5.4.2 SIP ostatní

Záložka SIP ostatní nastavuje další vlastnosti tónové volby.


  • DTMF přenos – nastavuje metodu přenosu tónové volby:
    • inBand
    • RTP DTMF
    • info (RFC(2976)
  • Zpoždění zvuku – nastavuje časovou hodnotu v ms pro zpoždění zvuku v rozsahu od 0 do 2 000 ms. Slouží k potlačení DTMF v hlasovém kanále. Minimální časová hodnota pro potlačení DTMF je 1 ms.