5.5.7 Údržba


Toto menu slouží k údržbě konfigurace a firmwaru interkomu. Umožňuje zálohovat a obnovit nastavení všech parametrů, aktualizovat firmware interkomu příp. nastavit všechny parametry interkomu do výchozího stavu.


 • Obnovit konfiguraci – slouží k obnově konfigurace z předchozí zálohy. Po stisku tlačítka se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete vybrat soubor s konfigurací a nahrát jej do zařízení. Před nahráním souboru do zařízení můžete zvolit, zda se z konfiguračního souboru mají uplatnit obecná nastavení, importovat adresář, importovat nastavení sítě a certifikáty nebo nastavení připojení k SIP ústředně.
 • Zálohovat konfiguraci – slouží k záloze aktuální kompletní konfigurace interkomu. Po stisku tlačítka dojde ke stažení kompletní konfigurace, kterou můžete uložit na svém PC.

Upozornění

 • Konfigurace interkomu může obsahovat citlivé informace, jako jsou telefonní čísla uživatelů a přístupová hesla, proto se souborem nakládejte obezřetně.
 • Výchozí nastavení – slouží k nastavení všech parametrů interkomu do výchozího stavu s výjimkou parametrů nastavení sítě. Pokud chcete interkom uvést do úplného výchozího stavu, použijte příslušnou propojku nebo tlačítko reset, viz instalační manuál k příslušnému interkomu. 

Upozornění

 • Obnovení výchozího nastavení vymaže případný nahraný licenční klíč. Je vhodné si ho tedy uschovat zkopírováním na jiné úložiště pro pozdější potřebu.
 • Licenční klíč není smazán v případě HW resetu (tedy resetu pomocí tlačítka na zařízení), pokud je povolena funkce automatické aktualizace (Systém / Licence), která aktualizuje licenční klíč z Licenčního serveru 2N. Softwarovým resetem dojde k obnovení všech parametrů do výchozího stavu s výjimkou certifikátů a nastavení sítě.
 • Povolit síťové nastavení po zapnutí – povoluje možnost uvedení síťových parametrů do výchozího nastavení pomocí stisku posloupnosti tlačítek rychlé volby po restartu interkomu tak, jak je popsáno v kapitole Konfigurace zařízení v Instalačním manuálu příslušného modelu. • Aktualizovat firmware – slouží k nahrání nového firmwaru do interkomu. Po stisku tlačítka se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete vybrat soubor s firmwarem určeným pro váš interkom. Po úspěšném uploadu firmwaru se interkom automaticky restartuje. Po restartu je plně k dispozici s novým firmwarem. Celý proces aktualizace trvá necelou minutu. Aktuální verzi firmwaru pro svůj interkom můžete získat na adrese www.2n.com. Aktualizace firmwaru neovlivňuje konfiguraci. Interkom kontroluje soubor firmwaru a neumožní nahrát nesprávný nebo poškozený soubor.

Varování

 • Při downgradu firmwaru dochází u zařízení s procesorem Artpec k obnovení továrního nastavení, při kterém dojde ke ztrátě celé konfigurace, včetně licenčních klíčů. Doporučujeme před downgradem konfiguraci zálohovat a uložit platný licenční klíč.
 • Zkontrolovat – slouží k online ověření, zda je k dispozici novější firmware. V případě, že je nový firmware je  dispozici, je nabídnuta možnost jeho stažení následovaného automatickým upgradem zařízení.
 • Restartovat – provede restart interkomu. Celý proces restartu trvá asi 30 s. Po dokončení restartu, kdy interkom získá IP vlastní adresu, se automaticky zobrazí přihlašovací okno.

Upozornění

 • Zápis změny konfigurace interkomu se provádí v časovém rozmezí 3–15 s v závislosti na velikosti příslušné konfigurace interkomu. Během této doby nerestartujte interkom.
 • Zobrazit – po kliknutí na tlačítko Zobrazit se otevře dialogové okno se seznamem použitých licencí a softwaru třetích stran. Také obsahuje link na dokument EULA. • Odesílání anonymních statistických dat – povoluje odesílání anonymních statistických dat o využití zařízení výrobci. Tato data neobsahují žádné citlivé informace, jako např. hesla, přístupové kódy ani telefonní čísla. 2N TELEKOMUNIKACE a.s. používá tyto informace ke zlepšování kvality, spolehlivosti a výkonu software. Účast je dobrovolná a zasílání statistických údajů můžete kdykoliv zrušit.