech.
 • Snímková frekvence – nastavuje snímkovou frekvenci videa při telefonních hovorech.
 • Přenosová rychlost – nastavuje přenosovou rychlost video streamu při telefonních hovorech.


 • Režim PTZ – povoluje funkci PTZ (Pan-Tilt-Zoom), která umožňuje volit zobrazovaný výřez obrazu kamery v průběhu hovoru pomocí DTMF (nutná licence GOLD).
  Pokud je zapnuta funkce PTZ, lze pomocí numerické klávesnice IP telefonu kameru ovládat. Režim PTZ se zapíná a vypíná klávesou *
  . Význam kláves IP telefonu v režimu PTZ je následující:

  Klávesa IP telefonuFunkce v režimu PTZ
  *Zapnutí a vypnutí funkce PTZ
  1Přiblížení
  3Oddálení
  2Posun výřezu obrazu nahoru
  4Posun výřezu obrazu doleva
  6Posun výřezu obrazu doprava
  8Posun výřezu obrazu dolů
  5Návrat do výchozího stavu
 • Režim PTZ a Facezooming – povoluje funkce PTZ (Pan-Tilt-Zoom) nebo Face Zooming, které umožňují upravit zobrazovaný výřez obrazu kamery při hovoru.
  Při volbě Face Zoomingu obraz kamery přiblíží obličej uživatele stojícího u zařízení. Při volbě Face Zooming – pouze náklon se výřez obrazu kamery pouze posune tak, aby obličej zabíral.

  Upozornění

  • Funkce Face Zooming je dostupná pouze na modelech s procesorem ARTPEC-7 společnosti Axis.

 • Hodnota QoS DSCP – nastavuje prioritu audio RTP paketů v síti. Nastavená hodnota se odesílá v poli TOS (Type of Service) v záhlaví IP paketu. Hodnota se zadává jako desítkové číslo. Doporučené hodnoty QoS platné pro signalizaci, audio a video jsou zobrazeny v tabulce výše.
 • Maximální velikost paketu – umožňuje nastavit maximální velikost odesílaných video RTP paketů.

Seznam rozšířených nastavení kodeků se může podle typu zařízení lišit.

 • H.264 Baseline Profile, Packetization Mode 1
 • H.264 Baseline Profile, Packetization Mode 0
 • H.264 Main Profile, Packetization Mode 1
 • H.264 Main Profile, Packetization Mode 0
 • H.264 High Profile, Packetization Mode 1
 • H.264 High Profile, Packetization Mode 0
 • H.264 Constrained Baseline Profile, Packetization Mode 1
 • H.264 Constrained Baseline Profile, Packetization Mode 0
  • Povolen – povoluje mód packetizace a nastavuje payload typ pro jednotlivé kodeky. Typ payload bude vybrán automaticky v případě, že nemůže být manuálně nastaven.
  • SDP Payload Type – nastavuje "payload type" video kodeku H.264 (packetization mode 1). Můžete nastavit hodnotu z rozsahu 96 až 127 příp. 0 pro nenabízení této varianty kodeku.
 • H.263+ 
  • SDP Payload Type nastavuje tzv. payload type video kodeku H.263+. Můžete nastavit hodnotu z rozsahu 96 až 127.

 • Použít atribut sendrecv pro video – dříve bylo nastavení označeno jako Kompatibilita s telefony Polycom. Toto nastavení slouží pro zajištění kompatibility s některými zařízeními třetích stran (Polycom/Cisco a jiné). Pokud je tento režim zapnutý, interkom posílá příznak sendrecv místo sendonly v SDP zprávě v nabídce kodeku pro video.

Tip

 • Pro funkci Video Preview na telefonu Grandstream GXV 3275 (video přenášeno pomocí Early Media) není potřeba nic konfigurovat. Při připojení přes PBX ověřte u výrobce, zda daná ústředna podporuje tuto funkci.
 • Pro funkci Video Preview na telefonu Gigaset Maxwell 10 (video přenášeno pomocí .jpg obrázků) je potřeba na záložce HTTP API u položky Camera API nastavit Typ připojeníNezabezpečené (TCP) a Autentizace = Žádná

 

 • Povolit příchozí video – pokud je tento režim zapnutý, interkom bude v hovoru zobrazovat video protistrany, pokud to druhá strana umožňuje.
 • Poměr stran příchozího videa – nastavuje preferovaný poměr stran příchozího videa zobrazovaného na displeji. Když je zvolen jiný než originální poměr stran, je video ořezáno tak, aby v novém poměru stran vyplnilo šířku displeje.
 • Zobrazit odchozí video – volí, zda bude interkom zobrazovat v hovoru náhled odesílaného videa.

Záložka Lokální hovory

Na této záložce se konfiguruje připojení 2N odpovídacích jednotek k interkomu. Základním parametrem je přístupový klíč, který umožňuje jednak zabezpečit komunikaci mezi interkomem a 2N odpovídací jednotkou, příp. vytvořit v rámci lokální sítě několik nezávislých skupin interkomů a 2N odpovídacích jednotek. Lze také nastavit rozlišení a kvalitu videa zobrazovaného na 2N odpovídacích jednotkách. 


 • Povolení lokálních hovorů – povoluje hovory mezi 2N zařízeními v lokální síti. Pokud se tato funkce vypne, tak ostatní zařízení v síti toto zařízení nenaleznou, tzn. nemohou na toto zařízení volat ve fomátu device:ID_zařízení. • ID zařízení – nastavuje identifikaci zařízení, které se zobrazí v seznamu lokálních zařízení ve všech 2N zařízeních ve stejné lokální síti. Nastavením telefonního čísla uživatele v těchto zařízeních na device:ID_zařízení je možno hovor směrovat na toto zařízení. • Přístupový klíč 1–3 – nastavuje přístupový klíč sdílený mezi interkomem a 2N odpovídacími jednotkami. Pokud se zadaný klíč v interkomu a 2N odpovídací jednotce neshoduje, nemohou spolu komunikovat, tj. interkom nebude moci volat na 2N odpovídací jednotku a zároveň 2N odpovídací jednotka nebude moci sledovat video z interkomu. Každému interkomu lze přiřadit až tři přístupové klíče, čímž se stane součástí až třech nezávislých skupin interkomů a 2N odpovídacích jednotek. Přístupový klíč může být až 63 znaků dlouhý. 

Poznámka

 • V případě, že v síti používáte 2N® Indoor Touch vybavený firmwarem verze 2 nebo 3, nelze přístupový klíč použít a musí být nastaven jako prázdný. Přístupový klíč může být použit pouze s 2N® Indoor Touch verze 4 a vyšší. • Rozlišení obrazu – nastavuje rozlišení videa vysílaného na 2N odpovídací jednotky.
 • Snímková frekvence – nastavuje snímkovou frekvenci videa odesílaného na 2N odpovídací jednotky.
 • Kvalita videa – nastavuje kvalitu MJPEG streamu odesílaného na 2N odpovídací jednotky.
 • Multicastová skupina – nastavuje multicastovou adresu, na kterou bude odesílán video stream z interkomu. Lze volit 1 z 8 přednastavených adres, příp. nastavit režim, kdy interkom volí adresu automaticky. 
 • Povolit náhled videa – povoluje vysílání náhledu videa v multicastu. • Počet lokálních zařízení – zobrazuje aktuální počet lokálních 2N odpovídacích jednotek.
 • Počet sledujících zařízení – zobrazuje aktuální počet 2N odpovídacích jednotek, sledujících video z interkomu.
 • Zobrazit seznam lokálních zařízení  otevře okno se seznamem lokálních 2N odpovídacích jednotek.


Volání na ACS

Tato funkce slouží k integraci služby Axis Camera Station do 2N IP interkomů


 • Povolení volání na ACS – povoluje funkci volání na Axis Camera Station (ACS). Pro volání na ACS se použije speciální URI ve tvaru vms:*. 

Upozornění

 • V případě, že je 2N IP interkom již přidán do ACS, je nutné před upgradem zálohovat všechny jeho nahrávky a až následně 2N IP interkom z ACS odebrat, provést upgrade a opět ho přidat. • Uživatelské jméno – jméno uživatele pro autentizaci volání na ACS.
 • Heslo – heslo pro autentizaci volání na ACS.