5.9.4 Systém

Nabídka Systém zobrazuje systémové informace o zařízení a slouží k nastavení USB připojení 2N® EasyGate IP.

 • Produktové číslo – uvádí produktové nebo také objednací číslo zařízení.
 • Sériové číslo – uvádí sériové číslo zařízení.
 • Bezpečnostní kód – uvádí znění kódu, který slouží k registraci zařízení do 2N® My2N.
 • IMEI – uvádí IMEI číslo zařízení.
 • USB připojení – povoluje/zakazuje možnost připojení do zařízení pomocí USB. Výchozí hodnota je nastavena na dočasně povoleno.
 • USB odblokování – nastavuje možnost odblokování USB. 
 • RESTART – spouští SW restart zařízení. SW restart je indikován na stavových LED pro signalizaci signálu na zařízení.

Po první registraci 2N® EasyGate IP do 2N® Elevator Center pomocí My2N dojde k automatickému zakázání parametru USB připojení. 

CHOVÁNÍ USB PŘIPOJENÍ S USB BLOKOVÁNÍM

USB připojení

USB odblokováníMožnost připojení pomocí USB
 • Povoleno, dočasně povoleno

ANO

 • Připojení do zařízení pomocí USB je možné.
 • Zakázáno
 • Připojení do zařízení pomocí USB není možné. Blokování pro přístup do zařízení pomocí USB lze zrušit pomocí tlačítka RESET na spodní straně zařízení. Přesný postup naleznete v kap. 2.6 Funkce tlačítka RESET. Po dodržení postupu je nutné zařízení resetovat krátkým stiskem tlačítka RESET.
 • Povoleno, dočasně povoleno

NE

 • Připojení do zařízení pomocí USB je možné.
 • Zakázáno
 • Připojení do zařízení pomocí USB není možné. Pro přístup do zařízení je nutné obnovit tovární nastavení pomocí tlačítka RESET na spodní straně zařízení. Přesný postup naleznete v kap. 2.6 Funkce tlačítka RESET