5.4 SIP / Základní nastavení

Záložka SIP / Základní nastavení slouží k nastavení všech potřebných pověření SIP, včetně certifikátů pro zabezpečený SIP.

Povolte službu SIP a uložte nastavení. Vyplňte telefonní číslo a autorizační ID, pokud se liší od telefonního čísla. Zadejte heslo a věnujte pozornost rozlišování malých a velkých písmen. Vyplňte adresu serveru SIP.

Tento postup zaregistruje SIP. Stav SIP lze ověřit na této záložce nebo v záložce Stav, kde se zobrazují obecné informace o zařízení.

 • Služba – povoluje/zakazuje hovory SIP.
 • Stav – uvádí stav SIP.
 • Telefonní číslo – umožňuje vyplnit číslo, které bude jednoznačně identifikovat zařízení při volání.
 • Autorizační ID – umožňuje nastavit ID, které bude jednoznačně identifikovat zařízení.
 • Heslo – umožňuje nastavit heslo pro registraci.
 • Server – umožňuje nastavit URL serveru SIP Proxy.
 • Port serveru – umožňuje nastavit port serveru. Hodnota 0 slouží k automatickému výběru pro spojení s protistranou.
 • Lokální port – umožňuje nastavit lokální port. Hodnota 0 slouží k automatickému výběru pro spojení s protistranou. 
 • Povolení registrace – povoluje/zakazuje registraci hovory SIP.
 • Platnost registrace – umožňuje nastavit časový limit pro opětovnou registraci.
 • Typ transportu – umožňuje vybrat metodu signalizace SIP:
  • UDP – nejčastěji používaný nezabezpečený signalizační protokol.
  • TLS – zabezpečený protokol, kdy jsou hovory SIP zabezpečeny proti odposlechu a úpravám třetích stran.