5.1 Stav

Záložka Stav slouží zároveň i jako domovská obrazovka po přihlášení do webového rozhraní 2N® EasyGate IP. Vlevo je zobrazen seznam 8 konfigurovatelných sekcí. Obnovení nastavení stránky, změna jazyka, hesla a odhlášení z webového rozhraní zařízení je možné v pravém horním rohu.

V menu Stav jsou přehledně zobrazeny aktuální informace o zařízení.

  • Verze firmware – uvádí číslo verze firmwaru, který je nahraný v zařízení.
  • Čas UTC – uvádí aktuální čas pro místo, kde je zařízení instalováno.
  • Čas od startu – uvádí čas, po který je zařízení v provozu.
  • Název sítě – uvádí název sítě operátora aktivní SIM karty.
  • Data – uvádí informaci o dostupnosti datového připojení (připojeno, odpojeno, chyba SIM).
  • My2N – uvádí informaci o připojení k My2N.
  • SIP – uvádí informaci o stavu SIP připojení.
  • Baterie – uvádí informaci o stavu baterie.

Chyba SIM

  • Chyba SIM se zobrazuje v případě, kdy není SIM karta vložena správně nebo je vložena SIM karta s nastaveným PIN kódem. Pokud se zobrazuje stav pro data jako odpojeno, pravděpodobně to znamená, že jsou data SIM karty vyčerpána.