2.5 Připojení VoiceBlue Next do sítě VoIP

Vzhledem k tomu, že brána 2N® VoiceBlue Next komunikuje pouze s využitím signalizačního protokolu SIP, jsou zde naznačena i řešení propojení sítě SIP se sítěmi pracujícím se signalizačním protokolem H.323. Bránu 2N® VoiceBlue Next je možno využívat v režimu Point-to-Point nebo v režimu Point-to-Multipoint se SIP Proxy serverem.

Propojení sítí SIP a H.323

Zařízení pracující s protokolem SIP nemohou komunikovat se zařízeními pracujícími se signalizačními protokoly H.323 přímo, ale pomocí SIP/H.323 brány. Tato brána převádí signalizační zprávy obou protokolů. Protože pro vlastní přenos multimediálních dat používají oba druhy zařízení protokol RTP, mohou po navázání spojení prostřednictvím SIP/H.323 brány nadále komunikovat přímo. Pomocí brány SIP/H.323 je možno implementovat 2N® VoiceBlue Next do stávajícího H.323 prostředí.

Konfigurace Point-to-Point

V režimu Point-to-Point může 2N® VoiceBlue Next komunikovat pouze s jedním SIP VoIP telefonem nebo jiným SIP VoIP zařízením, kterým může být např. VoIP brána. 2N® VoiceBlue Next má vždy v módu P-T-P nastavenu jako IP adresu Proxy serveru IP adresu protější strany.

Konfigurace zapojení 2N® VoiceBlue Next s jedním SIP VoIP telefonem bývá často využívána pro testovací účely před samotnou implementací do VoIP sítě. Toto zapojení je naznačeno na následujícím obrázku.

Tip

  • V případě, že příchozí SIP proxy IP adresu v konfiguraci 2N® VoiceBlue Next nastavíte na „0.0.0.0" bude GSM brána přijímat hovory z jakéhokoli VoIP zařízení.

 

V režimu Point-to-Point s využitím 2N® VoiceBlue Next jsou všechny hovory patřící do GSM směrovány do 2N® VoiceBlue Next brány. 

Konfigurace Point-to-Multipoint

Uspořádáním Point-to-Multipoint se myslí klasické schéma distribuované VoIP sítě s jedním nebo více SIP Proxy servery (VoIP gateway). SIP proxy server je softwarová verze PBX (může být i klasická PBX rozšířená o VoIP služby), která se stará o veškerou signalizaci v VoIP síti. V tomto režimu je možné využít více zdrojových (např. VoIP telefony) a stejně tak více cílových zařízení (např. 2N® VoiceBlue Next brány). V tomto režimu se ke směrování hovorů určených do GSM a ostatních sítí využívá vnitřního směrovacího algoritmu (LCR) Vaší SIP Proxy. Hovory do GSM sítí mohou být směrovány přes připojené 2N® VoiceBlue Next brány. Veškerá signalizace (SIP protokol) je zde řízena SIP proxy serverem a následný samotný přenos hlasu (voice stream) je realizován RTP protokolem spojením typu bod-bod.