2.16 Voice Alarm Station

Popis

2N® Voice Alarm Station slouží k rozšíření 2N® Lift8 Hláska kabina univerzál (918610E, 918610XE) o hlásku na střechu kabiny a pod kabinu. Jedná se o switch, který propojí kabinovou hlásku s jednou nebo dvěma hláskami.

 

Obsluha

Aktivace tlačítkem "Press to call". Hovor je sestaven na číslo nastavené v 2N® Lift8 (První sada – Paměť tlačítka ALARM – 011 až 016).

Je možné hovory sestavovat i na Druhou sadu – Paměť tlačítka ALARM 2 – 021 až 026. Podrobnější informace naleznete v kapitole Montáž. 

Upozornění

  • Hláska neobsahuje LED pro indikaci navazování spojení. Při sestavování hovoru a po potvrzení spojení svítí LED na hlásce 2N® Lift8 Hláska kabina univerzál.
  • Pro sestavení hovoru z jiné hlásky je potřeba cca 30 s počkat. Switch si pamatuje poslední hlásku, která volala, a při vyvolání alarmu do 30 s z jiné hlásky je sestaven hovor z poslední, která vyvolala alarm.

Montáž

Pomocí 4 šroubů povolte kryt hlásky kabina a posuňte jej směrem dolů. Nyní je možné kryt sundat. Odpojte reproduktor a mikrofon z konektorů (mikrofon externí, pokud je osazen). 

Do konektoru mikrofonu a reproduktoru na hlásce kabina zapojte konektory kabelu z příbalu (konektor pro připojení mikrofonu a reproduktoru má každý jinou velikost a na krytu hlásky jsou piktogramy, nedají se tedy zaměnit). Na servisní konektor na hlásce kabina (13) připojte 16pinový konektor (osazený dvěma vodiči) (viz obr).

Varování

  • Dodržte správné zapojení 16pinového konektoru. Při špatném zapojení může dojít k poškození výrobku.

Kryt hlásky opět nasaďte, posuňte jej směrem nahoru a utáhněte pomocí 4 šroubů.

Poslední vodič na kabelu z příbalu je pro připojení tlačítka alarm. Je možné ho připojit na tlačítko 1 (bude volat První sadu – Paměť tlačítka ALARM – 011 až 016) nebo je možné ho připojit na tlačítko 2 (bude volat Druhou sadu – Paměť tlačítka ALARM 2 – 021 až 026). Vodič zapojte do horní svorky (při pohledu na hlásku) konektoru ALARM nebo ALARM 2 pro ovládání kontaktem. 

Varování

  • Nepřipojujte switch k napětím ovládaným vstupům, může dojít k jejímu poškození.

Ze switche sundejte kryt. Pomocí přiloženého kabelu propojte switch a hlásku 2N® Lift8 Hláska kabina univerzál.


Zapojte mikrofon a reproduktor do switche z 2N® Lift8 Hláska kabina univerzál. Konektory pro připojení reproduktoru a mikrofonu jsou popsané (SPK a MIC). Připojené kabely protáhneme otvory.

Upozornění

  • Použijete-li kabelovou verzi 2N® Lift8, pak mikrofon na kabelu zapojte do konektoru microphone do switche, jinak zůstává tento konektor neosazen.

 

Na horním krytu switche musíte vylomit otvory pro protažené kabely. Poté můžete switch zakrytovat. Na boku switche jsou 2 konektory typu RJ-12 pro připojení hlásek. Pomocí kabelu přiloženého k hlásce propojte hlásku se switchem.

Rozměry

Hláska Voice alarm station: 225 x 87 x 67 mm

Switch: 81 x 81 x 30 mm