2.1 Před zahájením instalace

Kontrola úplnosti výrobku

Před započetím instalace si zkontrolujte, zda je balení 2N® EasyGate IP kompletní dle následující tabulky:

1x2N® EasyGate IP
1xdržák na zeď nebo DIN lištu
2x

hmoždinka (6 mm) s vruty (4,5 x 40 mm)

1xšroub k upevnění zařízení v držáku
1xanténa
1xFXS kabel
1xnapájecí zdroj
1xzkrácený manuál
4xbaterie typu NiMH type AA, 1.2 V / 2100 mAh
1x2pinová svorka
1x3pinová svorka

Podmínky instalace

 • 2N® EasyGate IP je určen k umístění na svislou plochu. 
 • 2N® EasyGate IP je třeba umístit s ohledem na kvalitu signálu – lze ověřit signalizací LED indikátoru nebo informaci zobrazit ve webovém rozhraní zařízení.
 • Vzhledem k vyzařovanému elektromagnetickému rušení umístěte 2N® EasyGate IP mimo dosah citlivých přístrojů a lidského těla. Instalované zařízení je určeno k trvalému provozu v minimální vzdálenosti 20 cm od uživatele.
 • Povolený rozsah pracovních teplot je uveden v kapitole 8. Technické parametry.
 • 2N® EasyGate IP není možné provozovat na místech s přímým slunečním zářením nebo v blízkosti tepelných zdrojů.
 • 2N® EasyGate IP je určen do vnitřních prostor. Nesmí být vystaven dešti, stékající vodě, kondenzující vlhkosti, mlze apod.
 • 2N® EasyGate IP nesmí být vystaven agresivním plynům, výparům kyselin, rozpouštědel apod.
 • 2N® EasyGate IP není určen do prostředí se zvýšenými vibracemi, jako jsou dopravní prostředky, strojovny apod.
 • Nad i pod 2N® EasyGate IP je třeba ponechat volný prostor na kabely a na proudící vzduch, který odvádí vznikající teplo.
 • Nevhodné umístění 2N® EasyGate IP nebo antény v blízkosti televizních, rozhlasových nebo jiných přístrojů citlivých na vysokofrekvenční pole může mít nežádoucí vliv na jejich funkci.

Upozornění

 • Ověřte, že máte k dispozici vše potřebné pro uvedení 2N® EasyGate IP do provozu (SIM kartu, analogový telefon nebo FXO port ústředny případně kabel USB-C pro propojení zařízení s PC).

Varování

 • Pouze svislá poloha instalace, kdy konektory směřují dolů, zaručuje voděodolnost zařízení. Při jiné poloze instalace může dojít k vniknutí vody a nevratnému poškození zařízení.