5.7.1 Babycall

Záložka Babycall slouží k nastavení automatického volání. Pokud je funkce babycall povolena, je od vyzvednutí telefonu odpočítáván definovaný čas (výchozí hodnota je 5 000 ms). Pokud do vypršení tohoto času nezačnete s volbou, oznámí 2N® EasyGate IP uplynutí času signalizací konce volby a začne automaticky sestavovat hovor na přednastavené telefonní číslo – od tohoto okamžiku je chování 2N® EasyGate IP shodné jako po ukončení volby při normálním odchozím hovoru. Jakákoliv volba během odpočítávání času pro babycall tuto funkci ruší a je uskutečněn normální odchozí hovor.

  • Zapnout – povoluje/zakazuje funkci babycall, automatické volání bez vytáčení.
  • Čas – umožňuje nastavit časovou hodnotu intervalu mezi vyvěšením linky a automatickým zahájením hovoru.
  • Telefonní číslo – umožňuje nastavit telefonní číslo cíle automatického volání.