5.2.3 WWAN

WWAN nebo Wireless Wide Area Network je bezdrátová širokopásmová síť. Síť WWAN využívá síťovou infrastrukturu mobilních operátorů k poskytování bezdrátového připojení uživatelům ve velkých oblastech. V této záložce lze vybrat technologii sítě operátora, přes kterou mají být hovory směrovány, a umožňuje povolit/zakázat datové připojení. Záložka zobrazuje informaci právě aktivní SIM karty.

 • MCC + MNC – uvádí kód země a kód sítě operátora.
 • IMSI – uvádí číslo přidělené mobilním operátorem SIM kartě.
 • ICCID – uvádí sériové číslo SIM karty.
 • Výběr sítě vybírá požadovanou technologii sítě.
 • Technologie sítě zobrazuje používanou technologii sítě.
 • Signál sítěuvádí sílu signálu sítě.
 • Kvalita signálu – bude implementováno v budoucnosti.
 • Stav sítě – uvádí aktuální stav připojení do sítě operátora.
 • Aktivní SIM slot – uvádí označení SIM slotu, kde je vložena SIM karta, která momentálně umožňuje funkci volání.
 • Stav SIM – uvádí aktuální stav aktivní SIM karty.
 • Zapnout data – umožňuje zapnout/vypnout data mobilního operátora.
 • Datové připojení – uvádí aktuální stav datového připojení.