O2 Czech Republic

Připojení 2N® IP interkomu a nastavení síťové vrstvy

 • Pro zjištění IP adresy 2N IP interkomu  (defaultně nastaveno DHCP přiřazování) nainstalujte na PC, které je ve stejně LAN síti jako 2N IP interkom, aplikaci 2N® IP Eye.

 • Po spuštění 2N® IP Eye se na hlavním panelu objeví modré oko, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte Settings. Lupou dejte vyhledat nejbližší 2N® IP interkom v síti. Vyberte jej a potvrzení spárujte s PC.

 • Jiná možnost, jak zjistit IP adresu je tracování v aplikaci Wireshark nebo aplikaci NetScan.
 • Pokud je IP adresa 2N® IP interkomu již zjištěna, přihlásíme se do konfiguračního webového rozhraní pomocí jakéhokoliv webového prohlížeče.
  • Přihlašovací jméno: Admin
  • Heslo:                            2n
 • Po přihlášení se objeví podobná obrazovka jako na následujícím obrázku

Nastavení vrátníku pro SIP přes webové rozhraní

 • Nastavení parametrů v záložce Advanced Settings - SIP Settings
 • Je potřeba zadat Display name, user ID, domain.
 • Zapnout Use Auth ID, authid, password a vyplnit Proxy Address.

 • Následně je třeba v menu Advanced Settings - Audio Codecs nastavit G.729 (pokud není kodek k dispozici, je třeba zažádat 2N Telekomunikace a.s. o licenci, která se následně vloží do menu Tools - License) jako výchozí kodek a hodnotu DSCP pro prioritu RTP paketů na 184, tj. 0x2e, podle obrázku níže.
 • V menu Advanced - Day and Time nastavte adresu NTP serveru - ntp.imsl.telefonicao2.cz

Nastavení 2N® IP interkomu pro sledování pomocí 2N® IP Eye

 • Nejdříve je potřeba nainstalovat aplikaci 2N® IP Eye a vyhledat 2N IP interkom v LAN síti.
 • Nastavit 2N IP interkom, aby šlo pomocí aplikaci odemykat a sledovat kamery - povolit http lock control - viz obrázek níže, anonymous access JPEG video a zároveň povolit volání - viz obrázek níže
 • V aplikace je možno nastavit jen framerate, rozlišení, pozorovat obraz z kamery a odemykat dveře.
 • Kameru lze taktéž sledovat ve webovém prohlížeči na adrese 2N IP interkomu, např.: http://10.0.0.143/enu/camera320x240.jpg?fps=15

 

 

Nastavení kódu pro odemčení zámku 2N® IP interkomu IP telefonem

Přidání položky telefonního seznamu

 • V menu 2N IP interkomu je třeba přiřadit na tlačítka zvonku telefonní čísla, je třeba položku povolit a napsat telefonní číslo začínající nulou (Centrex), na jednu pozici lze nastavit více čísel.
 • Na každé telefonní číslo je potom sekvenčně vyzváněno 3x.

Nastavení a použití kódu pro odemčení během hovoru

 • Nastavit kód pro odemčení dveří během hovoru (DTMF) - v tomto dokumentu navolí B strana (volaná) 00*.
 • Vytočit definované číslo, v případě prvního zvonku buď stisknout ten, případně na klávesnici navolit 01*. V případě např. patnáctého záznamu v telefonním seznamu navolit 15*.
 • Po spojení protistrana navolí 00* pro odemčení.