4.9 Test ALARM tlačítka

Tato funkce slouží k informování o zaseknutém tlačítku v kabině výtahu.

V parametru 969 (Test ALARM tlačítka) nastavíme, po kolika sekundách se tlačítko vyhodnotí jako zaseknuté. Při zaseknutí se vykoná událost, kterou jsme nastavili přes Service Tool (Menu konfigurace - události – zaseknuté tlačítko).

Máme na výběr z následujících možností:

 • aktivace výstupu na IO modulu 
 • deaktivace výstupu na IO modulu
 • Poslat SMS – nastavte telefonní číslo a text (lze použít pouze při osazeném GSM/UMTS modulu)
 • Poslat systémovou SMS – nastavte pouze telefonní číslo (lze použít pouze při osazeném GSM/UMTS modulu)
 • Provozní volání – hovor je sestaven na číslo v par 081–088 (provozní volání), tento druh hovoru používá pro přenos protokol CPC Antenna, CPC KONE nebo P100

Upozornění

 • Je možné nastavit více událostí (např. aktivace výstupu + provozní volání).
 • SMS lze zasílat pouze s modulem GSM/UMTS.
 • Pokud je nastaveno provozní volání a druh potvrzení je CPC/P100 2N Ext, zobrazí se po přijetí hovoru druh hlásky (kabina 1 nebo 2) i číslo šachty, ve kterém je zaseknuté tlačítko (hovor musí být přijat na 2N® Lift8 server).
 • Při nastavování aktivace/deaktivace výstupu IO modulu je potřeba dobu trvání nastavit na 1 s a více. Při nastavení na hodnotu 0 nebude aktivace/deaktivace fungovat.

Od verze 2.4.0 je možné vykonat událost při opraveném tlačítku. Je možné vykonat stejné události jako při zaseknutí (aktivace/deaktivace IO modulu, poslat SMS nebo zavolat provozní volání). Toto nastavení proveďte opět přes Service Tool (Menu konfigurace – Události – Zaseknuté tlačítko). 

Provozní volání u této události je možné, pouze pokud je nastaven protokol CPC Antenna/KONE, P100 2N Ext v parametrech 181–186. Toto nastavení se musí shodovat s nastavením v Control panelu. Pouze u CPC Antenna 2N Ext je nutnost nastavit v Control panelu protokol 2N Ext. U ostatních protokolů (CPC KONE 2N Ext, P100 2N Ext) není potřeba v Control panelu nastavovat 2N Ext, stačí CPC KONE nebo P100.

Upozornění

 • Doporučujeme nastavit delší interval v parametru 969, aby nedocházelo k nechtěnému vyvolávání událostí.
 • Doporučená hodnota: 300 s

Parameter 990

Od verze 2.5.0 je možné provozní volání (zaseknuté tlačítko, tlačítko opraveno) nastavit parametrem 990. Podrobnější informace naleznete v kapitole 3.2 (tabulka parametrů).

Upozornění

 • Při nastavení provozního volání přes parametr 990 i přes menu události (skript) bude hovor sestaven 2x.