5.7 Telefonie / Vytáčení

Záložka Telefonie / Vytáčení slouží k nastavení parametrů vytáčení hovoru a odchozích hovorů.

  • Čas do vytáčení – umožňuje nastavit časový limit, během kterého 2N® EasyGate IP čeká na další vytáčení.
  • Odchozí hovory – umožňuje nastavit typ odchozího hovoru:
    • Zakázáno – odchozí hovory jsou zakázány.
    • SIP, hlasové – povoluje kombinaci odchozích hovorů SIP i hlasových.
    • Hlasové – povoluje pouze hlasové odchozí hovory.
    • SIP – povoluje pouze odchozí hovory SIP.