5.7.7 Ostatní

Záložka Ostatní slouží pro nastavení ostatních parametrů telefonie.

  • RX zisk – umožňuje nastavit zisk linky při příjmu. Výchozí hodnota je −2 dB.
  • TX zisk – umožňuje nastavit zisk zisk linky při přenosu. Výchozí hodnota je −2 dB.
  • Impedance linky – umožňuje nastavit hodnotu impedance linky FXS.
  • Hlasitost tónů – umožňuje nastavit hlasitost DTMF tónů.
  • Povolit AGC – povoluje/zakazuje automatickou regulaci zesílení úrovně signálu na lince.
  • Doba ztlumení DTMF – umožňuje nastavit ztlumení tónové volby.