2.10.1 Fireman DPS

Popis: 1 tlačítko

Požární hláska slouží hasičům při požárním zásahu. Aktivuje hovor s maximální prioritou. Spojení je navázáno mezi požární hláskou, hláskou kabina a strojovna ve stejné šachtě výtahu. Pokud máte nastavenou některou hlásku strojovna jako dispečink (interkom), je možné se do požárního hovoru napojit.

Upozornění – upgrade

 • Hláska se nejprve inicializuje – svítí zelená dioda a na zadní straně svítí červená dioda.
 • Pokud právě probíhá upgrade hlásky, bliká zelená dioda, červená dioda na zadní straně hlásky trvale svítí.
 • Po upgradu na hlásce nesvítí žádná dioda a je připravena k použití

Hlásku instalujte do předem vyhrazeného prostoru, kde mají hasiči snadný přístup k hlásce.

Požární hovor má nejvyšší prioritu, přerušuje všechny ostatní hovory (viz kapitola Řazení hovorů). Je sestaven na kabinovou hlásku ve stejné šachtě.

Hovor je sestaven stisknutím tlačítka. Doba hovoru je nekonečná. Hovor lze přerušit pouze druhým stisknutím tlačítka.

Sestavení požárního hovoru je signalizováno pomocí LED na požární hlásce (LED se nachází na desce elektroniky, ale je možné vyvést externí LED z konektoru 8). 

Pokud se použije hláska strojovna jako dispečink, je na ní požární hovor signalizován blikáním zelené LED. Stisknutím  (podržením déle než 2 s) na klávesnici hlásky je možné vstoupit do hovoru. Hovor opustíte stisknutím  (podržením déle než 2 s) na klávesnici hlásky, požární hovor se nepřeruší.

Upozornění

 • Požární hovor má maximální prioritu a přeruší všechny ostatní hovory, kromě již sestaveného požárního hovoru v jiné šachtě.
 • Požární hovor je sestaven na kabinovou hlásku ve stejné šachtě.
 • Do požárního hovoru je možné se napojit z hlásky strojovny, která je nastavena jako interkom.
 • Hláska je napájena z CJ, nebo splitteru prostřednictvím dvoudrátové sběrnice. Odpojení hlásky ze sběrnice způsobí vypnutí hlásky.
 • Tlačítko není součástí balení

Popis: klička + tlačítko (Push to talk)

Požární hláska slouží hasičům při požárním zásahu. Aktivuje hovor s maximální prioritou. Spojení je navázáno mezi požární hláskou, hláskou kabina a strojovna ve stejné šachtě výtahu. Pokud máme nastavenou některou hlásku strojovna jako dispečink (interkom), je možné se do požárního hovoru napojit.  

Upozornění – upgrade

 • Hláska se nejprve inicializuje – svítí zelená dioda a na zadní straně svítí červená dioda.
 • Pokud právě probíhá upgrade hlásky, bliká zelená dioda, červená dioda na zadní straně hlásky trvale svítí.
 • Po upgradu na hlásce nesvítí žádná dioda a je připravena k použití

Hlásku instalujeme do předem vyhrazeného prostoru, kde mají hasiči snadný přístup k hlásce.

Požární hovor má nejvyšší prioritu, přerušuje všechny ostatní hovory (viz kapitola Řazení hovorů).

Hovor je sestaven stisknutím tlačítka s aretací nebo otočením kličky (0 > 1). Tím se aktivuje hovor Fireman. Doba hovoru je nekonečná. Ukončit hovor je možné pouze opětovným stisknutím tlačítka nebo otočením kličky zpět (tlačítko s aretací nebo klička se připojují na svorku 3).

Sestavení požárního hovoru je signalizováno pomocí LED na požární hlásce (LED se nachází na desce elektroniky, ale je možné vyvést externí LED z konektoru 8). Po stisknutí tlačítka (Push to talk – stiskni a mluv) je aktivován mikrofon na hlásce a je možné hovořit s ostatními hláskami (LED začne blikat). Při stisknutém tlačítku se z ostatních hlásek nepřenáší žádný zvuk. Po puštění tlačítka mohou hovořit osoby z ostatních hlásek (kabina, strojovna nebo strojovna nastavená jako interkom).

Pokud je nastavena hláska strojovna jako dispečink (interkom), je na ní požární hovor signalizován blikáním zelené LED. Stisknutím  (podržením déle než 2 s) na klávesnici je možné vstoupit do hovoru (zelená LED bude svítit). Hovor opustíme stisknutím  (podržením déle než 2 s) na klávesnici (zelená LED bude blikat), požární hovor se nepřeruší.

Upozornění

 • Požární hovor má maximální prioritu a přeruší všechny ostatní hovory kromě již sestaveného požárního hovoru v jiné šachtě.
 • Požární hovor je sestaven na kabinovou a strojovnovou hlásku ve stejné šachtě.
 • Do požárního hovoru je možné se napojit z hlásky strojovna, která je nastavena jako interkom.
 • Hláska je napájena z CJ, nebo splitteru prostřednictvím dvoudrátové sběrnice. Odpojení hlásky ze sběrnice způsobí vypnutí hlásky.

Než začnete

Podmínky instalace

 • Panel musí být připraven pro instalaci, minimálně zde musí být perforace pro reproduktor.
 • Za panelem musí být volný prostor min. 65 x 130 x 20 mm.

Kontrola balení výrobku

Před započetím instalace prosím zkontrolujte, zda je balení výrobku kompletní:

 • Hláska pro kabinu – obsahuje (sestaveno):
  • 1 desku elektroniky,
  • 3 svorky nasunuté na desce, viz foto,
  • 1 propojka nasunutá na desce (určuje tlačítkovou verzi),
  • 1 montážní panel,
  • 1 reproduktor připojený přímo nebo kabelem,
  • 1 mikrofon připojený přímo nebo kabelem,
  • 1 kryt s potiskem,
  • 5 stahovacích pásků.

Montáž

Montáž elektroniky

Tato hláska je určena pro montáž za ovládací panel výtahu. Panel je obvykle připraven pro instalaci podle tohoto výkresu:

Obrázek: Rozměry montážních otvorů pro Hlásku – kabinu univerzál

K montáži jsou zapotřebí (z vnitřní strany panelu) 4 elektricky navařené (nabodované) šrouby M3 nebo M4, a dostatečně perforovaná plocha pro reproduktor a otvor pro mikrofon. Nouzově lze hlásku instalovat také kvalitní oboustrannou pěnovou samolepicí páskou, na perfektně odmaštěný povrch.

Varování

 • Mezi panelem a povrchem hlásky nesmí být žádná mezera, aby nedocházelo k akustickému zkratu reproduktoru a k akustické vazbě mezi reproduktorem a mikrofonem.
 • Není povoleno používat tento typ hlásky jinak, než namontovaný na dostatečně velké desce. Akustické vlastnosti nenainstalované hlásky nelze zaručit

Oddělená montáž mikrofonu

Pokud je mikrofon dodán odděleně na destičce 25 x 25 mm se samolepicí folií a je vybaven kabelem, je možná jeho montáž za libovolný otvor v tablu (minimální průměr otvoru je 5 mm, nebo skupina menších otvorů o stejné celkové ploše). Mikrofon se přilepí (zezadu) přímo na požadované místo (povrch je třeba předem zbavit prachu a mastnoty!).

 

Požadavky

 • Minimální vzdálenost mezi středy reproduktoru a mikrofonu je 90 mm. Při menší vzdálenosti by mohlo docházet k akustické vazbě. Větší vzdálenost (v dosahu dodávaného 1 m kabelu) naopak není na závadu.
 • Mikrofon musí být přilepen tak, aby nesnímal (ani částečně!) akustický tlak z prostoru za ovládacím panelem. Docházelo by tak k akustické vazbě s reproduktorem, který do této dutiny silně vyzařuje zvuk.

Oddělená montáž reproduktoru

Reproduktor je vybaven kabelem, lze jej oddělit od elektroniky (prostě vysunout) v dosahu dodaných vodičů (1 m). Tato možnost je určena pro případy, kdy je nutné reproduktor instalovat v místě, kde není prostor pro celou elektroniku. Při uchycení reproduktoru dodržte následující pokyny:

 • pokud budete reproduktor lepit, zajistěte takový postup nebo druh lepidla, aby nedošlo k poškození membrány lepidlem a těkavými látkami, případně teplem.
 • doporučujeme ponechat na reproduktoru těsnění, zabraňuje vibracím a slouží jako elektrická izolace.

Často kladené otázky k reproduktoru:

 • Mohu použít vlastní reproduktor?

Ano, o impedanci 64 Ω. Přebíráte tím ale odpovědnost za dostatečnou hlasitost a kmitočtový rozsah.

 • Mohu použít k reproduktoru delší kabel?

K reproduktoru ano, ale u mikrofonu to nedoporučujeme.

Elektrická instalace

Popis svorek, konektorů a propojek

Obrázek: Svorky, konektory a propojky na desce Hlásky – kabiny univerzál

Svorky

 

Konektory

1

sběrnice audio jednotek

7

nezapojeno

2

nezapojeno

8

LED

3

nezapojeno (1 tlačítková verze)

aktivace fireman hovoru – s aretací (2 tlačítková verze)

9

konektor mikrofonu (volitelně)

4

nezapojeno

10

konektor indukční smyčky

5

aktivace/deaktivace – tlačítko bez aretace (1 tlačítková verze)

Push to talk (stiskni a mluv) – tlačítko bez aretace (2 tlačítková verze)

11

konektor reproduktoru

6

nezapojeno

13

servisní konektor

Konfigurační propojky

Dvě LED kontrolky (z druhé strany)

12

 

 

Spodní pin určuje počet tlačítek

 • jumper zapojen – 1 tlačítková verze
 • jumper nezapojen – 2 tlačítková verze

1. (žlutá)

svítí – hovor fireman aktivní

bliká – push to talk (pouze u 2 tlačítkové verze)

2. (zelená)

Poznámka

 • Připojí-li se externí LED ke konektoru 8, indikační LED č. 1 nebude svítit.

Připojení na sběrnici

Svorku vytáhněte z konektoru č. 1 „sběrnice audio jednotek“, připojte vodiče sběrnice pro audio jednotky a svorku nasaďte zpět do konektoru. Musí se dodržet polarita.

Varování

 • Hláska je výhradně určena k připojení na sběrnici „Audio unit bus“ systému 2N® Lift8. Připojením hlásky na jiné vodiče, může vést k jejímu poškození nebo zničení.
 • Dodržte polaritu při připojování hlásky, jinak hláska nebude fungovat.

Upozornění

 • Hláska je napájena prostřednictvím dvoudrátové sběrnice. Odpojením těchto vodičů způsobí vypnutí hlásky
 • Na krytu hlásky je zobrazena polarita pro připojení sběrnice (+ -).

Nastavení hlasitosti

Povolte mírně čtveřici šroubků a kryt posuňte směrem dolů. Nyní můžete sundat kryt. Pomocí trimru, který se nachází na spodní části elektroniky, nastavte požadovanou hlasitost (viz obr.).

Upozornění

 • Pomocí tohoto trimru nastavíme co nejlepší akustické vlastnosti, ale zároveň tak, aby nedocházelo ke zpětné vazbě.