2.15 LAN modul

Popis

LAN modul slouží hlavně pro připojení výtahového kontroleru podporujícího ETH rozhraní. Stejně jako modul sériový nabízí možnost připojení takového kontroleru do internetu prostřednictvím WAN rozhraní centrální jednotky. Zde může být osazen VoIP nebo GSM/UMTS modul. Obecně jde o rozhraní zprostředkovávající připojení do sítě. Na připojených zařízeních nastavíte adresu LAN modulu jako výchozí bránu. Poté se již bude možné připojit pomocí centrální jednotky do internetu. Parametry LAN modulu, jako je IP adresa a maska podsítě, nastavíte pomocí aplikace Service Tool v sekci Datový modul LAN (parametr 1500 a 1501). S Datovým modulem úzce souvisí i přesměrování portů. To zajistí, že komunikace směrovaná na určitý port WAN rozhraní bude přesměrována na zvolený port a IP adresu v LAN síti datového modulu.

Než začnete

Kontrola balení výrobku 

Než začnete s instalací, zkontrolujte, zda je balení výrobku kompletní.

Modul LAN – balení obsahuje: 

  • 1x deska elektroniky (ethernet patro)
  • 2x distanční sloupky (dlouhé) se závitem
  • 1x distanční sloupek (krátký) s vrutem
  • 1x šroubek

Popis zapojení

 1. CJ odpojte od síťového napájení.
 2. Povolte tři šrouby na horním krytu CJ.
 3. Posuňte horní kryt CJ tak, abyste jej mohli sundat.
 4. Při sundávání krytu postupujte opatrně, dejte pozor na uzemňovací vodič spojující kryt se spodním dílem CJ. Pokud k tomu není nějaký důvod, vodič neodpojujte!
 5. Pokud jsou zapojeny zálohovací akumulátory, odpojte je (pomocí FASTON koncovek kabelu spojující akumulátory se základní deskou).
 6. Vyšroubujte 2 šroubky (1) a místo nich nasaďte 2 distanční sloupky se závitem. Do plastového krytu LED našroubujte distanční sloupek s vrutem (2) (viz obr.).

Tip

Pro snadnou montáž do sloupku nejprve zašroubujte šroubek (až nadoraz) a poté použijte pro montáž sloupku křížový šroubovák. Po dotažení sloupku do plastového krytu LED jej zajistěte plochými kleštěmi proti protočení a šroubek z něj vyšroubujte.

 

Poté nasaďte ethernet patro. Dejte pozor při nasazování modulu na piny, abyste zapojili všechny piny do konektoru modulu. 

Pokud jste modul nasadili správně, tak je možné pomocí 3 šroubků modul připevnit (viz obr.).

 

Nyní je možné připojit ethernet kabel pomocí konektoru RJ-45.  

Připojte akumulátory a kryt CJ opět nasaďte zpět. Kryt připevněte utažením 3 šroubků.

Připojte CJ k síťovému napájení.