5.2 Síť / SIM1

Tato záložka umožňuje nastavení SIM karty vložené do slotu s označením SIM 1, její aktivaci, nastavení parametru APN operátora. SIM 1 slouží jako primární SIM karta.

  • SIM slot – povoluje/zakazuje funkce SIM karty
  • APN – parametr nastavení pro přístup k internetu. Správné znění APN pro nastavení ověřte u operátora.
  • Typ autentizace – typ autentizace sítě.
  • Uživatelské jméno – uživatelské jméno pro datové připojení.
  • Heslo – heslo pro datové připojení.

Upozornění

  • Bez správně vyplněné hodnoty APN nelze připojit data do zařízení.