11. Údržba

V této kapitole je popsána údržba produktu a aktualizace FW.