3.2.4.2 Kamera

2N® Indoor View umožňuje nastavit připojení až 16 externích kamer pro stream videa hovoru. Připojit lze běžné externí IP kamery podporující RTSP stream s kodeky MJPEG nebo H.264. Maximální rozlišení přijímaného streamu je 1280 x 720 px. Maximální doporučená snímková frekvence je 30 fps pro H.264 a 15 fps pro MJPEG. Při vyšších snímkových frekvencích může docházet k nežádoucím efektům (snížení plynulosti přehrávání).

  • Kamera povolena – povoluje stahování RTSP streamu z externí IP kamery. Pro správnou funkci je nutné vyplnit platnou adresu RTSP streamu, příp. uživatelské jméno a heslo.

Kliknutím na ikonu plus se otevře seznam zařízení, z nějž je možné vybrat ta zařízení, ke kterým se má kamera přiřadit. Při hovoru se zařízením, ke kterému je kamera přiřazena, bude možné na odpovídací jednotce zobrazit náhled dané kamery a přepínat jej na náhledy dalších přiřazených a povolených kamer.

Kliknutím na ikonu křížku se zruší veškerá přiřazení dané kamery.

Tip

  • Kamery lze k zařízením přiřadit také v nastavení jednotlivých zařízení v Adresář > Zařízení, viz kapitola 3.2.2.1 Zařízení. Změna se po uložení propíše na obě místa.


  • Zobrazované jméno – nastavuje zobrazované jméno u náhledu kamery v adresáři na displeji zařízení. V případě, že je parametr prázdný, zobrazuje se výchozí jméno nastavené pro zvolený jazyk.
  • Adresa RTSP streamu – adresa RTSP streamu IP kamery ve formátu rtsp://ip_adresa_kamera/parametry. Parametry jsou specifické pro daný model připojené IP kamery. Pokud jako externí kameru používáte jiný interkom 2N IP, použijte adresu ve tvaru http://ip_adresa/mjpeg_stream nebo http://ip_adresa/h264_stream. 
  • Uživatelské jméno – jméno uživatele pro autentizaci připojení k externí IP kameře. Parametr je povinný pouze tehdy, pokud externí IP kamera vyžaduje autentizaci.
  • Heslo – heslo pro autentizaci připojení k externí IP kameře. Parametr je povinný pouze tehdy, pokud externí IP kamera vyžaduje autentizaci.
  • Místní port pro RTP – nastavuje místní UDP port příjem RTP streamu.

V okně náhled kamery se zobrazuje aktuální obraz přijímaný z externí kamery. V případě, že externí kamera není správně připojena nebo nastavena, zobrazují se znaky N/A na černém pozadí.

V okně Komunikace externí IP kamery se zobrazuje průběh RTSP komunikace s nastavenou externí IP kamerou včetně případných chyb a poruchových stavů.