3.1 Programování L8

Výhodou L8 je, že se programuje pouze CJ, kam se ukládají všechny parametry. Např. při výměně hlásky proto není třeba nic programovat znovu. U systému s několika výtahy programujete pouze jednu CJ. Paměť je nezávislá na napájení CJ.

Než začnete programovat

 • Použijte připravený formulář, který je zároveň přehlednou tabulkou základních funkcí, a vyplňte do něj všechny hodnoty, které chcete změnit.
 • Pokud není L8 zcela nový, ujistěte se, že máte správné servisní heslo a pokud si nejste zcela jisti, jak je L8 naprogramovaný, použijte vždy úplnou inicializaci (Pozor! Inicializuje se i servisní heslo!).
 • L8 lze programovat 3 způsoby. Telefonem na dálku (pomocí telefonního čísla), pomocí hlásky strojovna a nebo pomocí programu Service tool (připojení přes USB nebo pomocí IP adresy).
 • Ujistěte se, že váš telefon umožňuje tónovou volbu (problém může být s tzv. systémovými telefony u některých PBX).

Upozornění

 • Pozor! Inicializuje se i servisní heslo!

Vstup do programovacího režimu

Do programovacího režimu lze vstoupit během příchozího spojení (volání na číslo L8) nebo pomocí hlásky strojovna (stisknutím  déle než 2 s).

Pomocí hlasové nabídky se provolíte do programování. Pro administraci stiskněte 9, pro vstup do programovacího menu stiskněte 1.
Jste vyzvání k zadání servisního hesla ve tvaru servisní heslo (nezapomeňte zadat hvězdičku za heslem).

Pokud je zadané heslo správné L8 hlásí: „Vstoupili jste do programovacího menu, volte parametr“.

Heslo je z výroby nastaveno na 12345 a doporučujeme vám zadat jiné heslo, aby bylo vaše zařízení chráněno proti cizím osobám.

Poznámka

 • Heslo je z výroby nastaveno na 12345 a doporučujeme vám zadat jiné heslo, aby bylo vaše zařízení chráněno proti cizím osobám.
 • Při zadávání hesla máte limit 60 sekund (nebo vámi nastavený limit 10 až 1000 sekund) na každý znak, jinak L8 zavěsí.

Vlastní programování

Jakmile jste vstoupili do programovacího režimu, můžete změnit kteroukoli programovatelnou hodnotu nebo více hodnot, a to v jakémkoli pořadí. Postup je jednoduchý – nejdříve se zadává číslo funkce, pak její hodnota. Jako oddělovač, popř. „enter" slouží hvězdička. Obecně tedy má funkce následující tvar:

číslo funkcehodnota

Číslo funkce je trojmístné (viz tabulka). Po vložení tohoto čísla a hvězdičky, L8 hlásí číslo parametru, jeho aktuální hodnotu a možný rozsah. Po vložení hodnoty a druhé hvězdičky, L8 hlásí „Nová hodnota byla uložena“ nebo „Neplatná hodnota, nová hodnota nebyla uložena“, pokud je hodnota mimo povolený rozsah.

L8 pro kontrolu přečte číslo parametru a nově nastavenou hodnotu.

Varování

 • Některé telefonní přístroje mají tu nežádoucí vlastnost, že po stisku tlačítka (tj. po odvysílání DTMF signálu) na zlomek vteřiny "ohluchnou". V takovém případě neuslyšíte celý text a je vhodné použít jiný telefon.

Chyba při programování

 • Pokud se zmýlíte během zadávání čísla (ať už jde o číslo funkce nebo o hodnotu) a zjistíte to dříve, než stisknete hvězdičku, je možné celé číslo zrušit stiskem znaku  a zadat znovu.
 • Pokud L8 odmítne zvolené číslo parametru nebo zadanou hodnotu, je možno pokračovat v programování – číslo funkce je třeba zadat znovu i v případě, že chybná byla až hodnota.
 • Pokud naprogramujete jinou hodnotu, než jste chtěli a hodnota se uloží, můžete ji samozřejmě zadat znovu správně.


Konec programování

 • Pokud voláte na L8 přes telefonní číslo. Programování ukončíte zavěšením.
 • Pokud programujete přes hlásku strojovna, tak pomocí stisknutí  (déle než 2 s) ukončíte programování a uvedete hlásku do klidu.
 • Pokud se chcete vrátit pouze o menu zpět, stiskněte .

Tip

 • Pokud si nejste zcela jisti, ověřte si, že se L8 po naprogramování chová podle vašich představ. Vyplněný formulář bezpečně uložte.

Problémy a jejich řešení

L8 nereaguje správně na DTMF povely, například nelze vstoupit do programování.

Přenos hlasu je dnes převážně digitální, s použitím nejrůznějších kompresních algoritmů. Přenášený DTMF signál je proto často zkreslený. Navíc může být v některých případech přenášen tzv. povelovým kanálem, jehož zpoždění se může rozcházet se zpožděním hovorového kanálu.

Upozornění

 • Zkušenosti ukazují, že zejména v poslední době při přenosu sítí GSM, je někdy rekonstrukce DTMF signalizace prakticky nemožná!

V těchto případech zkuste volat z jiného přístroje (například z digitální PBX) nebo programujte z telefonu ve strojovně. Pokud L8 nelze naprogramovat ani ze strojovny, ani z PSTN, pak pravděpodobně nezadáváte správné heslo.

Programování pomocí service tool

Podrobné informace o programování přes Service tool naleznete v kapitole 5.