3.2 Tabulka parametrů

Tabulka parametrů

Číslo par.

Název parametru

Rozsah hodnot

Výchozí hodnota

Poznámka

Info

011

První sada – Paměť 1 tlačítka ALARM

max. 30 číslic 0–9

prázdná

Vkládání znaků  a „p" pro vložení 1 sekundové mezery je možné při programování pomocí počítače (použijte Service Tool).

Zadáním # a čísla šachty se dovoláme na hlásku strojovna nastavenou jako interkom (podrobnější informace v kapitole 4.7)

(př. #8 – alarm se sestaví na hlásku strojovna v 8. šachtě)

 

012

První sada – Paměť 2 tlačítka ALARM

max. 30 číslic 0–9

prázdná

 

013

První sada – Paměť 3 tlačítka ALARM

max. 30 číslic 0–9

prázdná

 

014

První sada – Paměť 4 tlačítka ALARM

max. 30 číslic 0–9

prázdná

 

015

První sada – Paměť 5 tlačítka ALARM

max. 30 číslic 0–9

prázdná

 

016

První sada – Paměť 6 tlačítka ALARM

max. 30 číslic 0–9

prázdná

017

Vložení spec. znaku do paměti pro ALARM první sady

018První sada – Počet cyklů automatické volby pro ALARM0–93

Je-li nastaveno na 0, volá se pouze na první číslo v paměti bez ohledu na počet uložených čísel.

 

111–116

První sada – Druh potvrzení pro paměť 1–6 volání ALARM (sada 1)

1–9

1

1 = s potvrzením DTMF (1),

2 = s potvrzením vyzvednutím (podporováno pouze u GSM/UMTS/VoIP),

3 = CPC Antenna,

4 = CPC KONE,

5 = P100,

6 = autodetekce DTMF protokolu (CPC Antenna/P100),

7 = CPC Antenna 2N Ext,

8 = CPC KONE 2N Ext,

9 = P100 2N Ext

2N Ext je protokol, který přenáší spolu s identifikací i číslo šachty a pozici hlásky (využije se pro zobrazení v aplikaci 2N® Lift8 Communicator).

Pokud není zaručen bezproblémový přenos DTMF, nenastavujte 6 pro autodetekci CPC Antenna/P100, ale raději uveďte přesně použitý protokol (3, nebo 5).

1.6.0 - změna rozsahu

021Druhá sada – Paměť 1 tlačítka ALARMmax. 30 číslic 0–9 

Vkládání znaků  ,  a „p" pro vložení 1 sekundové mezery je možné při programování pomocí počítače (použijte Service Tool).

Je-li druhá sada pamětí pro Alarm celá prázdná, použije se první sada pamětí pro ALARM. Pokud je parametr 029 = 0, hovor se neprovede.

 
022Druhá sada – Paměť 2 tlačítka ALARMmax. 30 číslic 0–9  
023Druhá sada – Paměť 3 tlačítka ALARMmax. 30 číslic 0–9  
024Druhá sada – Paměť 4 tlačítka ALARMmax. 30 číslic 0–9  
025Druhá sada – Paměť 5 tlačítka ALARMmax. 30 číslic 0–9  
026Druhá sada – Paměť 6 tlačítka ALARMmax. 30 číslic 0–9 

027

Vložení spec. znaku do paměti pro ALARM druhé sady

028Druhá sada – Počet cyklů automatické volby pro ALARM0–93Je-li nastaveno na 0, volá se pouze na první číslo v paměti bez ohledu na počet uložených čísel. 
029Povolit použití sady 1, pokud je sada 2 prázdná0–11

Sada 2 je použita při aktivaci alarmu mimo kabinu. Pokud není vyplněna sada 2 a tento parametr je zakázán, hovor se neprovede.

 

121–126

Druhá sada – Druh potvrzení pro paměť 1–6 volání ALARM sady 2

1–9

1

1 = s potvrzením DTMF (1),

2 = s potvrzením vyzvednutím (podporováno pouze u GSM/UMTS/VoIP),

3 = CPC Antenna,

4 = CPC KONE,

5 = P100,

6 = autodetekce DTMF protokolu (CPC Antenna/P100),

7 = CPC Antenna 2N Ext,

8 = CPC KONE 2N Ext,

9 = P100 2N Ext

2N Ext je protokol, který přenáší spolu s identifikací i číslo šachty a pozici hlásky (využije se pro zobrazení v aplikaci 2N® Lift8 Communicator).

Pokud není zaručen bezproblémový přenos DTMF, nenastavujte 6 pro autodetekci CPC Antenna/P100, ale raději uveďte přesně použitý protokol (3, nebo 5).

 

071

Paměť 1 pro kontrolní volání

max. 30 číslic 0–9

prázdná

Vkládání znaků  a „p" pro vložení 1 sekundové mezery je možné při programování pomocí počítače (použijte Service Tool).

Je-li sada pamětí pro kontrolní volání celá prázdná, použije se první sada pamětí pro ALARM.


Upozornění:

Nastavte vždy číslo pro kontrolní volání, které bude hovor směrovat na 2N® Lift8 server. Při propadnutí na sadu 011-016 nemusí dojít ke správnému potvrzení hovoru.


 

072

Paměť 2 pro kontrolní volání

max. 30 číslic 0–9

prázdná

 

073

Paměť 3 pro kontrolní volání

max. 30 číslic 0–9

prázdná

 

074

Paměť 4 pro kontrolní volání

max. 30 číslic 0–9

prázdná

 

075

Paměť 5 pro kontrolní volání

max. 30 číslic 0–9

prázdná

 

076

Paměť 6 pro kontrolní volání

max. 30 číslic 0–9

prázdná

 

077

Vložení spec. znaku do paměti pro kontrolní volání

078Počet cyklů automatické volby pro kontrolní volání0–93

Je-li nastaveno na 0, volá se pouze na první číslo v paměti bez ohledu na počet uložených čísel.

 

171–176

Druh potvrzení pro paměť 1–6 kontrolního volání

1–6

1

1 = s potvrzením DTMF (1),

2 = s potvrzením vyzvednutím (podporováno pouze u GSM/UMTS/VoIP),

3 = CPC Antenna,

4 = CPC KONE,

5 = P100,

6 = autodetekce DTMF protokolu (CPC Antenna/P100)

Pokud není zaručen bezproblémový přenos DTMF, nenastavujte 6 pro autodetekci CPC Antenna/P100, ale raději uveďte přesně použitý protokol (3 nebo 5).

 
081Paměť 1 pro provozní volánímax. 30 číslic 0–9prázdná

Vkládání znaků  a „p" pro vložení 1 sekundové mezery je možné při programování pomocí počítače (použijte Service Tool).

Upozornění:

Nastavte vždy číslo pro provozní volání, které bude hovor směrovat na 2N® Lift8 server. Při propadnutí na sadu 011-016 nedojde ke správnému potvrzení a následnému vyhodnocení hovoru.

 
082Paměť 2 pro provozní volánímax. 30 číslic 0–9prázdná 
083Paměť 3 pro provozní volánímax. 30 číslic 0–9

prázdná

 
084Paměť 4 pro provozní volánímax. 30 číslic 0–9prázdná 
085Paměť 5 pro provozní volánímax. 30 číslic 0–9prázdná 
086Paměť 6 pro provozní volánímax. 30 číslic 0–9prázdná 

087

Vložení spec. znaku do paměti pro hlášení poruch

088Počet cyklů automatické volby pro kontrolní volání0–93

Je-li nastaveno na 0, volá se pouze na první číslo v paměti bez ohledu na počet uložených čísel.

 
181–186Druh potvrzení pro paměť 1–6 hlášení poruch3–95

3 = CPC Antenna,

4 = CPC KONE,

5 = P100,

6 = autodetekce DTMF protokolu (CPC Antenna/P100),

7 = CPC Antenna 2N Ext,

8 = CPC KONE 2N Ext,

9 = P100 2N Ext

2N Ext je protokol, který přenáší spolu s identifikací i číslo šachty a pozici hlásky.

Od verze 2.4.0 se využívá i pro hlášení nových událostí (baterie vyměněna, tlačítko opraveno, audio opraveno)

 

501

Defaultní stav výstupů modulu 1

ABCDprázdná

Hodnota určuje, v jakém stavu budou výstupy IO modulů po startu systému:

A=1. výstup

B=2. výstup

C=3. výstup

D=4. výstup

0 = výstup vypnut

1= výstup zapnut

př. 1001= 1. a 4. výstup bude po startu systému sepnut


Parametry 501-508 se nastavují přes hlasové menu.

V Service Tool se tyto parametry nacházejí v menu konfigurace – IO moduly – základní

Od verze 1.6.0  

502Defaultní stav výstupů modulu 2ABCDprázdná
503Defaultní stav výstupů modulu 3ABCDprázdná
504Defaultní stav výstupů modulu 4ABCDprázdná
505Defaultní stav výstupů modulu 5ABCDprázdná
506Defaultní stav výstupů modulu 6ABCDprázdná
507Defaultní stav výstupů modulu 7ABCD

prázdná

508Defaultní stav výstupů modulu 8ABCDprázdná
600Kapacita akumulátoru1–74013Jednotka odpovídá 100mAh (x*100mAh "13=1,3Ah, 740=74Ah")Od verze 1.6.0
700SIM PINmax 8 číslic 0–90000  
710Povolit pokročilý mód přenosu DTMF0–110 = zakázáno, 1 = povoleno (Pokud je problém při přenosu DTMF přes GSM síť, je dobré tento parametr povolit)1.9.0 změna výchozí hodnoty
711Povolená pásma1–33

Preferovaná mobilní síť (platí pouze u UMTS modulu)

  • 1 - 2G
  • 2 - 3G
  • 3 - Auto
Od verze 2.6.0
800Nastavení časuhhmm Přečte aktuální nastavení času, možno nastavit nový. * 
801Nastavení dataRRMMDD Přečte aktuální nastavení data, možno nastavit nový. * 
810Čas do zavolání příštího kontrolního voláníhhhmmss Hlasové menu přečte hodnotu ve tvaru hodiny, minuty a sekundy (hhhmmss). Udává, za jak dlouho zavolá příští kontrolní volání.od verze 2.5.0
811Manuální vyvolání kontrolního volání  

Po zadání služby je potřeba potvrdit *

Kontrolní volání je sestaveno ihned po ukončení programování.

 
890Restart CJ  Je třeba zadat znovu platné servisní heslo. *Od verze 2.0.0
898Zrušení pracovní konfigurace  

Ruší změny provedené během tohoto konfiguračního hovoru; neruší provedenou změnu data a času! – nutno potvrdit hvězdičkou. *

 
899Úplná inicializace (včetně servisního hesla!)  

Je třeba zadat znovu platné servisní heslo (je to ochrana proti nechtěnému vymazání při chybném zadání čísla funkce). *

(Při úplné inicializaci nedojde ke smazání parametrů 1100–1110)

 

901

Provolba

max 30 číslic

prázdná

Provolba se využije zejména při volání přes PSTN modul, kde není po vyzvednutí oznamovací nebo trvalý tón. Po vyzvednutí se zašle provolba a až poté se očekává oznamovací nebo trvalý tón.

Pokud je tón detekován, vytočí se číslo z paměti (provolba je společná pro všechny paměti 011–016, 021–026, 071–076, 081–086).

 
902Používat detekci oznamovacího tónu0–11

0 – není prováděna detekce oznamovacího tónu. Hovor je sestaven při jakémkoliv tónu na lince.

1 – je prováděna kontrola oznamovacího tónu. Pokud není tón detekován, hovor není sestaven.

Od verze 1.9.0

909

Doba na detekci oznamovacího tónu

1000–9999 ms

5000 ms

L8 čeká na trvalý nebo oznamovací tón. Pokud není zjištěn, jde o poruchu linky. (pouze u PSTN)

 

911

Počet zvonění do vyzvednutí příchozího volání

1–9

2

Určuje okamžik vyzvednutí linky při zvonění (při příchozím volání přes linku PSTN).

 

912

Max. doba hovoru

0–1000 s

120 s

Hovor lze prodlužovat povelem pro prodloužení hovoru (DTMF 4).

0=vypnuto (nekonečný hovor)

 

913

Časový limit přihlášení

10–1000 s

60 s

Maximální doba, za kterou musí dispečer vyzvednout a vyslat potvrzení, jinak L8 zavěsí a pokračuje volbou dalšího čísla. Počítá se od ukončení volby.

 

914

Zpožděné volání

0–1000 s

0 s

Uplatní se pouze se zapojeným vstupem CANCEL na hlásce v kabiněm

 

915

Max. doba TRIFONIE

10–9999 s

7200 s

Maximální doba TRIFONIE. Po uplynutí této doby se TRIFONIE sama ukončí.

 

917

Doba zavěšení mezi hovory

500–9999 ms

5000 ms

Funguje pouze u PSTN linky.

 

918

Max. doba testu telefonní linky

1–20s

5 s

Platí pouze u PSTN modulu. Pokud je linka v pořádku, kontrola se provádí každou hodinu. Lift8 vyzvedne linku a detekuje oznamovací tón. Pokud není zjištěn, kontrola linky se bude provádět každé 2 min (za 6 min dojde k přechodu linky do poruchy, za dalších 5 min dojde k blokaci výtahu).

Pokud je oznamovací tón opět detekován, Lift8 se přepne za 1 min do stavu "linka v pořádku".

 

940

Min. doba oznamovacího tónu

200–2000 ms

400 ms

Tón musí být delší než půlperioda obsazovacího!

 

942

Min. perioda obsazovacího tónu

100–500 ms

200 ms

Těmito parametry lze upravovat detekci obsazovacího tónu.

 

944

Max. rozdíl tón – mezera

10–400 ms

50 ms

 

945

Min. počet period obsazovacího tónu

2–50

4

1.6.0

změna výchozí hodnoty

948Min. doba ringback tónu50–2000 ms200 ms
 

Pro detekci odchozího volání:

 

Doba vyzváněcího (ringback) tónu je délka úseku těsně před dlouhou mezerou.

 

Nejdelší mezera v periodě vyzvánění musí být v intervalu mezi parametry 949 a 950.

 
949Min. doba dlouhé mezery ringback tónu100–5000 ms2000 ms 
950Max. doba dlouhé mezery ringback tónu500–9999 ms5500 ms 

951

Min. doba vyzváněcího tónu

50–2000 ms

200 ms

Detekce příchozího volání:

Doba vyzv. tónu se bere jako součet úseků, mezi nimiž není dlouhá mezera. Nejdelší mezera v periodě vyzvánění musí být v intervalu mezi parametry 952 a 953.

POZOR! parametry 951–953 fungují (defaulty) pro příchozí vyzvánění.

 

952

Min. doba dlouhé mezery vyzv. tónu

100–5000 ms

1000 ms

 

953

Max. doba dlouhé mezery vyzv. tónu

500–9999 ms

6000 ms

 

961

Max. čas na stisk další číslice

15–120 s

60 s

Počítá se od přechodu do nového stavu (NE po dokončení hlášení)

 

962

Min. doba stisku tlačítka ALARM hlásky v kabině

10–9999 ms

3000 ms

Je nastavena krátká hodnota kvůli pohodlnějšímu testování výrobku

 
963Min. doba stisku tlačítka pro vynucený/testovací alarm0–30 s0 s

Minimální doba, po kterou musí být stisknuto tlačítko k vyvolání vynuceného/testovacího alarmového hovoru. Pro tento hovor se neuplatní stav vstupu cancel.

0 = vypnuto

 
965Privátní mód0–250

Privátní mód umožňuje ztišení mikrofonu na kabinové jednotce 2N® Lift8.

Možnosti nastavení když je režim vyproštění používán jsou:
0 = Obousměrná komunikace zapnuta po dobu vyprošťování.
1 - 24 = Obousměrná komunikace zapnuta po dobu vyprošťování a během určité doby po úspěšném alarmovém hovoru. Po uplynutí času je mikrofon ztišen.
25 = Obousměrná komunikace je trvale zapnuta.

 
966Režim vyproštění0–30

0 = vypnuto

1 = vyproštění ukončeno tlačítkem 2

2 = vyproštění ukončeno heslem

3 = vyproštění ukončeno tlačítkem 2 nebo heslem

 
969Test tlačítka ALARM0–9999 s0

0 = netestuje se

1–9999 = Doba sepnutí, po kterém je tlačítko vyhodnoceno jako zaseknuté.

Pokud je tlačítko vyhodnoceno jako zaseknuté, je vyvolána událost – sepnutí/rozepnutí IO modulu, sestavení provozního hovoru, zaslání SMS (pouze u GSM a UMTS). Nastavení se provádí přes service tool v menu události. Podrobnější informace naleznete v kapitole 5.3.

 

973

Jazyk pro číselná hlášení

0–1

1

0 = uživatelem nahrané

1 = jazyk hlasového menu

Uživatelem nahrané číslovky se přehrají, pokud nastavíme do parametru 975–979 nebo 971 hodnoty 11, 12, 13.

 

974

Identifikační číslo výtahu

max. 16 číslic 0–9

prázdná

Umožňuje identifikaci výtahu, pokud je v něm např. cizinec.

 

975

Sekvence hlášení do kabin
(Alarm)

max. 10 hlášek za sebou

prázdná

Umožňuje spouštět hlášení ve více jazycích v zadaném pořadí. Sekvence mohou obsahovat číselné údaje jako číslo výtahu apod.
Seznam hlášení:

01 = uživatelská hláška č. 1
02 = uživatelská hláška č. 2
03 = uživatelská hláška č. 3
04 = uživatelská hláška č. 4
05 = uživatelská hláška č. 5
06 = uživatelská hláška č. 6
07 = uživatelská hláška č. 7
08 = uživatelská hláška č. 8
09 = uživatelská hláška č. 9
10 = uživatelská hláška č. 10
11 = výrobní číslo (přečte výrobní číslo Centrální j.)
12 = identifikační číslo (přečte hodnotu par. 974)
13 = číslo šachty, ze které se volá (1–8)
14 = pausa (2s)
15 = (potvrzovací tón)  
Upozornění:

Uživatelské hlášky #1#10 se nahrávají do Centrální jednotky pomocí Servisních nástrojů

 

976

Sekvence hlášení pro dispečink

(před potvrzením tlačítkem 1)

max. 10 hlášek za sebou

prázdná

 

977

Sekvence kontrolního hlášení

max. 10 hlášek za sebou

prázdná

 

978

Sekvence hlášení po potvrzení spojení

max. 10 hlášek za sebou

prázdná

 

979

Sekvence hlášení pro dispečink po stisknutí 3 po potvrzení hovoru

max. 10 hlášek za sebou

prázdná

 

971

Sekvence při ukončení hovoru

max. 10 hlášek za sebou

prázdná

 

981

Mód kontrolního volání

0–6

0

0 = vypnuté
1 = zapnuté, první volání za 3 minuty a poté podle par 983
2 = zapnuté, první volání za 2 hodiny a poté podle par 983
3 = zapnuté, volá podle parametru 983
4 = zapnuté, volá v nejbližší den nastavený v parametru 986
5 = zapnuté, první volání za 3 min, poté podle parametru 986

6 = zapnuté, první volání za 3 min, poté dle serveru

1.8.0

změna rozsahu

982

Interval kontrolního volání

hhmmhhmm

00002359

Umožňuje nastavit hlášení do doby slabého provozu (nižší tarif), generuje se náhodně v časovém intervalu

 

983

Perioda kontrolního volání

1–100 dní

3 dny

0 = vypnuto (nastavení par. 981 na 0 má stejný efekt), hodnota se projeví pokud je par. 981 nastaven na 1–6

 

986

Dny v týdnu pro kontrolní volání

púsčpsn

0000000

Hodnoty pro Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne:

0 = nevolat
1 = volat

Příklad:
1000100 = kontrolní volání bude provedeno v pondělí a v pátek.

 
987Signalizace LED dle normy EN 81-280–11

0 = vypnuto

1 = Žlutá LED trvale svítí po dobu alarmového volání, Žlutá a zelená LED střídavě blikají po neúspěšném kontrolním volání

Od verze 2.5.0
990Povolené provozní hovory při událostechxxxxxxx0000000

Hodnota určuje, jestli se má spustit provozní hovor při různých událostech. Každá číslice povoluje (1), nebo zakazuje (0) volání pro událost v následujícím pořadí:

ukončení vyproštění, zaseknuté tlačítko, tlačítko opraveno, chyba audia, audio opraveno, vyměnit baterie, baterie vyměněna.

Nepoužívat v kombinaci se skriptováním událostí.

Od verze 2.5.0

991

Servisní heslo

max. 16 číslic 0–9

12345

Možnost změnit defaultní servisní heslo. (servisní heslo slouží pro vstup do programování přes hlasové menu a pro úplnou inicializaci)

 
992Heslo pro vyproštěnímax. 16 číslic 0–9prázdnáHeslo pro ukončení procesu vyproštění 
993Povolit automatický audio test hlásek0–10

0 = vypnuto

1 = Po provedení kontrolního volání je proveden audio test kontrolovaných hlásek

Od verze 1.10.0
994Povolit verzi se čtyřmi výtahy0–10

0 = klasické zapojení,

1 = k internímu splitteru na CJ lze připojit až 4 kabinové hlásky identifikující se jako výtah 1–4 (podrobné informace naleznete v kapitole 4.5)

 
995Povolit odchozí hovor0–10

0 = zakázáno,

1 = povoleno (pokud je parametr povolen, lze přes hlásku strojovna volat do veřejné sítě)

 
1001Povolit data0–10

Parametrem se povoluje použití připojení GSM / UMTS modulu k datové síti operátora. **

 
1002APN prázdná

Slouží k nastavení přístupového APN serveru mobilního operátora. **

 
1003Login prázdná

Nastavuje uživatelské jméno pro autentizaci v APN serveru operátora. **

 
1004Heslo prázdnáNastavuje heslo pro autorizaci v APN serveru operátora. ** 

1100

Povolit DHCP klienta

0–1

1

DHCP server přiděluje zařízením pomocí DHCP protokolu zejména IP adresumasku sítěvýchozí bránu a adresu DNS serveru. **

0 = zakázáno

1 = povoleno

 
1101IP adresa prázdnáIP adresa nastavená Ethernetovému rozhraní (VoIP modulu). ** 
1102Maska podsítě prázdnáUdává bitovou masku podsítě. ** 
1103Výchozí brána prázdnáNastavuje IP adresu routeru nebo PC, skrze kterou se komunikuje mimo vnitřní síť. ** 
1104DNS server prázdná

Představuje IP adresu DNS serveru. **

 
1105Registrační SIP server prázdná

Parametr představuje IP adresu pro přihlášení k protistraně (ústředna, operátor). **

 
1106Uživatelmax. 64 znakůprázdnáParametr představuje uživatelské jméno pro přihlášení k protistraně (ústředna, operátor). **1.9.1 zvýšen počet znaků na 64
1107

Heslo

max. 32 znakůprázdnáParametr představuje heslo pro připojení k protistraně (ústředna, operátor). ** 
1108Povolit in-band DTMF detektor0–10Povolení in-band DTMF detektoru (vypne ostatní DTMF detekce).** 
1109Port SIP serveru1–655355060Představuje port ústředny (operátora), na kterém daná proxy komunikuje s připojenými terminály. ** 
1110Platnost registrace0–3600s0s

0 = platnost registrace se neposílá (přiděluje protistrana) **

 
1111Jméno pro autentizaci prázdnáJméno používané při požadavku na autentizaci. 
1112Zobrazované jméno prázdná

Jméno zobrazované protistraně během hovoru.

#A je nahrazeno adresou volající hlásky, #S vloží číslo šachty.

 
1113Doména prázdnáPokud není doména vyplněna, použije se registrační server. 
1114Odchozí proxy prázdnáAdresa serveru pro odchozí hovory. Pokud není vyplněno, bude použita adresa registračního serveru. 
1115Port odchozí proxy1-655355060Port serveru pro odchozí hovory. Pokud není odchozí proxy vyplněna, bude použit port registračního serveru. 

1150

Časová zóna

-12–12

1

Nastavte časovou pásmo (UTC) ve které se Lift8 nachází. **

Od verze

1.7.2

1.8.0 změna hodnoty

1151Perioda synchronizace60–86400 s3600 sUdává jak často se bude Lift8 synchronizovat se SNTP serverem. **

Od verze

1.7.2

1160SNTP zapnuto0–10

Povolení SNTP synchronizace. **

0 = vypnuto,

1 = zapnuto

Od verze

1.7.2

1161Adresa SNTP serveru 1 212.51.144.44**

Od verze

1.7.2

1162Adresa SNTP serveru 2 81.95.103.173**

Od verze

1.7.2

1165Rychlost komunikace9600–115200115200Přenosová rychlost modulu RS232. **

Od verze

1.8.0

1166Ovladač zařízení AT SMS  
1220Typ kamery0–2

1

Nastavení přesunuto do menu kamery 
1221Rozlišení0–42Nastavení přesunuto do menu kamery 
1222Kompresní poměr1–10060Nastavení přesunuto do menu kamery 

1230

Klient povolen

0–1

0

Povolení datového klienta. (podrobnější informace naleznete v kapitole 7.1 Control panel) **

Od verze

1.6.0

1.7.2 změna rozsahu

1231Adresa serveru prázdnáIP adresa 2N Lift8 serveru. **

Od verze

1.6.0

1232Port serveru1–655357008Představuje port na kterém funguje datový klient. **

Od verze

1.6.0

1234Heslo  Heslo se musí shodovat s heslem nastaveném u daného interkomu v Control panelu. **

Od verze

1.6.0

1500IP adresa0.0.0.0. - 255.255.255.2550.0.0.0IP Adresa datového LAN modulu.

Od verze

2.4.0

1501Maska podsítě0.0.0.0. - 255.255.255.2550.0.0.0Maska podsítě pro datový LAN modul.

Od verze

2.4.0

* Tento parametr je možné nastavit pouze přes hlasové menu (příchozí hovor na Lift8 nebo pomocí hlásky strojovna)

** Tento parametr je možné nastavit pouze přes Service Tool

Upozornění

  • Parametry 1003 a 1004 slouží k nastavení uživatelského jména a hesla pro ověřování u operátora. Většina operátorů nepoužívá žádné ověřování. V případě, že váš operátor ověření vyžaduje, musí vám dodat potřebné přístupové údaje.

Konfigurace počítačem

Pro tyto účely nainstalujte Program "2N® Service Tool" (Servisní nástroje).

Tato aplikace umožňuje konfigurovat L8, který je připojen přímo k PC rozhraním USB nebo přes internet pomocí IP adresy Lift8 (pouze UMTS verze). Umožňuje také provádět upgrade (aktualizaci) firmware.

Pro více informací nainstalujte a spusťte program 2N® Service Tool z přiloženého CD.

Aktuální verzi programu najdete také na www.2n.cz/Lift8.

Jak nahrát hlášení

Z počítače

Pro nahrávání uživatelských hlášení a číslic do výtahového komunikátoru 2N® Lift8 je určen Service Tool. Viz kapitola 5.3 (Service Tool – použití).