5.9.3 Monitor teploty

Záložka Monitor teploty informuje o teplotním stavu 2N® EasyGate IP.


  • Služba – povoluje/zakazuje funkci zasílání informací o teplotě zařízení do My2N.
  • Teplota – uvádí aktuální teplotu zařízení.
  • Stav – uvádí stav zařízení v rámci nastavených limitů.
  • Spodní limit – umožňuje nastavit hodnotu pro spodní limit teploty.
  • Horní limit – umožňuje nastavit hodnotu horního limitu teploty.
  • Hystereze – umožňuje nastavit hodnotu rozsahu teploty, při kterém dojde ke změně stavu.