3.2 Přehled všech programovacích funkcí

Všechny programovací funkce popisují následující tabulky. 

Tabulka parametrů 

Číslo par.

Název parametru

Rozsah hodnot

Výchozí hodnota

Poznámka

011

Paměť 1 tlačítka ALARM

max. 30 číslic 0–9

prázdná

Vkládání znaků  ,  a „p" pro vložení 3 sekundové mezery je možné pomocí programu Service Tool nebo pomocí parametru 017.

Direct SIP (volání bez proxy serveru)

  • zadejte IP adresu a port (pro verzi Service Tool 2.2.0 a novější) (př. 192.168.1.100:6655)
  • pro starší verze Service Tool před IP adresu zadejte "pp" a místo "." použijte . Pokud je potřeba nastavit port, za IP adresu vložte  a číslo portu (např.: pp192*168*1*100#6655)

012

Paměť 2 tlačítka ALARM

max. 30 číslic 0–9

prázdná

013

Paměť 3 tlačítka ALARM

max. 30 číslic 0–9

prázdná

014

Paměť 4 tlačítka ALARM

max. 30 číslic 0–9

prázdná

015

Paměť 5 tlačítka ALARM

max. 30 číslic 0–9

prázdná

016

Paměť 6 tlačítka ALARM

max. 30 číslic 0–9

prázdná

017

Vložení speciálního znaku do paměti pro ALARM

018Počet cyklů automatické volby pro ALARM0–93Je-li nastaveno na 0, volá se pouze na první číslo v paměti bez ohledu na počet uložených čísel.
111–116První sada – Druh potvrzení pro paměť 1–6 volání ALARM (sada 1)1–91

1 = s potvrzením DTMF (1)

2 = s potvrzením vyzvednutí (podporováno pouze u GSM/UMTS/VoIP)

3 = CPC Antenna

4 = CPC KONE

5 = P100

6 = autodetekce DTMF protokolu (CPC Antenna/P100)

7 = CPC Antenna 2N ext

8 = CPC KONE 2N ext

9 = P100 2N ext

2N ext je protokol, který přenáší spolu s identifikací i číslo šachty a pozici hlásky (využije se pro zobrazení v aplikaci 2N® Lift8 communicator).

Pokud není zaručen bezproblémový přenos DTMF, nenastavujte 6 pro autodetekci CPC Antenna/P100, ale raději uveďte přesně použitý protokol (3 nebo 5).

021Druhá sada – Paměť 1 tlačítka ALARM 2max. 30 číslic 0–9 

Vkládání znaků  ,  a „p" pro vložení 1 sekundové mezery je možné při programování pomocí počítače (použijte Service Tool).

Je-li druhá sada pamětí pro Alarm 2 celá prázdná, nedochází k propadu na první sadu pamětí pro ALARM.

Tlačítko Alarm 2 se nachází na IO extenderu.

022Druhá sada – Paměť 2 tlačítka ALARM 2max. 30 číslic 0–9 
023Druhá sada – Paměť 3 tlačítka ALARM 2max. 30 číslic 0–9 
024Druhá sada – Paměť 4 tlačítka ALARM 2max. 30 číslic 0–9 
025Druhá sada – Paměť 5 tlačítka ALARM 2max. 30 číslic 0–9 
026Druhá sada – Paměť 6 tlačítka ALARM 2max. 30 číslic 0–9 
027Vložení spec. znaku do paměti pro ALARM druhé sady

028Druhá sada – Počet cyklů automatické volby pro ALARM 20–9 Je-li nastaveno na 0, volá se pouze na první číslo v paměti bez ohledu na počet uložených čísel.
121–126Druhá sada – Druh potvrzení pro paměť 1–6 volání ALARM sady 21–61

1 = s potvrzením DTMF (1),

2 = s potvrzením vyzvednutím (podporováno pouze u GSM/UMTS/VoIP),

3 = CPC Antenna,

4 = CPC KONE,

5 = P100,

6 = autodetekce DTMF protokolu (CPC Antenna/P100),

Pokud není zaručen bezproblémový přenos DTMF, nenastavujte 6 pro autodetekci CPC Antenna/P100, ale raději uveďte přesně použitý protokol (3, nebo 5).

071

Paměť 1 pro kontrolní volání

max. 30 číslic 0–9

prázdná

Vkládání znaků  ,  a „p" pro vložení 1 sekundové mezery je možné při programování pomocí počítače (použijte Service Tool).

Upozornění:

Nastavte vždy číslo pro kontrolní volání, které bude hovor směrovat na 2N® Lift8 server. Při propadnutí na sadu 011–016 nemusí dojít ke správnému potvrzení hovoru.

072

Paměť 2 pro kontrolní volání

max. 30 číslic 0–9

prázdná

073

Paměť 3 pro kontrolní volání

max. 30 číslic 0–9

prázdná

074

Paměť 4 pro kontrolní volání

max. 30 číslic 0–9

prázdná

075

Paměť 5 pro kontrolní volání

max. 30 číslic 0–9

prázdná

076

Paměť 6 pro kontrolní volání

max. 30 číslic 0–9

prázdná

077

Vložení speciálního znaku do paměti pro kontrolní volání

078Počet cyklů automatické volby pro kontrolní volání0–93

Je-li nastaveno na 0, volá se pouze na první číslo v paměti bez ohledu na počet uložených čísel.

171–176Druh potvrzení pro paměť 1–6 kontrolního volání1–61

1 = s potvrzením DTMF (1)

2 = s potvrzením vyzvednutím (podporováno pouze u GSM/UMTS/VoIP)

3 = CPC Antenna

4 = CPC KONE

5 = P100

6 = autodetekce DTMF protokolu (CPC Antenna/P100).

Pokud není zaručen bezproblémový přenos DTMF, nenastavujte 6 pro autodetekci CPC Antenna/P100, ale raději uveďte přesně použitý protokol (3 nebo 5).

081Pamět 1 pro provozní volánímax. 30 číslic 0–9prázdná

Vkládání znaků  ,  a „p" pro vložení 1 sekundové mezery je možné při programování pomocí počítače (použijte Service Tool).

Upozornění:

Nastavte vždy číslo pro provozní volání, které bude hovor směrovat na 2N® Lift8 server. Při propadnutí na sadu 011–016 nedojde ke správnému potvrzení a následnému vyhodnocení hovoru.

082Pamět 2 pro provozní volánímax. 30 číslic 0–9prázdná
083Pamět 3 pro provozní volánímax. 30 číslic 0–9prázdná
084Pamět 4 pro provozní volánímax. 30 číslic 0–9prázdná
085Pamět 5 pro provozní volánímax. 30 číslic 0–9prázdná
086Pamět 6 pro provozní volánímax. 30 číslic 0–9prázdná
087Vložení speciálního znaku do paměti pro provozní volání

088Počet cyklů automatické volby pro provozní volání0–93 
181–186Druh potvrzení pro paměť 1–6 provozního volání3–65

3 = CPC Antenna

4 = CPC KONE

5 = P100

6 = autodetekce DTMF protokolu (CPC Antenna/P100).

7 = CPC Antenna 2N Ext,

8 = CPC KONE 2N Ext,

9 = P100 2N Ext

Od verze 2.4.0 se využívá i pro hlášení nových událostí (tlačítko opraveno, audio opraveno)

800Nastavení časuhhmm Přečte aktuální nastavení času, je možné nastavit nový. *
801Nastavení dataRRMMDD Přečte aktuální nastavení data, je možné nastavit nový. *
810Čas do zavolání příštího kontrolního voláníhhhmmss Hlasové menu přečte hodnotu ve tvaru hodiny, minuty a sekundy (hhhmmss). Udává, za jak dlouho zavolá příští kontrolní volání.
811Manuální vyvolání kontrolního volání  

Po zadání služby je potřeba potvrdit *.

Kontrolní volání je sestaveno ihned po ukončení programování.

890Restart CJ  Je třeba zadat znovu platné servisní heslo. *
898Zrušení pracovní konfigurace  Ruší změny provedené během tohoto konfiguračního hovoru; neruší provedenou změnu data a času! – nutno potvrdit hvězdičkou. *
899Úplná inicializace (včetně servisního hesla!)  

Je třeba znovu zadat platné servisní heslo (je to ochrana proti nechtěnému vymazání při chybném zadání čísla funkce). *

(Při úplné inicializaci nedojde ke smazání parametrů 1100–1110)

912

Maximální doba hovoru

15–990 s

120 s

Hovor lze prodlužovat povelem pro prodloužení hovoru (DTMF 4 nebo *).

913

Časový limit přihlášení

10–990 s

60 s

Maximální doba, za kterou musí dispečer vyzvednout a vyslat potvrzení, jinak
2N® LiftIP zavěsí a pokračuje volbou dalšího čísla. Počítá se od ukončení volby.

914

Zpožděné volání

0–100 s

0 s

Uplatní se pouze se zapojeným vstupem CANCEL.

961

Maximální doba na stisk další číslice

5–120 s

10 s

Během zadávání hesla.

962

Minimální doba stisku tlačítka ALARM hlásky v kabině

100–9999 ms

5000 ms

Platí pro tlačítko ALARM i tlačítko 2.

963Min. doba stisku tlačítka pro vynucený/testovací alarm0–30 s0 s

Minimální doba, po kterou musí být stisknuto tlačítko k vyvolání vynuceného/testovacího alarmového hovoru. Pro tento hovor se neuplatní stav vstupu cancel.

0 = vypnuto

965

Privátní mód

0–24 hodin

0

Privátní mód umožňuje ztišení mikrofonu na kabinové jednotce 2N® LiftIP.

Možnosti nastavení když je režim vyproštění používán jsou:
0 = Obousměrná komunikace zapnuta po dobu vyprošťování.
1–24 = Obousměrná komunikace zapnuta po dobu vyprošťování a během určité doby po úspěšném alarmovém hovoru. Po uplynutí času je mikrofon ztišen.
25 = Obousměrná komunikace je trvale zapnuta.

973

Jazyk pro číselná hlášení

0–1

1

0 = uživatelem nahrané

1 = jazyk hlasového menu

Uživatelem nahrané číslovky se přehrají, pokud nastavíme do parametru 975–979 nebo 971 hodnoty 11, 12, 13.

974

Identifikační číslo interkomu

max. 16 číslic 0–9

prázdná

Umožňuje identifikaci výtahu, pokud je v něm např. cizinec.

975

Sekvence hlášení do kabin 
(Alarm)

max. 10 hlášek za sebou

prázdná

Umožňuje spouštět hlášení ve více jazycích v zadaném pořadí. Sekvence mohou obsahovat číselné údaje jako číslo výtahu apod. 
Seznam hlášení:

01 = uživatelská hláška č. 1

02 = uživatelská hláška č. 2

03 = uživatelská hláška č. 3

04 = uživatelská hláška č. 4

05 = uživatelská hláška č. 5

06 = uživatelská hláška č. 6

07 = uživatelská hláška č. 7

08 = uživatelská hláška č. 8

09 = uživatelská hláška č. 9

10 = uživatelská hláška č. 10

11 = výrobní číslo (přečte výrobní číslo Centrální j.)

12 = identifikační číslo (přečte hodnotu parametru 974)

14 = pauza (2 s)

15 = (potvrzovací tón) 

Upozornění:

Uživatelské hlášky #1 až #10 se nahrávají do Centrální jednotky pomocí Servisních nástrojů

976

Sekvence hlášení pro dispečink

(před potvrzením tlačítkem 1)

max. 10 hlášek za sebou

prázdná

977

Sekvence kontrolního hlášení

max. 10 hlášek za sebou

prázdná

978

Sekvence hlášení po potvrzení spojení

max. 10 hlášek za sebou

prázdná

979

Sekvence hlášení pro dispečink po stisknutí 3 po potvrzení hovorumax. 10 hlášek za sebou

prázdná

971

Sekvence při ukončení hovoru

max. 10 hlášek za sebou 

prázdná

981

Mód kontrolního volání

0–6

0

0 = vypnuté

1 = zapnuté, první volání za 3 minuty a poté podle parametru 983

2 = zapnuté, první volání za 2 hodiny a poté podle parametru 983

3 = zapnuté, volá podle parametru 983

4 = zapnuté, volá v nejbližší den nastavený v parametru 986

5 = zapnuté, první volání za 3 minuty, poté podle parametru 986

6 = zapnuté, první volání za 3 minuty, poté podle času nastaveného serverem při volání

982

Interval kontrolního volání

hhmmhhmm

00002359

Umožňuje nastavit hlášení do doby slabého provozu (nižší tarif), generuje se náhodně v časovém intervalu.

983

Perioda kontrolního volání

0–100 dní

3 dny

0 = vypnuto (nastavení parametru 981 na 0 má stejný efekt). Hodnota se projeví, pokud je parametr 981 nastaven na 1–6.

986

Dny v týdnu pro kontrolní volání

púsčpsn

0000000

Hodnoty pro Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne:

0 = nevolat

1 = volat

Příklad:
1000100 = kontrolní volání bude provedeno v pondělí a v pátek

987Signalizace LED dle normy EN 81-280–11

0 = vypnuto

1 = Žlutá LED trvale svítí po dobu alarmového volání, Žlutá a zelená LED střídavě blikají po neúspěšném kontrolním volání.

990Povolené provozní hovory při událostechxxxxx00000

Hodnota určuje, zda se má spustit provozní hovor při různých událostech. Každá číslice povoluje (1), nebo zakazuje (0) volání pro událost v následujícím pořadí:

Ukončení vyproštění, zaseknuté tlačítko, tlačítko opraveno, chyba audia, audio opraveno.

Nepoužívat v kombinaci se skriptováním událostí.

991

Servisní heslo

max. 16 číslic 0–9

12345

Možnost změnit defaultní programovací heslo (programovací heslo slouží pro vstup do programování přes hlasové menu a pro úplnou inicializaci).

992Heslo pro vyproštěnímax. 16 číslic 0–9prázdnáHeslo pro ukončení procesu vyproštění.
993Povolit automatický audio test hlásek0–10

0 = vypnuto

1 = po provedení kontrolního volání je proveden audio test kontrolovaných hlásek

1100

Povolit DHCP klienta

0–1

1

DHCP server přiděluje zařízením pomocí DHCP protokolu zejména IP adresumasku sítěvýchozí bránu a adresu DNS serveru. **

0 = zakázáno

1 = povoleno

1101IP adresa prázdnáIP adresa nastavená Ethernetovému rozhraní (VoIP modulu). **
1102Maska podsítě prázdnáUdává bitovou masku podsítě. **
1103Výchozí brána prázdná

Nastavuje IP adresu routeru nebo PC, přes kterou se komunikuje mimo vnitřní síť. **

1104DNS server prázdnáPředstavuje IP adresu DNS serveru. **
1105SIP server prázdnáParametr představuje IP adresu pro přihlášení k protistraně (ústředna, operátor). **
1106Uživatelmax. 64 znakůprázdnáParametr představuje uživatelské jméno pro přihlášení k protistraně (ústředna, operátor). **
1107Heslomax. 32 znakůprázdnáParametr představuje heslo pro připojení k protistraně (ústředna, operátor). **
1108Povolit in-band DTMF detektor0–10Povolení in-band DTMF detektoru (vypne ostatní DTMF detekce). **
1109Port SIP serveru1–655355060Představuje port ústředny (operátora), na kterém daná proxy komunikuje s připojenými terminály. **
1110Platnost registrace0–3600 s0 s0 = platnost registrace se neposílá (přiděluje protistrana) **
1111Jméno pro autentizaci prázdnáJméno používané při požadavku na autentizaci.
1112Zobrazované jméno prázdná

Jméno zobrazované protistraně během hovoru.

#A je nahrazeno adresou volající hlásky, #S vloží číslo šachty.

1113Doména prázdnáPokud není doména vyplněna, použije se registrační server.
1114Odchozí proxy prázdnáAdresa serveru pro odchozí hovory. Pokud není vyplněno, bude použita adresa registračního serveru.
1115Port odchozí proxy1-655355060Port serveru pro odchozí hovory. Pokud není odchozí proxy vyplněna, bude použit port registračního serveru.

1120

RTSP server prázdnáRTSP adresa IP kamery (H.264) (př. AXIS rtsp://192.168.1.100/onvif-media/media.amp)
1121Uživatelské jméno prázdnáUživatelské jméno pro přihlášení do IP kamery
1122Heslo prázdná

Heslo pro přihlášení do IP kamery

1150Časová zóna-12–121Nastavení časového pásma (UTC), ve kterém se 2N® LiftIP nachází. **
1151Perioda synchronizace60–86400 s3600 sUdává, jak často se bude 2N® LiftIP synchronizovat se SNTP serverem. **
1160SNTP zapnuto0–10

Povolení SNTP synchronizace. **

0 = vypnuto

1 = zapnuto

1161Adresa SNTP serveru 1 212.51.144.44**
1162Adresa SNTP serveru 2 81.95.103.173**
1230Klient povolen0–10Povolení datového klienta (podrobnější informace naleznete v manuálu Lift8, kapitola 7.1 Control panel) **
1231IP adresa serveru prázdnáIP adresa 2N® Lift8 serveru. **
1232Port serveru1–655357008Představuje port, na kterém funguje datový klient. **
1234Heslo  Heslo se musí shodovat s heslem nastaveným u daného interkomu v Control panelu. **

* Tento parametr je možné nastavit pouze přes hlasové menu (příchozí hovor na LiftIP)

** Tento parametr je možné nastavit pouze přes Service Tool 

Poznámka

  • Pokud nedojde k elektrickému poškození 2N® LiftIP, zaručuje použitá paměť nezávislá na napájení udržení dat minimálně po dobu 10 let.