6. Seznam podporovaných AT příkazů

V této kapitole je seznam všech AT příkazů, které je možné použít při konfiguraci 
2N® SmartCom PRO. U každého příkazu je jeho tvar, jak ho zadávat do terminálu, a stručný popis, k čemu slouží. Detailní význam příkazů naleznete v jednotlivých kapitolách zaměřených na dané rozhraní. U každého okruhu příkazů je uvedeno, v jaké kapitole je naleznete.

GSM CommandsKapitola 3.1
at^sccfg="mode",1Nastavuje režim, TCPCLIENT, STANDALONE a DATA_OFF.
at^sccfg="gprs_apn","internet.open"Nastavení přístupového APN k mobilnímu operátorovi.
at^sccfg="gprs_user","internet"Nastavení uživatelského jména pro ověřování u operátora.
at^sccfg="gprs_pass","hfsdj515d"Nastavení uživatelského hesla pro ověřování u operátora.
at^sccfg="local_ip"Vrátí IP adresu, kterou mu přidělil operátor.
at^sccfg="server_ip","90.182.112.54"Nastavuje IP adresu serveru.
at^sccfg="server_port",1564Nastavuje port SC serveru.
at^sccfg="auth_pass","xJ32ppp_v1"

Nastavuje heslo pro autorizaci na výše uvedeném serveru.

at^sccfg="sim_pin","1156"
Nastaví PIN.
at^sccfg="auth_ip",1

Zapne nebo vypne autorizaci přístupu podle IP adres.

at^sccfg="encrypt",1Nastavuje režim šifrování.

at^sccfg="encrypt_key",

"E2978FE2978FE2978FE2978FE2978F20"

Parametr zadává šifrovací klíč.
at^sccfg="save"

Uloží provedené změny.

at^sccfg="restart"

Provede restart rozhraní.

at^sccfg="srestart"

Uloží provedené změny a provede restart rozhraní.

at^sccfg?Zobrazí aktuálně nastavené hodnoty.
at^sccfg=?

Zobrazí možnosti nastavení hodnot na rozhraní.

at^sccfg="listenportcmd",10000Specifikuje naslouchací port pro IP přístup na konfigurační port.
at^sccfg="listen_port1",10001Specifikuje naslouchací port pro IP přístup na port1.
at^sccfg="listen_port2",10002Specifikuje naslouchací port pro IP přístup na port2.
Port 1 (RS 232)Kapitola 3.3
at^scport1="baudrate",115200

Nastaví baudovou rychlost na 115200 bd/s.

at^scport1="data_bits",8Nastaví počet datových bitů na 8.
at^scport1="stop_bits",2

Nastaví počet stop bitů na 2. 

at^scport1="parity",2Nastaví typ paritního zabezpečení. 
at^scport1="flowcontrol",1Nastaví typ řízení toku.
at^scport1="save"

Uloží provedené změny.

at^scport1="restart"

Provede restart rozhraní.

at^scport1="srestart"

Uloží provedené změny a provede restart rozhraní.

at^scport1?

Zobrazí aktuálně nastavené hodnoty rozhraní.

at^scport1=?

Zobrazí možnosti nastavení hodnot na rozhraní.

at^sc232tmclose=5

Nastaví parametr tmclose na 5 s.

at^sc232tmclose?

Zobrazí aktuální nastavení.

at^sc232tmclose=?

Zobrazí možnosti nastavení.

Port 2 (RS 485/M-Bus/RS-232)Kapitola 3.3
at^scport2="baudrate",9600Nastaví baudovou rychlost na 9600 bd/s.
at^scport2="data_bits",8Nastaví počet datových bitů na 8.
at^scport2="stop_bits",2

Nastaví počet stop bitů na 2. 

at^scport2="parity",2

Nastaví typ paritního zabezpečení. 

at^scport2="save"Uloží provedené změny.
at^scport2="restart"

Provede restart rozhraní.

at^scport2="srestart"

Uloží provedené změny a provede restart rozhraní.

at^scport2?

Zobrazí aktuálně nastavené hodnoty rozhraní.

at^scport2=?

Zobrazí možnosti nastavení hodnot na rozhraní.

Reléové výstupyKapitola 3.1
at^screl1?Zjistí, v jakém stavu se nachází relé 1.
at^screl1=0

Přepne relé 1 do stavu rozepnuto.

at^screl1=0,0

Přepne relé 1 do stavu rozepnuto. Po restartu terminálu bude relé v poloze rozepnuto.

at^screl1=0,1

Přepne relé 1 do stavu rozepnuto. Po restartu terminálu bude relé v poloze sepnuto.

at^screl1=0,2

Přepne relé 1 do stavu rozepnuto.

Po restartu terminálu bude relé v poloze, ve které se nacházelo před restartem.

at^screl1=1

Přepne relé 1 do stavu sepnuto.

at^screl1=1,0

Přepne relé 1 do stavu sepnuto. Po restartu terminálu bude relé v poloze rozepnuto.

at^screl1=1,1

Přepne relé 1 do stavu sepnuto. Po restartu terminálu bude relé v poloze sepnuto.

at^screl1=1,2

Přepne relé 1 do stavu sepnuto.

Po restartu terminálu bude relé v poloze, ve které se nacházelo před restartem.

at^screl2?Zjistí, v jakém stavu se nachází relé 2.
at^screl2=0

Přepne relé 2 do stavu rozepnuto.

at^screl2=0,0

Přepne relé 2 do stavu rozepnuto. Po restartu terminálu bude relé v poloze rozepnuto.

at^screl2=0,1

Přepne relé 2 do stavu rozepnuto. Po restartu terminálu bude relé v poloze sepnuto.

at^screl2=0,2

Přepne relé 2 do stavu rozepnuto.

Po restartu terminálu bude relé v poloze, ve které se nacházelo před restartem.

at^screl2=1

Přepne relé 2 do stavu sepnuto.

at^screl2=1,0

Přepne relé 2 do stavu sepnuto. Po restartu terminálu bude relé v poloze rozepnuto.

at^screl2=1,1

Přepne relé 2 do stavu sepnuto. Po restartu terminálu bude relé v poloze sepnuto.

at^screl2=1,2

Přepne relé 2 do stavu sepnuto.

Po restartu terminálu bude relé v poloze, ve které se nacházelo před restartem.

ADC – vstupní obvodyKapitola 3.1
at^scadc1="get_value"Provede měření a odešle naměřenou hodnotu.
at^scadc1="adc_value"

Provede měření a vrátí hodnotu z A/D převodníku.

at^scadc1="calib_min"Kalibrace rozhraní podle aktuálně změřené hodnoty.
at^scadc1="calib_max"Kalibrace rozhraní podle aktuálně změřené hodnoty.
at^scadc1="threshold_low",1200Manuální nastavení kalibrace (minimální hodnoty).
at^scadc1="threshold_high",2500Manuální nastavení kalibrace (maximální hodnoty).
at^scadc1="save"

Uloží provedené změny.

at^scadc1?

Zobrazí aktuálně nastavené hodnoty rozhraní.

at^scadc1=?

Zobrazí možnosti nastavení hodnot na rozhraní.

at^scadc2="get_value"Provede měření a odešle naměřenou hodnotu.
at^scadc2="adc_value"

Provede měření a vrátí hodnotu z A/D převodníku.

at^scadc2="calib_min"Kalibrace rozhraní podle aktuálně změřené hodnoty.
at^scadc2="calib_max"Kalibrace rozhraní podle aktuálně změřené hodnoty.
at^scadc2="threshold_low",1200Manuální nastavení kalibrace (minimální hodnoty).
at^scadc2="threshold_high",2500Manuální nastavení kalibrace (maximální hodnoty).
at^scadc2="save"

Uloží provedené změny.

at^scadc2?

Zobrazí aktuálně nastavené hodnoty rozhraní.

at^scadc2=?

Zobrazí možnosti nastavení hodnot na rozhraní.

at^scadc3="get_value"Provede měření a odešle naměřenou hodnotu.
at^scadc3="adc_value"

Provede měření a vrátí hodnotu z A/D převodníku.

at^scadc3="calib_min"Kalibrace rozhraní podle aktuálně změřené hodnoty.
at^scadc3="calib_max"Kalibrace rozhraní podle aktuálně změřené hodnoty.
at^scadc3="threshold_low",1200Manuální nastavení kalibrace (minimální hodnoty).
at^scadc3="threshold_high",2500Manuální nastavení kalibrace (maximální hodnoty).
at^scadc3="save"

Uloží provedené změny.

at^scadc3?

Zobrazí aktuálně nastavené hodnoty rozhraní.

at^scadc3=?

Zobrazí možnosti nastavení hodnot na rozhraní.

at^scdin1="get_value"Provede měření a odešle naměřenou hodnotu.
at^scdin1="adc_value"

Provede měření a vrátí hodnotu z A/D převodníku.

at^scdin1="calib_min"Kalibrace rozhraní podle aktuálně změřené hodnoty.
at^scdin1="calib_max"Kalibrace rozhraní podle aktuálně změřené hodnoty.
at^scdin1="threshold_low",200Manuální nastavení kalibrace (minimální hodnoty).
at^scdin1="threshold_high",250Manuální nastavení kalibrace (maximální hodnoty).
at^scdin1="save"

Uloží provedené změny.

at^scdin1?

Zobrazí aktuálně nastavené hodnoty rozhraní.

at^scdin1=?

Zobrazí možnosti nastavení hodnot na rozhraní.

at^scdin2="get_value"Provede měření a odešle naměřenou hodnotu.
at^scdin2="adc_value"

Provede měření a vrátí hodnotu z A/D převodníku.

at^scdin2="calib_min"

Kalibrace rozhraní podle aktuálně změřené hodnoty.

at^scdin2="calib_max"Kalibrace rozhraní podle aktuálně změřené hodnoty.
at^scdin2="threshold_low",200Manuální nastavení kalibrace (minimální hodnoty).
at^scdin2="threshold_high",250Manuální nastavení kalibrace (maximální hodnoty).
at^scdin2="save"

Uloží provedené změny.

at^scdin2?

Zobrazí aktuálně nastavené hodnoty rozhraní.

at^scdin2=?

Zobrazí možnosti nastavení hodnot na rozhraní.

at^scdin3="get_value"Provede měření a odešle naměřenou hodnotu.
at^scdin3="adc_value"

Provede měření a vrátí hodnotu z A/D převodníku.

at^scdin3="calib_min"

Kalibrace rozhraní podle aktuálně změřené hodnoty.

at^scdin3="calib_max"Kalibrace rozhraní podle aktuálně změřené hodnoty.
at^scdin3="threshold_low",200Manuální nastavení kalibrace (minimální hodnoty).
at^scdin3="threshold_high",250Manuální nastavení kalibrace (maximální hodnoty).
at^scdin3="save"

Uloží provedené změny.

at^scdin3?

Zobrazí aktuálně nastavené hodnoty rozhraní.

at^scdin3=?

Zobrazí možnosti nastavení hodnot na rozhraní.

S0 – pulsní vstupKapitola 3.1
at^scpulse1="state"Zjištění aktuálního stavu.
at^scpulse1="get_value"Vyčtení stavu počitadla.
at^scpulse1="set_value",100Nastaví okamžitý počet pulsů.
at^scpulse1="stimer",60Nastaví, jak často se hodnota počítadla ukládá do paměti EEPROM.
at^scpulse1="start"

Zapne počítání na vstupu jedna.

at^scpulse1="stop"Vypne počítání na vstupu jedna.
at^scpulse1="clear"Vynuluje počítadlo.
at^scpulse1="save"Manuální uložení hodnoty.
at^scpulse1?Zobrazí aktuálně nastavené hodnoty.
at^scpulse1=?Zobrazí možnosti nastavení.
at^scpulse2="state"Zjištění aktuálního stavu.
at^scpulse2="get_value"
Vyčtení stavu počitadla.
at^scpulse2="set_value",100Nastaví okamžitý počet pulsů.
at^scpulse2="stimer",60Nastaví, jak často se hodnota počítadla ukládá do paměti EEPROM.
at^scpulse2="start"

Zapne počítání na vstupu dva.

at^scpulse2="stop"Vypne počítání na vstupu dva.
at^scpulse2="clear"Vynuluje počítadlo.
at^scpulse2="save"Manuální uložení hodnoty.
at^scpulse2?Zobrazí aktuálně nastavené hodnoty.
at^scpulse2=?Zobrazí možnosti nastavení.
at^scpulse3="state"Zjištění aktuálního stavu.
at^scpulse3="get_value"
Vyčtení stavu počitadla.
at^scpulse3="set_value",100

Nastaví okamžitý počet pulsů.

at^scpulse3="stimer",60Nastaví, jak často se hodnota počítadla ukládá do paměti EEPROM.
at^scpulse3="start"

Zapne počítání na vstupu tři.

at^scpulse3="stop"Vypne počítání na vstupu tři.
at^scpulse3="clear"Vynuluje počítadlo.
at^scpulse3="save"Manuální uložení hodnoty.
at^scpulse3?Zobrazí aktuálně nastavené hodnoty.
at^scpulse3=?Zobrazí možnosti nastavení.
Nastavení ETHKapitola 3.1
at^sceth="ip_method","DHCP"Nastavuje režim nastavení IP adresy.
at^sceth="local_mac"Vypíše aktuálně používanou MAC adresu.
at^sceth="local_ip"Vypíše aktuálně používanou IPv4 adresu.
at^sceth="fixed_ip","192.168.1.1"

Ruční nastavení IP adresy.

at^sceth="mask","255.255.255.0"

Ruční nastavení síťové masky.

at^sceth="gateway","192.168.1.254"

Ruční nastavení výchozí brány.

at^sceth="dns1","0.0.0.0"

Ruční nastavení primárního DNS.

at^sceth="dns2","0.0.0.0"

Ruční nastavení sekundárního DNS.

at^sceth="save"

Uloží provedené změny.

at^sceth="restart"

Provede restart ethernetového portu.

at^sceth="srestart"

Uloží provedené změny a provede restart ethernetového portu.

at^sceth?Zobrazí aktuálně nastavené hodnoty.
at^sceth=?Zobrazí možnosti nastavení.
at^scchprim="GSM"Nastaví primární kanál, přes který budou vytvářena spojení.
at^scchprim?Zobrazí aktuálně nastavené hodnoty.
at^scchled1="GSM"Nastavuje zobrazovací funkci LED diody.
at^scchled1?Zobrazí aktuálně nastavené hodnoty.

Autorizace přístupu podle IP adresKapitola 3.9
at^sccfg="auth_ip",1

Zapne nebo vypne autorizaci přístupu podle IP adres.

at^scipauth="add","54.182.153.21"Přidává další IP adresu do seznamu. 
at^scipauth="remove",2Smaže zvolenou IP adresu ze seznamu.
at^scipauth="clear"

Smaže všechny adresy ze seznamu.

at^scipauth?Zobrazí aktuálně nastavené hodnoty.
at^scipauth=?Zobrazí možnosti nastavení.
Přesměrování portůKapitola 3.9
AT^SCPFWD="ADD","TCP",7007,"10.0.25.15",50554Přidává další pravidlo do seznamu. 
AT^SCPFWD="remove",2Smaže zvolené pravidlo ze seznamu.
AT^SCPFWD="clear"

Smaže všechny pravidla ze seznamu.

AT^SCPFWD?Zobrazí aktuálně nastavené hodnoty.
AT^SCPFWD=?Zobrazí možnosti nastavení.
Hodiny reálného časuKapitola 3.1
at^scclk?Zobrazí aktuální čas.
at^scclk="RR/MM/DD,hh:mm:ss+ZZzz"Nastaví hodiny reálného času.

WM-Bus – správa měřičůKapitola 3.6

at^scwmbfilter="dev_add","MAN",12345678,01,07,600

Přidá měřič do tabulky. Perioda vyčítání je 600 s.

at^scwmbfilter="dev_add","MAN",12345678,01,07

Přidá měřič do tabulky. Uloží všechny zprávy.
at^scwmbfilter="dev_remove",1Smaže měřič z tabulky odečítaných měřičů.
at^scwmbfilter="dev_clear"

Smaže celou tabulku odečítaných měřičů.

at^scwmbfilter="key_add",1,A5B95C144134DE257AF2ED4F384C7EB7

Nastaví šifrovací klíč pro měřič 1.
at^scwmbfilter="key_remove",1Smaže měřič z tabulky odečítaných měřičů.
at^scwmbfilter="cf_discard",1Přepne do režimu, kdy zahazuje zachycené zprávy ve formátu Compact Frame (CF).

at^scwmbfilter="cf_discard"

Zobrazí aktuální nastavenou hodnotu.
at^scwmbfilter="save"Uloží nastavené hodnoty, zařízení a klíče do paměti zařízení.
at^scwmbfilter="sniff"Přepne WMbus modul do promiskuitního módu a začne vypisovat přijaté packety.

at^scwmbfilter?

Zobrazí aktuálně nastavenou tabulku měřičů.

at^scwmbfilter=?

Zobrazí možnosti nastavení Wireless M-Bus rozhraní.
WM-Bus – správa rozhraní modul 1Kapitola 3.6

at^scwmbus1="mode",11

Nastavuje mód, ve kterém bude zařízení pracovat.

at^scwmbus1="mode"

Zobrazí aktuální nastavenou hodnotu.

at^scwmbus1="rf_channel",1

Parametr určuje vysílací kanál WMbus.

at^scwmbus1="rf_channel"

Zobrazí aktuální nastavenou hodnotu.

at^scwmbus1="rf_data_rate",1

Určuje velikost datových rámců. (Pouze pro některé moduly)

at^scwmbus1="rf_data_rate"

Zobrazí aktuální nastavenou hodnotu.

at^scwmbus1="preamble_len",0

Určuje formát rámce.

at^scwmbus1="preamble_len"

Zobrazí aktuální nastavenou hodnotu.

at^scwmbus1="module_type"

Zobrazuje informace o WMbus modulu.

at^scwmbus1="restart"

Provede restart WMbus modulu.

at^scwmbus1?

Zobrazí aktuálně nastavené hodnoty rozhraní.

at^scwmbus1=?

Zobrazí možnosti nastavení Wireless M-Bus modulu.
WM-Bus – správa rozhraní modul 2Kapitola 3.6

at^scwmbus2="mode",11

Nastavuje mód, ve kterém bude zařízení pracovat.

at^scwmbus2="mode"

Zobrazí aktuální nastavenou hodnotu.

at^scwmbus2="rf_channel",1

Parametr určuje vysílací kanál WMbus.

at^scwmbus2="rf_channel"

Zobrazí aktuální nastavenou hodnotu.

at^scwmbus2="rf_data_rate",1

Určuje velikost datových rámců. (Pouze pro některé moduly)

at^scwmbus2="rf_data_rate"

Zobrazí aktuální nastavenou hodnotu.

at^scwmbus2="preamble_len",0

Určuje formát rámce.

at^scwmbus2="preamble_len"

Zobrazí aktuální nastavenou hodnotu.

at^scwmbus2="module_type"

Zobrazuje informace o WMbus modulu.

at^scwmbus2="restart"

Provede restart WMbus modulu.

at^scwmbus2?

Zobrazí aktuálně nastavené hodnoty rozhraní.

at^scwmbus2=?

Zobrazí možnosti nastavení Wireless M-Bus modulu.
AMSKapitola 3.8
AT^SCAMS=?Vypíše seznam příkazů pro ovládání modulu AMS.
AT^SCAMS?Vypíše obsah tabulky zařízení obsluhovaných modulem AMS.
AT^SCAMS="ENABLE",1Vypíše aktuální stav zapnuto/vypnuto AMS modulu.
AT^SCAMS="RETRY",5Nastavení hodnoty počtu opakování vyčítání dat ze zařízení.
AT^SCAMS="RETRY"Zjištění aktuálně nastavené hodnoty počtu opakování vyčítání dat.
AT^SCAMS="DEV_ADD",2,2,"128","1H"Přidá do tabulky zařízení připojené na port číslo 2.
AT^SCAMS="DEV_ADD",128,"AIN_DIN","2/DIN","2H"Přidá do tabulky zařízení připojené na port A/D vstupů.
AT^SCAMS="DEV_REMOVE",4Odstraní zařízení s indexem 4 v tabulce zařízení.
AT^SCAMS="DEV_CLEAR"Odstranění všech zařízení z tabulky zařízení.
AT^SCAMS="DEV_INTERVAL",3,"1H"Zařízení s indexem 3 v tabulce zařízení změní časový interval odečtu na 1 hodinu.
AT^SCAMS="DEV_INTERVAL","ALL","30M"Všechna zařízení uvedená v tabulce zařízení změní časový interval odečtu na 30 minut.
AT^SCAMS="DIRECT_READ",2,1,"947833"Provede okamžitý odečet a výpis odečtených data pro definované zařízení.
AT^SCAMSADD=2,2,"default","2h",3Provede detekci zařízení na sběrnici.
AT^SCDATA=?Vypíše seznam příkazů pro ovládání modulu čtení uložených datových záznamů.
AT^SCDATA="MESS_CNT"Čtení uložených datových záznamů vrátí počet uložených datových záznamů.
AT^SCDATA="GET_SPACE"Vrátí velikost dostupné paměti pro ukládání datových záznamů.
AT^SCDATA="GET_OLDEST",5Slouží pro hromadné vyčítání "5" zpráv.

AT^SCDATA="GET_FILTERED",

"RECORD_TYPE==WMBUS"

Vypíše všechny datové záznamy obsažené v paměti datových záznamů.
AT^SCDATA="DEL_OLDEST"Smaže nejstarší záznam.
AT^SCDATA="DEL_OLDEST",5Smaže 5 nejstarších záznamů.
AT^SCDATA="DEL_ALL"Smaže všechny záznamy v datové oblasti.
ZigBeeKapitola 3.7
AT^SCZB="ADD",00124B00042635C1,6Přidá zařízení do tabulky.
AT^SCZB?Vyčte tabulku měřičů.
AT^SCZB="DEL",4Odebere zvolené zařízení z tabulky.
AT^SCZB="CLEAR"Smaže všechna zařízení z tabulky. 
AT^SCZB="PANID",0458Nastaví identifikátor sítě na hodnotu zadanou v parametru. 
AT^SCZB="PANID_READ"

Vyčte aktuální hodnotu parametru PANID.

AT^SCZB="CHANNEL",00001000Nastaví používaný kanál na hodnotu zadanou v parametru. 
AT^SCZB="CHANNEL_READ"Vyčte aktuální nastavenou hodnotu. 
AT^SCZB="PRECFGKEY"[,<32 HEX>]
Nastaví používaný předsdílený klíč pro šifrovanou komunikaci.
AT^SCZB="PRECFGKEY_ENABLE",1Zapne nebo vypne odesílání šifrovacího klíče.
AT^SCZB="TCLK"[,<32 HEX>]Nastaví šifrovací klíč pro vyjednávání a přenos komunikačního klíče.
AT^SCZB="IEEE_ADDR"

Vyčte a zobrazí vlastní IEEE adresu ZigBee rozhraní. 

AT^SCZB="MODULE_TYPE"

Vyčte a zobrazí informace o modulu.

AT^SCZB="RESTART"Provede restart rozhraní a vytvoří novou síť PAN.
AT^SCZB="POLL",6Vyčte a aktualizuje data v tabulce zařízení pro definované zařízení.
AT^SCZB="POLL_TIME",500Vyčte a aktualizuje data v tabulce zařízení pro všechny automaticky.
AT^SCZB="PERMIT_JOIN",2,60Povolí přijímat nová zařízení do sítě.
AT^SCZB="PERMIT_JOIN_ALL",120Povolí všem zařízením v tabulce přijímat nová zařízení do sítě.
AT^SCZB="ANLGVAL",<dev_id>,<EP>

Vyčte hodnotu analogového vstupu v zařízení na zvoleném end_pointu.

AT^SCZB="BASIC",<dev_id>,<EP>Vyčte všechny hodnoty uvedené v BASIC clusteru.
AT^SCZB="DEVTEMP",<dev_id>,<EP>

Vyčte aktuální teplotu zařízení.

AT^SCZB="FAN",<dev_id>,<EP>

Vrátí aktuální stav větráku.

AT^SCZB="FAN_MODE",<dev_id>,<EP>,4

Nastaví mód větráku na nastavenou hodnotu.

AT^SCZB="HMDT",<dev_id>,<EP>

Vrátí hodnotu vlhkosti v % s přesností na 2 desetinná místa.

AT^SCZB="LC",<dev_id>,<EP>Vrátí úroveň Level Control parametru. 
AT^SCZB="LC_MOVE_TO_LEVEL",<dev_id>,<EP>,50,10Nastavuje úroveň parametru Level Control (pozici klapky).
AT^SCZB="METER",<dev_id>,<EP>Vypíše okamžité hodnoty spotřeby.
AT^SCZB="MSTVAL",<dev_id>,<EP>Vyčte hodnotu takzvaného Multi State Value.
AT^SCZB="ONOFF",<dev_id>,<EP>

Vrátí hodnotu 1/0 v závislosti na okamžitém nastavení.

AT^SCZB="ONOFF_SET",<dev_id>,<EP>,1Nastaví spínač na hodnotu uvedenou v parametru.
AT^SCZB="TEMP",<dev_id>,<EP>

Vrátí hodnotu teploty ve °C s přesností na dvě desetinná místa.

AT^SCZB="THERM",<dev_id>,<EP>

Vyčte a zobrazí nastavený mód termostatu.

AT^SCZB="THERM_MODE",<dev_id>,<EP>,00Nastaví mód termostatu dle nastavené hodnoty.
AT^SCZB="THERM_TEMP_HEAT",<dev_id>,<EP>,20,00Nastaví teplotu, na kterou se má ohřívat.
AT^SCZB="THERM_TEMP_COOL",<dev_id>,<EP>,20,00
Nastaví teplotu, na kterou se má chladit.
AT^SCZB="TIME",<dev_id>,<EP>

Vrátí aktuální nastavenou hodnotu času a status času.

AT^SCZB="TIME_SET",<dev_id>,<EP>,<utc_time>Příkaz nastaví čas v zařízení na hodnotu nastavenou v parametru.
AT^SCZB="GROUP_ADD",<dev_id>,<EP>,1,group1Přidá zařízení se zvoleným dev_id do skupiny definované v group_id. 
AT^SCZB="GROUP_MEMBERSHIP",<dev_id>,<EP>,1Vrátí řetězec YES, pokud je zařízení definované v dev_id součástí skupiny definované v group_id.
AT^SCZB="GROUP_REMOVE",<dev_id>,<EP>,1

Vymaže zařízení specifikované v dev_id ze skupiny dané v group_id.

AT^SCZB="GROUP_REMOVE_ALL",<dev_id>,<EP>

Vymaže zařízení specifikované v dev_id ze všech skupin.

AT^SCZB="SCENE_RECALL_ALL",<group_id>,<scene_id>Ve všech zařízeních ve skupině definované v group_id vyvolá příkaz spuštění scénáře definovaného ve scene_id.
AT^SCZB="IDENTIFY",<dev_id>,<EP>Pouze pro vnitřní použití. Nenastavuje se!
AT^SCZB="IDENTIFY_START",<dev_id>,<EP>Pouze pro vnitřní použití. Nenastavuje se!
AT^SCZB="2NCST",<dev_id>,<EP>Pouze pro vnitřní použití. Nenastavuje se!
AT^SCZB="2NCST_WRITE",<dev_id>,<EP>Pouze pro vnitřní použití. Nenastavuje se!
SC pingKapitola 3.5
AT^SCPING="host","8.8.8.8"

Nastavuje IP adresu Hosta, na kterého se bude odesílat ICMP požadavek.

AT^SCPING="interval",5

Interval se zadává v minutách. 0 znamená, že periodické pingy jsou deaktiovány.

AT^SCPING="test"Přikaz "test" slouží k testování konfigurace před uložením.
AT^SCPING="save"

Uloží provedené změny.

AT^SCPING="restart"

Provede restart dané funkce.

AT^SCPING="srestart"

Uloží provedené změny a okamžitě přenastaví parametry pingu.

AT^SCPING?Zobrazí aktuálně nastavené hodnoty rozhraní.
AT^SCPING=?

Zobrazí možnosti nastavení hodnot na rozhraní.

Uživatelsky definované funkceKapitola 3.5
AT^SCUDF="ADD","AIN1>=50:SMS P[+420123456789] m[alarm]"Provede přidání podmínky do seznamu nastavených podmínek.
AT^SCUDF="CLEAR"

Vymaže všechny podmínky z paměti terminálu.

AT^SCUDF="REMOVE",2

Vymaže podmínku se zvoleným ID.

AT^SCUDF? 

Vypíše všechny uložené podmínky.

AT^SCUDF=?

Zobrazí možnosti nastavení.

AT^SCUDF="add","AIN1>50:SAVE"AT příkaz pro uložení podmínky.
AT^SCUDF="add","AIN1>50:REL1 r[1]"
AT příkaz pro přepnutí stavu relé.

AT^SCUDF="add","AIN1>50:SMS p[+420123456789]

 m[text 1]"

AT příkaz pro poslání SMS. 

AT^SCUDF="add","AIN1>50:TCP i[62.134.22.87:8026]

m[text 1]"

AT příkaz pro poslání TCP zprávy.
AT^SCUDF="add","AIN1>50:CNT1 d[1]"AT příkaz pro inkrementaci počítadla.
General Commands 
ATNeprovádí žádnou akci a vždy se na něj odesílá odpověď OK.
ATE

Vypne echo (přestanou se zobrazovat odeslané příkazy a zobrazují se pouze odpovědi).

ATE0Vypne echo.
ATE1

Zapne echo.

at+cgmi

Zobrazí výrobce zařízení – 2N Telekomunikace a.s.

at+cgmm

Zobrazí model zařízení.

at+cgmr

Zobrazí aktuální verzi firmware. x.x.x.x.x

at+cgsn

Zobrazí IMEI GSM modulu.

ATI

Zobrazí model zařízení.

ATI3

Zobrazí aktuální verzi firmware. x.x.x.x.x

ATI4

Zobrazí sériové číslo.

ATI5Zobrazí osazení jednotlivých slotů moduly a jejich sériová čísla.
ATO

Přepne port z příkazového do transparentního módu.

ATA

Přepne port z příkazového do transparentního módu.

ATH

Ukončí (odmítne) vyzvánění příchozího TCP spojení.

ATS0?Stav nastavení automatického přijímání příchozích spojení.
ATS0=5Nastaví počet zazvonění do automatického vyzvednutí.
at^sc232at=1Nastaví AT mód po zapnutí zařízení.
at^sc232at=?

Zobrazí možnosti nastavení automatického zapínání AT módu.

at^sccfgall?

Zobrazí Aktuálně nastavené hodnoty všech rozhraní.

Ostatní příkazy – boot, state, service, others 

at^scupg="http://star.2n.cz/~fejfar/SmartCOM_SC_vxx.bin"

Příkaz slouží pro upgrade firmwaru.
at^screstartProvede restart daného terminálu.
at^scfresProvede Factory reset.
at^scop?Zobrazí GSM operátora.
at^scms?Specifikace GSM modulu.
at^iccid?

Zobrazí číslo SIM karty (Integrated Circuit Card IDentifier).

at^scpras?

Zobrazí zbývající počet pokusů pro zadání PINu.

at^sig?

Zobrazí intenzitu signálu přepočtenou na dBm.

at^scerr?

Vypíše stav chybového bufferu.

at^scerrclear

Smaže obsah chybového bufferu.