5.2.2 VoLTE

Záložka VoLTE umožňuje nastavit službu VoLTE, která slouží k přesměrování hovorů přes síť LTE. Ujistěte se zda je tato funkce vaším operátorem podporována.


  • IMS – povoluje/zakazuje přesměrování hovorů přes LTE síť na zařízení.
  • Stav IMS – uvádí stav funkce pro přesměrování hovorů do LTE sítě.
  • Automatický výběr MBN – umožňuje automaticky nastavit profil operátora. Seznam profilů je zobrazen v logu po startu zařízení.
  • Název MBN profilu – název profilu operátora pro funkci VoLTE.
  • Interní databáze MBNpovolením dojde k použití 2N databáze pro aktualizaci profilů.
  • MBN soubor – multi boot binární firmware, je nutné nahrát soubor MBN dodaný operátorem pro identifikaci v síti operátora.

Upozornění

  •  Pro přesměrování hovorů přes síť LTE je nutné nahrát MBN firmware dodaný vaším operátorem do zařízení 2N® EasyGate IP.