5.9 Údržba / Konfigurace

Záložka Údržba / Konfigurace slouží ke konfiguraci 2N® EasyGate IP pomocí stažení souboru, správy systému a baterie a k získání systémových informací.

  • Výchozí hodnoty – uvádí o jaký typ 2N® EasyGate IP se jedná. E – Evropa, US – Amerika, AU – Austrálie.
  • Stažení konfigurace – umožňuje stáhnout aktuální konfiguraci zařízení, která může sloužit jako záloha.
  • Upload konfigurace – umožňuje nahrát soubor s konfigurací do zařízení.
  • Počítadlo počtu zápisů – uvádí počet provedených změn konfigurace.
  • ULOŽENÍ CONFIG – aplikuje staženou konfiguraci do zařízení.
  • RESET KONFIGURACE – umožňuje uvést zařízení do výchozího továrního nastavení.