1.4 Použité zkratky, termíny a piktogramy

Použité značky

V manuálu jsou použity následující symboly a piktogramy:

Nebezpečí úrazu

  • Vždy dodržujte tyto pokyny, abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu.

Varování

  • Vždy dodržujte tyto pokyny, abyste se vyvarovali poškození zařízení.

Upozornění

  • Důležité upozornění. Nedodržení pokynů může vést k nesprávné funkci zařízení.

Tip

  • Užitečné informace pro snazší a rychlejší používání nebo nastavení.

Poznámka

  • Postupy a rady pro efektivní využití vlastností zařízení.